EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMKeresés az oldalon TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  MUNKATERVEK
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Utazótanári események
  Utazótanári bemutatkozás
  Audiológia

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

Kapcsolat

Webmester


Belépés

Felhasználónév:

Jelszó:  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Munkaterv a 2017/2018-as tanévre

  
 

A 2017/2018-as tanév rendje

 

A tanítási napok száma

180

Az első tanítási nap

Szeptember 1. (péntek)

Tanítás nélküli munkanap (1.) Kollégiumi vezető választása

Szeptember 1.

Az utolsó tanítási nap

Június 15. (péntek)

Az aradi vértanuk emléknapja (osztálykeretben)

Október 6. (péntek)

A Mlinkó-hét

Október 16 – 20.

Nemzeti ünnep október 23. (osztálykeretben)

Október 20.

Őszi szünet

November 2 –november 3.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Október 27. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

November 6. (hétfő)

Tanítás nélküli munkanap (2.) Tudásmegosztás

December 22. (péntek)

Téli szünet

December 23 – január 2.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

December 21. (csütörtök)

Szünet utáni első tanítási nap

Január 3. (szerda)

Az első félév vége

Január 26. (péntek)

Osztályozó értekezlet

Január 24. (szerda)

Nevelési értekezlet

Január 31. (szerda)

Nyílt nap, szülői értekezlet, a félévi értesítők kiosztása

Február 2. (péntek)

Farsang

Február 28. (szerda)

Kollégiumi fél napos kirándulás

Március 9. (péntek)

Tanítás nélküli munkanap (3.) Pályaorientációs nap

Március 10. (szombat)

Fittség mérés

2018.január.9 - április.27.

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése (iskolai ünnepély)

Március 14. (szerda)

Tavaszi szünet

Március 29 – április 3.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

Március 28. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

Április 4. (szerda)

Tanítás nélküli munkanap (4.) Tudásmegosztás

Április 21. (szombat)

Tanítás nélküli munkanap (5.) Nyuszi, hopp!

Április 27. (péntek)

A nemzeti összetartozás napja (osztálykeretben)

Június 1. (péntek)

Tanítás nélküli munkanap (6.) Családi nap

Június 8. (péntek)

Ballagás

Június 15. (péntek)

Tanév végi osztályozó értekezlet

Június 13. (szerda)

Tanévzáró ünnepély

Június 21. (csütörtök)

Tanévzáró értekezlet

Június 28. (csütörtök)

 

Nevelési fő feladatok:

 

 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
 • Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés
 • A harmonikus társaskapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése (kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor)

Csoportbeosztás a 2017/18-as tanévben

 

 

Csoport

Osztályfőnök

Nevelőtanár

Felügyelő

ovi 1.

Kormos Sándorné

Salétli Ildikó

Szabó Andrea Mező Sándorné Hanyiné Papp Judit

ovi 2.

Lipthay Ágnes

Szalay Krisztina

ek.1.

Salétli Erzsébet

Váczi Sándorné

Horváthné Bíró Katalin

ek.2.

Vigh Imréné

Herczegh Emese

Árvai Mónika

1.

Kovács Zsolt

Farkas-Vincze Viktória

Árvai Mónika

2.

Gyenesné Bakos Tímea

Murányiné Simon Ilona

Horváthné Bíró Katalin

3.

Joó Gyöngyi

Bajzátné Tóth Zsófia Eszter

Némethné Fink Katalin

4.

Kristóf Réka

Nagyné Dócs Diána

Tóth Andrea

5.

Dudásné Móger Éva

Salétli Rita

Magocsa Mariann

6.

Dézsma Györgyné

Lakatosné Kelemen Ágnes

Horváth Rozália

7.

Cseh Sándorné

Hevér Zsuzsanna

Horváth Rozália

log.3.

Bozó Renáta

Kelemenné Kovács Ágnes

Némethné Fink Katalin

log.4.

Fazekasné M. Márta

Kiss Csabáné

György Dóra

log.7.

Pongó János

Lugosi Andrea

Molnár Márta

log.8.

Kovács Péterné

Karcsai Imréné

Molnár Márta

 

 

Az oktató-nevelő munka személyi feltételei, osztály- és csoportbeosztás

 

Iskolai, óvodai, kollégiumi létszám:

A 2017/2018-as tanévre felvett tanulók száma:                                            133 fő

 

                                               Óvodás:                                                              23 fő

                                               Általános iskolás:                                             109 fő

                                               Magántanuló:                                                       1 fő

                                               Kollégiumban lakik:                                           83

                                               Bejáró:                                                                 23 fő

                                               Egerben lakik:                                                    27 fő

 

Utazótanáraink ellátott hallás- és látássérült gyermekek létszáma                     61

 

A foglalkoztatott tanárok, gyermekfelügyelők és technikai dolgozók megoszlása:

(Státuszok száma: 76 betöltött álláshely: 74,4 zárolt álláshely: 1,6)

 

Pedagógus létszám                                                                                             46  fő

Intézményvezető                                                                                      1  fő

Általános intézményvezető helyettes                                                       1  fő

Délelőtt tanító tanárok                                                                            22  fő

Utazótanár                                                                                                6  fő

Kollégiumi intézményvezető helyettes                                                     1  fő

Kollégiumi nevelők                                                                                 15  fő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (2 fő részmunkaidős)                    18,4  fő

Oktató-nevelő munkát segítők:

Iskola-adminisztráció, gazdasági tevékenység                                         3 fő

Takarító                                                                                                     3 fő

Mosoda, porta                                                                                           3 fő

Karbantartás                                                                                              1 fő

Közfoglalkoztatottak száma:                                                                    1 fő

 

Ápolónők:                                         Veres Ágnes

                                                           Zokob Martina

Éjszakás gyermekfelügyelők:             Sütő Ildikó

       Jakabné Farkas Irén

       Kormos Péter

       Trajmárné Halász Krisztina

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatokat ellátja: Joó Gyöngyi

Könyvtáros: Bajzátné Tóth Zsófia Eszter

A diákönkormányzatot segítő tanár: Dézsma Györgyné

Technikai és audiovizuális eszközök kezelője, weblapunk gondozója: Pongó János

Tankönyv-felelős: Bajzátné Tóth Zsófia Eszter

A Mlinkó István a Siket Gyermekekért Alapítvány elnöke: dr. Pozder Péter

                                                                                        titkára: Dudásné Móger Éva

                                                                                        tagok: Pauliczky Beáta és Tari Edina

Szakaszervezeti képviselő: Szeremi Gáborné

Közalkalmazotti tanács elnöke: Lakatosné Kelemen Ágnes

Az oktató- nevelő-munka tervezése és szervezése

 

Órafelosztás

1.    sz. melléklet

Tantárgyfelosztás

2.    sz. melléklet

Iskolai és kollégiumi órarend

3.    sz. melléklet

Módszertani Munkaközösségek és a Diákönkormányzat munkaterve

4.    sz. melléklet

A szülő szervezet véleménye

5.    sz. melléklet

A diákönkormányzat véleménye

6.    sz. melléklet

Az intézményi tanács véleménye

7.    sz. melléklet

Nyilatkozat

8.    sz. melléklet

A NKT. 81.§(1) szerint a testnevelő tanár szeptember hónapban a testnevelés órák keretében elvégzi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. Ebben a tevékenységében segítségére van az iskola ápolónője.

Határidő: 2017. november 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Az 5-8. osztályos tanulók kötelező Fittség mérése: 2017. január 9 – április 27. Az adatok feltöltésének határideje: június 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Már az előző tanévben valamennyi évfolyamon megvalósult az órarendbe épített, mindennapos testnevelés. Intézményünkben ez 13 iskolai osztályt érint az 1-8. évfolyamon.

Szeptember 1-től valamennyi évfolyamon megjelenik a hit-és erkölcstan, valamint az etika. Az első – negyedik évfolyamon az erkölcstant az osztályfőnök, az 5. és 7. osztályban 60 órás tanfolyami tanúsítvánnyal rendelkező gyógypedagógus tanítja, a római katolikus hittant hitoktató végzi.

 

Szülői értekezletek időpontjai:

 

-        Szeptember 4. (a tanév indítása)

-        November 24. (pályaválasztási szülői értekezlet)

-        Február 2. (nyílt nappal egybe kötött)

-        Június 28. (a tanév értékelése)

 

Fogadó órák:

 

-        minden hónap utolsó péntekén 10.00-12.00

-                    szülői kérésre előre egyeztetett időpontban folyamatosan

-        a gyermekvédelmi felelős fogadó órája szerdánként 13.00 – 14.00, illetve előre egyeztetve ettől eltérő időpontban

 

Tanmenetben kell rögzíteni az egyes tantárgyak anyagát, valamint annak ütemezését, az érvényes tantervi előírásoknak megfelelően.

A tervezéshez felhasználhatók a központi, vagy előző évi tanmenetek. Az elkészített új tanmeneteket a szakmai módszertani munkaközösség vezetői összegyűjtik, átnézik, és az intézményvezető-helyettesnek leadják.

Határidő: szeptember 22. (péntek)

Felelős: ált. intézményvezető-helyettes.

 

A szakmai módszertani munkaközösségek munkaprogramjukat éves tervben rögzítik, melynek elkészítési határideje: szeptember 7. (szerda)

A munkaprogramot csatolni kell a munkatervhez.

Felelősök: a SzMMK-vezetők

 

A tanítási órákon kívül végzett tevékenységek

E feladatok ellátásához is éves terveket kell készíteni.

Határidő: szeptember 29. (péntek).

 


Szakkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

Heti óraszám

Időpont

Résztvevő (fő)

Számítástechnika

Pongó János

4

Hétfő, szerda

48

Meseszakkör

Joó Gyöngyi

2

Kedd

8

Gépírás

Herczegh Emese

1

Kedd

12

Kézműves szakkör

Váczi Sándorné

2

Hétfő

8

 

Sportkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

heti óra

időpont

Résztevők (fő)

Labdarúgás

Pap Zsigmond

4

kedd, csütörtök

24

Asztalitenisz

Murányiné S. Ilona

1

szerda

12

Röplabda

Hevér Zsuzsanna

2

hétfő

14

Atlétika

Hevér Zsuzsanna

2

szerda

20

Tánc / aerobik

Lakatosné K. Ágnes

2

csütörtök

20

Úszás

Lakatosné K. Ágnes

2

kedd, szerda

14

Közlekedés biztonsági

Erdélyi László

2

csütörtök

12

 

Könnyített testnevelés                      5 óra

Könyvtári nyitva tartás                     6 óra

 

Tanulmányi versenyek

Az országos tanulmányi versenyek előtt le kell bonyolítani a házi versenyeket, a rendező intézmény felé jelezni kell a részvételi szándékot, majd meg kell szervezni a részvétellel kapcsolatos teendőket.

Felelősei:             Általános intézményvezető-helyettes

                            Szakmai munkaközösség vezetők

                            Szaktanárok

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által meghirdetett tanulmányi versenyek közül részt veszünk:

 

1.      Hallássérült tanulók Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenye (Sopron)

2.      Siket Tanulók Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye (Vác)

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok munkaidő beosztásának tervezése: Nem releváns.

 

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi határozat alapján az osztályozó vizsgát minden év szeptember 30-ig kell lebonyolítani.

 

 

Óvodai és iskola beiratkozás:

2018. április 30-ig, illetve a szakvélemények elkészítése után.

 

Országos mérések: Intézményünkben nem releváns (Kompetencia, ill. DIFER mérés)

 

Pályázataink: Futó pályázatunk nincs. A TÁMOP 3.1.6-os fenntartási időszakban van.

Beadásra előkészített állapotban az EFOP 3.1.6-16, valamint az erre épülő infrastrukturális felújítást célzó pályázat

 

Tanítás nélküli munkanapok:

 

 1. Szeptember 1. (péntek): Kollégiumi vezető választása
 2. December 22. (péntek) Tudásmegosztás
 3. Március 10. (szombat) Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap
 4. Április 21. (szombat) Szakmai módszertani munkaközösségi nap
 5. Április 27.Nyuszi, hopp! országos sportverseny alsó tagozatos hallássérült és beszédfogyatékos tanulóknak – a Diákönkormányzat kérésére
 6. Június 8. (péntek) Családi nap

 

Országos versenyek

 

Finanszírozása: a FODISZ és a KLIK Központ közötti megállapodás értelmében az alábbi versenyekre az utazási költséget a Központ fedezi. Az étkezést a FODISZ biztosítja. Ennek értelmében a fenntartót (Egri Tankerület) nem terheli a versenyekkel kapcsolatos kiadás.

 

1.         Asztalitenisz, sakk

helye: Szeged

ideje: 2017. november

2.         Úszóverseny

helye: Vác

ideje: 2017. december

3.         Vegyes röplabda bajnokság

helye: Budapest

ideje: 2018. március

4.         Nyuszi, hopp! Országos ügyességi verseny alsó tagozatosoknak

helye: Eger

ideje: 2018. április 27.

5.         Atlétika verseny

helye: Budapest, Nagyothallók Intézete

ideje: 2018. május

 

Egyéb sportversenyek

 

A tanév folyamán többször vesznek részt tanítványaink a tanulásban akadályozott gyermekeknek szervezett versenyeken.

Helyszínek: Eger

Intézményünk integrált sportversenyeket szervez többségi iskolák részvételével. (Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Andrássy György Római Katolikus Középiskola)

Időpontok:

2017. szeptember és október (Mlinkó Kupa)

2018. februárban


 

A sportversenyek- tanulmányi- és kultúrális versenyek előkészítése

 

A sportversenyek előtt a kiírásoknak megfelelően el kell küldeni a nevezési szándékot, és meg kell szervezni a részvételt. A felkészítés a tanév kezdetétől folyik.

Felelősök:        kollégiumi vezető és az általános intézményvezető helyettes

                        testnevelőtanárok

                        szakkörvezetők, felkészítő tanárok

 

A kollégiumi munka tervezése

 

A kollégiumi nevelők havi tervet készítenek a „Kollégiumi alapprogram” szerint. A tervek a délutáni tanórákra való felkészülést segítik, amelyek a tanmenetek, valamint az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal történő rendszeres megbeszélések alapján készülnek, tartalmazzák a szabadidős elfoglaltságokat is. A tervet minden hónapban az óraszám kimutatással együtt adják le a nevelőtanárok. Heti egy alkalommal kollégiumi foglalkozást tartanak a Kollégiumi alapprogramnak megfelelően.

 

Hitoktatás több csoportban történik:

-       a Hittudományi Főiskola által megbízott hitoktató vezetésével, Árvai Majoros Katalin római katolikus hittan délelőtti óra keretében

-       a Református Siket Misszió lelkészeinek közreműködésével történik a szülők írásbeli kérése alapján havi egy alkalommal keddi napon 14.00-15.00

 

Szakmai Módszertani Munkaközösségek

 

1.                  Utazó Gyógypedagógiai Hálózat Munkaközösség

 

Vezetője:                       Pauliczky Beáta

          Tagjai:

            Buczkó Anett

            Csukerdáné Batta Ildikó

            Sümegi Csabáné

            Panyik Henriette

            Tóth Janka

            Kelemen Fanni

            Aradiné Fehér Hajnalka

 

2.                  Óvodai Munkaközösség

 

Vezetője:                    Kormos Sándorné

              Tagjai:

                                    Lipthay Ágnes

                                    Salétli Ildikó

                                    Mogyoróssyné Papp Erika

                                    Szalay Krisztina


 

3.                   Alsós anyanyelvi munkaközösség

 

Vezetője:                    Salétli Erzsébet

              Tagjai:

                                    Bozó Renáta

                                    Kristóf Réka

                                    Gyenesné Bakos Tímea

                                    Joó Gyöngyi

                                    Fazekasné Murányi Márta

                                    Kovács Zsolt

                                    Vigh Imréné

 

4.                   Felsős szaktárgyi munkaközösség

 

Vezetője:                    Dudásné Móger Éva

 

Tagjai:             Zsdánszki Csilla

                       Bedécsné Tóth Katalin

                      Pongó János

                     Kovács Péterné

                     Erdélyi László

 

5.                  Szurdologopédiai Munkaközösség

 

Vezetője:                    Jávorszkiné Farkas Judit

             

              Tagjai:           Tari Edina

                                    Dézsma Györgyné

                                    Cseh Sándorné

                                    Gyárfás Hilda

 

6.                  Nevelőtanári Munkaközösség

 

Vezetője:                    Lakatosné Kelemen Ágnes

 

              Tagjai:           Váczi Sándorné                                           Kiss Csabáné

                                    Bajzátné Tóth Zsófia Eszter                        Kelemenné Kovács Ágnes

                                    Farkas-Vincze Viktória                               Karcsai Imréné

                                    Lugosi Andrea                                             Vigh Imréné

                                    Hevér Zsuzsanna                                         Herczegh Emese

                                    Salétli Rita                                                   Murányiné Simon Ilona


Utazó gyógypedagógiai hálózat

 

Az utazótanár szeptemberben felmérést, és ennek alapján névsort készít a gondozásban részesülő gyermekekről. A nyilvántartásba folyamatosan be kell vezetni a tanév során gondozásba vett új gyermekeket is.

Az intézmény beiskolázási területén végzett tevékenység színhelyei:

·      Miskolc:            Audiológiai Állomás

·      Miskolc:            Nevelési Tanácsadó

 • Eger:                  Mlinkó István Módszertani Intézmény
 • Óvodák és iskolák
 • A gyermekek otthona

 

Az integrált gyerekek gondozása

Az utazó gyógypedagógiai hálózat biztosítja a többségi óvodákban, általános iskolákban nevelkedő hallássérült illetve látássérült gyermekek ellátását a szakvéleményekben leírtak szerint.

 

Folyamatban lévő továbbképzések a 2017/2018-as tanévben

 

Iskolai rendszerű képzés:

Bajzátné Tóth Zsófia Eszter: Eszterházy Károly Egyetem Könyvtár-informatika sza

                                                                                 Várható befejezés: 2020. június 30.

Tanfolyamok:

A POK által szervezett térítésmentes, Egerben zajló képzéseken veszünk részt

Az EFOP 3.1.6-16-os pályázat sikere esetén 30-120 órás képzések

Rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések: a nemzeti ünnepekről és jeles napokról történő megemlékezések tanév rendjében rögzített módon és alkalmakkor lesznek.

A Mikulás, karácsony, húsvét ünneplése és rendeje, felelőse a Diákönkormányzat éves munkatervében szerepel (4. sz. melléklet)

 

Kapcsolataink:

         Szülői szervezet

         ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Intézetei

         Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete

         Hallássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

         Látássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

         Társintézetek: Kaposvár, Sopron, Budapest, Vác, Szeged, Debrecen

         Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Budapest

         Heves Megyei Szakszolgálat

         B-A-Z Megyei Szakszolgálat

         B-A-Z Megyei Kórház Audiológiai osztálya

         gyermekvédelmi intézmények

         Integráló óvodák és általános iskolák

         POK Eger

Szervezési feladatok, vezetői megbeszélések, munkaértekezletek:

 

-        Vezetői megbeszélés

Ideje:                 minden hétfő

Részt vesznek:  intézményvezető

                          intézményvezető helyettesek

Előkészítő:        intézményvezető

Téma:                a heti feladatok ütemezése

 

-                   Az igazgató tanácsi értekezletek rendje:

Ideje:                 minden hónap első keddje

Résztvevők:      igazgató

                          intézményvezető helyettesek

                          szakmai munkaközösségek vezetői

                          diákönkormányzatot segítő tanár, szakszervezet és közalkalmazotti tanács képviselője témától függően

Előkészítő:        az intézményvezető

 

Az iskolai és kollégiumi testületi megbeszélések ideje: a vezetői megbeszélést követő szerda.

Előkészítők: az intézményvezető helyettesek

 

Technikai dolgozók számára a tanév folyamán munkaterületenként két-két munkaértekezletet tartunk.

Felelős:           az intézményvezető

A dolgozók munkájukkal kapcsolatos problémákat elsősorban a közvetlen vezetőikkel beszélik meg. Ha ez számukra nem kielégítő, akkor az intézményvezető is rendelkezésre áll.

 

Ellenőrzési tevékenység

·         A tanév során megvalósuló minősítési eljárások, tanfelügyeleti ellenőrzések, valamint a tanévre vonatkozó önértékelési terv alapján óralátogatások és adatgyűjtések történnek

·         A pedagógusok adminisztrációs feladatainak elvégzését az intézményvezető-helyettesek havonta ellenőrzik.

·         Az intézményvezető és a helyettesek előzetes terv alapján, rendszeresen látogatják a tanítási órákat, illetve a délutáni foglalkozásokat.

·         A szakmai munkaközösség vezetők a munkaközösség programja szerint látogatnak és tanácsot, segítséget adnak a mindennapi munkához.

·         A kollégák igény szerint kölcsönösen hospitálnak egymás óráin, illetve a munkaközösségi tervben rögzített rend szerint.

·         Az új kollégiumi nevelő kollegák óralátogatását a kollégiumi intézményvezető helyettes szervezi.

 

Az oktató nevelőmunka ellenőrzésének főbb szempontjai:

-        A beszédépítő, fejlesztő módszerek alkalmazása

-        Füzetek, írásbeli munkák külalakja

-        A tanévre kitűzött nevelési feladatok tükröződése a foglalkozáson

-        A tábla képe

-        Az iskolai dokumentáció vezetése (tanmenetek, naplók, törzskönyv, anyakönyv, egyéb nyilvántartások)

-        Az eszközök használata

-        A tanítás, tanulás és szabadidős tevékenység szervezettsége és hatékonysága

 

Az oktatást segítő tevékenység ellenőrzése

A technikai és adminisztratív dolgozók munkáját rendszeresen (havonta minimum egyszer), a gondnok, valamint az élelmezésvezető, alkalmanként pedig az intézményvezető, és az intézményvezető-helyettesek is ellenőrzik.

Az ellenőrzésekről az ellenőrzést végzők feljegyzést készítenek. Erről rendszeresen tájékoztatják az igazgatót.

 

Kiemelt témák:

-        megfelelő segítségnyújtás a gyakornoki vizsgára készülő, illetve minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok számára

-        adminisztrációs tevékenység pontossága

-        higiéniai előírások betartása

-        étkeztetés

-        nyilvántartás, selejtezés

-        takarékosság, anyagfelhasználás

-        balesetvédelem

A vezetői értekezletek tervezett témái

 

Szeptember          A tanévkezdés feladatai

                            A gyakornoki vizsgára és minősítési eljárásokra való felkészülés, valamint a lebonyolítás segítése ellenőrzése

A munkaterv pontosítása

Előkészítője: az intézményvezető

Október             A Mlinkó – hét előkészítése, felkészülés az iskola alapításának 115. évfordulójának méltó megünneplésére

Előkészítője: Tari Edina

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

 

November            A tanévkezdés tapasztalatainak összegzése; az új feladatok végrehajtásának értékelése

                            Az intézményi önértékelés feladatinak végrehajtása

                            Felelős: az intézményvezető

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése

Előkészítője: intézményvezető, és a 8. osztály osztályfőnöke

December            A hónap programjai – forgatókönyvek

Előkészítője: a kollégiumi intézményvezető helyettes

Január                  Az I. félévi oktató-nevelő munka értékelése, tapasztalatok, sikerek, gondok. A szülői értekezlet és a nyílt nap előkészítése

Félévi osztályozó értekezlet: 2018. január 24. (szerda)

Félévi nevelési értekezlet: 2018. január 31. (szerda)

Nyílt nap, a félévi értesítők kiosztása, szülői értekezlet: 2018. február 2. (péntek)

Előkészítő: intézményvezető helyettesek

Házi versenyek

Előkészítője: SzMMK – vezetők

Február                A farsang előkészítése

Előkészítője: DÖK-ot segítő pedagógus

Március                Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető, az óvodai munkaközösség vezetője

Az iskolai ünnepség

Előkészítője: DÖK-öt segítő pedagógus

Április        a 2018/2019-es tanév előzetes tervei, beiratkozás

                            A törvényi változásokból következő szervezési feladatok

Előkészítője: az intézményvezető

Április                  Az országos sportversenyre való felkészülés

     A pedagógusok minősítési eljárásába bekerülő pedagógusok jelentkezése; az ő felkészülésük segítése

     Az intézményi szintű iskolai kirándulás szervezése

Május                   A 2018/2019-es tanév tervezése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

Nyári munkák, karbantartás tervezése, előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető

Június                  A tanévzáró és ballagás előkészítése, a tanév értékelése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

A pedagógusok munkájának értékelése

Tantárgyfelosztás ismertetése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

 


Önértékelési terv

2017/18-as tanév

 

Az intézmény önértékelési szabályzata részletesen rögzíti az önértékelés folyamatát intézményi, vezetői és pedagógusi szinten. Ezen dokumentum személyekre, feladatokra lebontva és határidők megjelölésével konkretizálja a tanév során elvégzendő munkát.

 

1. Az önértékelési csoport megbízott tagjai:

 

 • Tari Edina:                                 intézményvezető helyettes             a csoport vezetője
 • Gyárfás Hilda                            kollégiumi vezető
 • Pauliczky Beáta                         az utazótanári munkaközösség vezetője
 • Salétli Erzsébet                          az alsós anyanyelvi munkaközösség vezetője
 • Dudásné Móger Éva                  a felsős anyanyelvi munkaközösség vezetője

 

2. Az értékelésbe bevont partnerek kiválasztásának elvei:

 

·         Kollégák:               Azonos munkaközösségben, azonos feladatkörben dolgozó pedagógus, vagy hasonló munkatapasztalattal rendelkező lehet a megkérdezett kolléga.

·         Vezető:                  Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára.

 

3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása

 

Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók

Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik. Az értékelést, vagyis az intézményi elvárások teljesülésének vizsgálatát az intézményvezető végzi. Értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az intézményvezető rögzíti az eredményeket az elektronikus felületen.

Határidő: 2018. június 30.


 

4. A 2017. évi minősítési eljárásba bevont pedagógus minősítési eljárása

 

 

A pedagógus

Tóth Zsófia (minősítő vizsga)

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Muraközy Andrea

2017. szeptember 10.

Felkészülés a vizsgára

Muraközy Andrea

Gyárfás Hilda

2017. szeptember 15.

A minősítő vizsga lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2017.szeptember 28.

 

 

5. A 2017-es minősítési eljárásba bevont kollégák minősítése

 

 

A pedagógus

Jávorszkiné Farkas Judit

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Tari Edina

Muraközy Andrea

2017. szeptember 30.

Óralátogatás

Tari Edina

Muraközy Andrea

2017. szeptember 30.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Muraközy Andrea

Tari Edina

2017. szeptember 30.

Kérdőívek (önértékelő, munkatársi)

Muraközy Andrea

Tari Edina

2017. szeptember 30.

A minősítő eljárás lebonyolítása

Tari Edina

Muraközy Andrea

2017. október 10.

 

 

A pedagógus

Buczkó Anett

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Pauliczky Beáta

2017. október 10.

Óralátogatás

Pauliczky Beáta

Muraközy Andrea

2017. október 10.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Muraközy Andrea

Pauliczky Beáta

2017. október 10.

Kérdőívek (önértékelő, szülői, munkatársi)

Pauliczky Beáta

Pauliczky Beáta

2017. október 10.

A minősítési eljárás lebonyolítása

Muraközy Andrea

Pauliczky Beáta

2017. október 26.

 

 

 

 

 


 1. Melléklet

A 2017/18-as tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés előkészítése

 

Az intézmény érintett a 2017/2018-as tanévben az intézményi szakmai ellenőrzésben. Ennek előkészítése, a felkészülés november 30. után kezdődik, hiszen ekkor értesülünk az eljárás pontos időpontjáról.

 

 

Feladat

Felelősök

Dokumentumok előkészítése, feltöltése

Muraközy Andrea, Tari Edina, Gyárfás Hilda

Interjúk szervezése, lebonyolítása

Muraközy Andrea, Tari Edina, Gyárfás Hilda

A pedagógusok képviselőivel készített interjúk

Muraközy Andrea, Tari Edina, Gyárfás Hilda

A szülők képviselőivel készített interjúk

Muraközy Andrea, Tari Edina, Gyárfás Hilda

Az infrastruktúra ellenőrzése

Muraközy Andrea, Tari Edina, Gyárfás Hilda

 

 

A 2017/18-as tanévben esedékes gyakornoki vizsga előkészítése

 

 

A pedagógus

Kristóf Réka

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Tari Edina

Muraközy Andrea

2018. január 31.

Óralátogatás

Tari Edina

Muraközy Andrea

2018. január 31.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Tari Edina

Muraközy Andrea

2018. január 31.

Kérdőívek (önértékelő, munkatársi)

Tari Edina

Muraközy Andrea

2018. január 31.

 

 

A 2018/19-es tanévben esedékes minősítési eljárásra várható jelentkezők önértékelése

 

 

A pedagógus

Gyárfás Hilda

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. május 31.

Óralátogatás

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. május 31.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. május 31.

Kérdőívek (önértékelő, munkatársi)

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. május 31.

A minősítő eljárás lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. május 31.

 


 

 

A pedagógus

Kelemen Fanni

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Buczkó Anett

2018. május 31.

Óralátogatás

Muraközy Andrea

Buczkó Anett

2018. május 31.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Muraközy Andrea

Buczkó Anett

2018. május 31.

Kérdőívek (önértékelő, munkatársi)

Muraközy Andrea

Buczkó Anett

2018. május 31.

A minősítő eljárás lebonyolítása

Muraközy Andrea

Buczkó Anett

2018. május 31.

 

 

Az intézményi önértékelés évente vizsgálandó szempontjai, rögzített elvárásai

 

Értékelt terület

Elvárás

Az értékelés módszere

Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás

Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Értékelés

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.

Óra / foglalkozáslátogatások, dokumentumelemzés

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek / gondviselőjének.

Óra / foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés

Személyiségfejlesztés

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről

Interjú / beszélgetés

Közösségfejlesztés

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben

Dokumentumelemzés (beszámoló az osztályfőnöki munkáról, diák-önkormányzati beszámoló)

Eredmények

Nyilván tartják és elemzik az intézményi eredményeket (tanév végi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, neveltségi mutatók, elégedettségmérési eredmények)

Dokumentumelemzés (intézményvezetői beszámoló)

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

Dokumentumelemzés (szakmai módszertani munkaközösségek tervei, ill. beszámolói).

 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

Interjú pedagógusokkal

Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papír alapú)

Az intézményvezető értékeli

 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka tárgyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka személyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről

Az intézményvezető értékeli

 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézményvezető értékeli

 

 

 

 

Eger, 2017. szeptember 8.                                                                      Muraközy Andrea

                                                                                                                 intézményvezető

  

 


 

 

 

Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve

2017-18. tanév

 

A munkaközösség tagjai:

Salétli Erzsébet

előkészítő 1. osztály

Vigh Imréné

előkészítő 2. osztály

Kovács Zsolt

1. osztály

Gyenesné Bakos Tímea

2. osztály

Joó Gyöngyi

3. osztály

Kristóf Réka

4. osztály

Bozó Renáta

logopédiai 3. osztály

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 4. osztály

A munkaközösség tagjai osztályfőnöki feladatokat is ellátnak.

A munkaközösség legfőbb feladatai:

·         a napi tevékenységek során az élményszerű beszéd-és nyelvi fejlesztés az egyéni társalgási helyzetek biztosításával

·         a társas kapcsolatok eléréséhez szükséges kommunikációs képességek elsajátíttatása, alkalmazása

·         az alapkészségek, kompetenciák folyamatos fejlesztése

·         az egyéni képességek figyelembevétele, eltérő tanulási technikák, módszerek, terápiák alkalmazása, differenciált tananyag-feldolgozás

·         az olvasás – írás – helyesírás eszközszintű fejlesztése

·         matematikai alapkészségek kialakítása, fejlesztése

·         a szövegértő olvasás megalapozása és fejlesztése az önálló ismeretszerzés érdekében

·         az önálló feladatvégzés kialakítása, elérése

·         a hallókészülék-használat nélkülözhetetlenségének kialakítása a hallássérült osztályokban

Kiemelt feladataink az intézmény nevelési főfeladataihoz igazodva:

Gyógypedagógiai oktató-nevelő munkánk során folyamatosan alkalmazzuk a kommunikációs és nyelvi kompetencia fejlesztésének különböző verbális és nem verbális formáit a fejlődési zavarokból és fogyatékosságokból eredő hátrány leküzdésének nélkülözhetetlen eszközeként.

 

Az egészséges életmódra nevelés keretében - a tanulók életkorát és fejlettségi szintjét figyelembe véve - olyan pozitív magatartásformák kialakítására törekszünk, melyekkel a gyermekek egészséges táplálkozással, életvitellel, testápolással, rendszeres mozgással, sportolással kapcsolatos szemlélete fejleszthető. Prevenciós munkánk során az egészségre ártalmas dolgok felismertetésével és elutasításával szeretnénk megalapozni kritikai gondolkodásukat. Igyekszünk felkészíteni a gyerekeket a veszélyhelyzetek megelőzésére, kezelésére, az alapvető közlekedési szabályok betartására.

 

A környezettudatos viselkedésre nevelés érdekében tanulóinkat a saját környezetükkel kapcsolatos aktivitásra, az osztályterem, folyosó szépítésére, tisztán tartására; a természet megismerésére, szeretetére, védelmére neveljük. Az energiatakarékosságra, a vízfogyasztás csökkentésére, a takarékos világítás fontosságára is felhívjuk a gyerekek figyelmét. Bemutatjuk a szelektív hulladékgyűjtés formáit, jelentőségét. Fő célunk az érzelmi beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés, és a környezetbarát szokások formálása.

 

A harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése (kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor) során célunk, hogy képessé tegyük tanulóinkat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására. Ennek érdekében játékos, kooperatív, a különböző osztályfokok életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységek, műveltség-, ill. részműveltség területek segítségével igyekszünk megalapozni önismeretüket, önértékelésüket, önállóságukat (Milyen vagyok én?), kialakítani, gyakoroltatni társas kapcsolataikat, szabálytudatukat (Milyenek az emberek? - Viselkedéskultúránk és vitakultúránk), és egymás segítésére, különbözőségeinek elfogadására nevelni (Helyünk a társadalomban).

 

Nevelési célkitűzéseink megvalósításához az anyanyelvi témakörök, az alsó tagozatos tantárgyak, a közös programok széles körű lehetőséget biztosítanak!

 

A tanév programja

ideje

témája

szervezője

szeptember

Tanévkezdés – a tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

osztályfőnökök

Aradi vértanúk-napja - ünneplés osztálykeretben

 

osztályfőnökök

Megemlékezés intézményünk névadójáról – Mlinkó-heti programok, rendezvények

 

osztályfőnökök

Iskolai szépíró verseny szervezése

Bozó Renáta

Fazekasné Murányi M.

A Vár napja (október 17.) – látogatás az Egri Várban

Salétli Erzsébet

Vigh Imréné

Nemzeti ünnep - október 23. - ünneplés osztálykeretben

osztályfőnökök

 

november

Márton napi népszokások

Joó Gyöngyi

Fazekasné Murányi M.

december

A Mikulás érkezése, köszöntése

Bozó Renáta

Fazekasné Murányi M.

 

 

 

Hagyományos Karácsony-váró ünnepség

Kovács Zsolt

Kristóf Réka

Tudásmegosztás

tantestület

január

Félévi értékelés az osztályokban és a munkaközösségben

 

osztályfőnökök

Salétli Erzsébet

Nyílt-nap az osztályokban

Az I. félév lezárása, értékelése

osztályfőnökök

február

Farsang - télbúcsúztató

Joó Gyöngyi

Gyenesné Bakos Tímea

március

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése

iskolai ünnepély

április

Tudásmegosztás

tantestület

május

Anyák-napi műsor a logopédiai osztályokban

Bozó Renáta

Fazekasné Murányi M.

 

Kirándulás Nyíregyházára (Állatkert)

Kovács Zsolt

Vigh Imréné

június

Gyermeknap – Családi nap az iskolában

osztályfőnökök

Év végi értékelés – ballagás - tanévzárás

osztályfőnökök

 

 

 

 

Eger, 2017. szept. 1.

                                                                                                                               Salétli Erzsébet mk. vezető                                                                                                                       

 


 

 

 

Programtervezet 2017/2018. tanév

Diákönkormányzat

 

Időpont

Esemény, feladat

Felelősök

 

Faliújság készítése

      Kovács Zsolt

 

Begyűjtött elemek

osztályonkénti mérése

Dudásné M. Éva

Október 6.

Az aradi vértanuk emléknapja

Osztályfőnökök

 

 

 

 

 

Október

16-20.

Mlinkó hét

1.  Megemlékezés az

        emléktáblánál

 

2.  Iskolatörténeti vetélkedő

     és érzékenyítő program

 

3.  Sport délután

 

 

4.  Szépíró verseny

5.      Megemlékezés

   a Mlinkó István kép előtt

 

1  Kristóf Réka

 

2. Dudásné M Éva

    Karcsai Imréné

Lakatosné K.Ágnes

   

3.  Lugosi Andrea

      Hevér Zsuzsa

 Lakatosné K.Ágnes

 

4.   Bozó Renáta

  Fazekasné M.Márta

 

5. Muraközy Andrea

Október20.

Nemzeti ünnep:Október 23.

Osztályfőnökök

December

6.

Mikulás ünnep – alsó tagozat

Mikulás ünnep – felső tagozat

1.    Bozó Renáta

 Fazekasné M.Márta

2.  Nevelőtanárok

 

 

December 20.

Karácsonyváró

1.Szervezés

2.Műsorkészítés

3.Dekoráció

 

1   Váci Sándorné

2. Dézsma Györgyné

        Vígh Imréné

3.     Salétli Rita 

 

 

Időpont

Esemény, feladat

Felelősök

 

 

 

 

Február

28.

Farsang

1.Főszervezés

 

2.Játék szervezése–alsó tagozat

 

 

3.Játék szervezése–felső tagozat

4.Dekoráció

 

1.Gyenesné B.Tímea

 

2.  Joó Gyöngyi  

     Kiss Csabáné

 

3   Lugosi Andrea

 

4.Murányiné S. Ilona 

 

 

Március  14.

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése

1.Szervezés és műsorkészítés

 

2. Dekoráció

 

1.Dézsma Györgyné

     Zsdánszki Csilla

      

2. Nné Dócs Diána

      

Április

27.

„ Nyuszi, hopp!” Országos ügyességi sportverseny

Muraközy Andrea

Tari Edina

     Hevér Zsuzsa

Június 1.

A nemzeti összetartozás napja

Osztályfőnökök

 

Június 8.

Családi nap

 Jávorszkiné F.Judit

       Kristóf Réka

Június 15.

Ballagás

Pongó János

Lugosi Andrea

Június 21.

Tanévzáró ünnepség

Műsorkészítés

       Bozó Renáta

 

                                                                                      Dézsma Györgyné

Eger, 2017. szeptember 4.                                     Diákönkormányzat segítő tanára

 

 


 

A felsős módszertani munkaközösség munkaterve

a 2017/2018-as tanévben

 

 

A módszertani munkaközösség tagjai:

 

Magyar:

Pongó János /5. osztály, log.7., magántanuló/

Zsdánszki Csilla /6. osztály.   log.8/

 

Történelem:

Zsdánszki Csilla /5. és 6. osztály/

 

Matematika:

Dudásné Móger Éva /5. osztály, 7.osztály,  log.7. és log.8. /

Karcsai Imréné/ 6. osztály.   magántanuló/

 

Fizika:

Dudásné Móger Éva /log.7.   log.8./

Bedécsné Tóth Katalin / 7. osztály/

 

Kémia:

Dudásné Móger Éva /log.7.   log.8./

Bedécsné Tóth Katalin / 7. osztály/

 

Földrajz:

Kovács Péterné / 7. osztály  log.7.   log.8./

 

Biológia, Természetismeret

Bedécsné Tóth Katalin /5.   6. és 7. osztály  log.7 és log.8   magántanuló/

 

Technika:

Erdélyi László/ 2. 3. 4. 5. 6. 7. oszt, ill. log3. log4.  log.7.  magántanuló./

 

Informatika:

Pongó János /5.   6. és 7. osztály   log.7. és log.8, magántanuló/

 

Testnevelés:

Kovács Péterné /3. 4. és  7. osztály,  log.3.és log.4. és log.7 . log.8. osztály /

 

Hon- és népismeret:

Bedécsné Tóth Katalin  5. osztály

 

Alapozó terápia:

Zsdánszki Csilla

 

Munkaközösségünk az idei tanévben is 7 főből áll.

Közülünk Karcsai Imréné tagja a nevelőtanári munkaközösségnek is.

 

Tantárgyaink tanítása során kiemelten figyelünk az iskolai munkaterv fő feladataira.

Ezek az idei tanévben a következők:

 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
 • Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés
 • A harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése (kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor)

 

Ebben a tanévben is kiemelt feladatunknak tekintjük az eredményes ismeretszerzés, biztos tudás érdekében a tanulási folyamat hatékonyságát segíteni, tantárgyaink sajátosságaival a munkára nevelés és a környezettudatos magatartás kialakításának feladatait kihasználni.

Osztályfőnökként, nevelőtanárként más munkaközösség munkájába is bekapcsolódunk, személyes példával, játékos csoportfoglalkozásokkal, vetélkedőkkel, osztályok közötti közös programokkal igyekszünk a harmonikus társas kapcsolatokhoz szükséges képességeket kialakítani, fejleszteni.

 

A tanulók hallására alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazását szaktárgyaink tanóráin továbbra is követjük. A hangos beszéd alkalmazására, megkövetelésére, szakkifejezések használatára törekszünk. Figyelmet fordítunk a tanulók önálló munkájának tervezésére, szervezésére, az egyéni bánásmód szerinti foglalkoztatásukra. Igyekszünk alkalmazni a hatékonyabb munkaformákat (pármunka, csoportmunka, együttműködés, kooperatív technikák). Fontosnak tartjuk a helyes magatartásformák elfogadását, alkalmazkodó, egymást segítő, tisztelettudó viselkedésformák kialakítását.

 

Tapasztalatcseréket, igény szerint kölcsönös óralátogatásokat tervezünk.

Szakmai tanfolyamokon, előadásokon, szaktárgyainkban továbbképzéseken veszünk részt.

Figyelemmel kísérjük az új módszertani kiadványokat, könyveket. / Új generációs ill. kísérleti tankönyvek megismerése, kipróbálása, a szaktantárgyainkban használható kiadványok, digitális tananyagok gyűjtése./

 

Szaktárgyainkban a tanulmányi versenyekre való felkészülést segítjük, házi versenyeket szervezünk, szakkört tartunk.

 

Májusban rendezik a hallássérült tanulók Országos Borbély Sándor Tanulmányi Versenyét Vácon. Matematikából az 5. osztályosoknak, anyanyelvi ismeretekből és komplex társadalomismeretekből a 7-8. osztályos tanulóknak írtak ki versenyt.

Tanulóink között egyre több a beszédfejlesztő csoportba járó, ők nem vehetnek részt a hallássérülteknek kiírt versenyeken. Feladatunknak tekintjük, hogy számukra is keressünk megmérettetési lehetőséget (Pl. levelező feladatmegoldó versenyek, matematika háziverseny).

A versenyekre egész évben folyamatosan készülünk.

Felelős:

Dudásné Móger Éva

Zsdánszki Csilla

 

Első félévi tervünk a lassan már hagyományos „rovásírás verseny” szervezése.

Felelős:

Pongó János

 

A szövegértés és logikai gondolkodás fejlesztésére a matematika órákon eddig is nagy hangsúlyt fektettünk. A táblás játékoknak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési módszer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel.

Az előző tanévekhez hasonlóan idén is tervezzük egy játékos délutáni foglalkozás tartását a nevelőtanárokkal együttműködve a téli hónapokban ahol egy-egy logikai játékot (amőba, dáma, malom, tantrix, tangram, sudoku, torpedo stb), ismerhetnek meg az iskola felső tagozatos tanulói.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Erdélyi László

 

 

Szeretnénk idén is minél többször használni (elsősorban az 5. és 6. osztályban) Auth Andrea: Lapot kérünk című matematikai kompetenciákat fejlesztő készletét. A készlet meglévő, ismert társas- és kártyajátékok – például a kő-papír-olló, a “huszonegyezés”, a Csapd le csacsi!, a dominó vagy  a “memóriázás” – alapelveit használja fel, feladványokat rejtve el, amelyek lefedik a teljes alsó tagozatos tananyagot. Játékossá teszi, ezáltal megkönnyíti a matematika tanulását. A készlet a matematikát változatos formában gyakoroltató feladatokat tartalmaz. A játékok célirányosan a megtanulandó ismeretekre koncentrálnak.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Karcsai Imréné

 

Munkaközösségünk továbbra is támogatja az IKT eszközök használatát tanítási munkánkban.

Pongó János évek óta karbantartja a számítógépeket, szerkeszti az iskola Web-lapját, ill. az iskolai ünnepségek számítógépes bemutatóit, képes, zenés összeállításait.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink is biztosan és helyesen használják a számítógépet, ezért az esti órákban heti két alkalommal az érdeklődők informatika szakkörön vehetnek részt.

Felelős:

Pongó János

 

Októberben már hagyományos a Mlinkó-héten az iskolatörténeti vetélkedő. Az előző évek versenyein felbuzdulva idén is szeretnénk - a nevelőtanári munkaközösséggel együtt –a tolerancia, empátia, egymás segítése, elfogadása jegyében, egy játékos vetélkedőt szervezni a felsős tanulóknak, hogy a hallássérültek és a beszédfogyatékosok közelebb kerüljenek, jobban megismerjék, elfogadják egymást. Tervünk, hogy az idei vetélkedő feladatainak megoldásához az iskola Web-lapját is aktívan használni kelljen a tanulóknak.

Felelősök:

a munkaközösség minden tagja

Lakatosné Kelemen Ágnes

 

Munkaközösségünk különösen fontosnak tartja - az iskolai fő feladatokhoz kapcsolódva - ebben a tanévben is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozását és a tevékeny részvételt a tanulókkal ebben a munkában.

Idén is igyekszünk részt venni a környezetvédelemmel kapcsolatos városi rendezvényeken.(pl. Hulladékgyűjtési hónap eseményei, Kutatók éjszakája, Föld napja,  stb.)

Idén az 5. osztályosokkal vállaljuk, hogy az elhasznált és csoportonként összegyűjtött elemeket rendszeresen mérjük, a „verseny” eredményét közzétesszük a faliújságon.

Felelős:

Dudásné Móger Éva

Az előző évekhez hasonlóan idén is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink pontosan ismerjék a közlekedés szabályait, a szabályos kerékpározást. Ezt a technika órákon, ill. szakkör keretében valósítanánk meg.

Ebben a tanévben is szeretnénk részt venni, versenyzőket indítani a városi és területi versenyeken. ill. a kaposvári KRESZ versenyen.

A téli hónapok során „barkács szakkörben” is tevékenykedhetnek tanulóink.

Felelősök:

Erdélyi László

Karcsai Imréné

 

Az egészséges életmódra nevelés érdekében idén is tartunk drogprevenciós foglalkozásokat.

Felelős:

Bedécsné Tóth Katalin

 

 

Idén is elvégezzük az 5-8. osztályos tanulók fittség mérését, ill. az adatok feltöltését.

Felelős:

Kovács Péterné

 

 

Ebben a tanévben már a harmadik logopédiai osztályunk végez. Vannak már ugyan tapasztalataink, de a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos teendőkre most is nagy hangsúlyt kell fektetünk,. Feladatunk továbbra is olyan szakmák, középiskolák felkutatása a megyében, ahol beszédfogyatékos diákjaink folytathatják tanulmányaikat.

A sikeres központi felvételi érdekében magyarból és matematikából felkészítő foglalkozásokat tartunk.

Részt veszünk a Sportcsarnokban tartandó Pályaválasztási Kiállításon, folytatjuk az előző tanévekben megkezdett közös munkát a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási munkacsoportjával, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, tanácsadásokon, üzemlátogatásokon veszünk részt, ill. különböző szakmákkal ismertetjük meg tanulóinkat.

Folytatjuk a statisztikai kimutatást a logopédiai osztályok továbbtanulásáról.

 

Felelősök:

Kovács Péterné

Pongó János

Dudásné Móger Éva

Zsdánszki Csilla

 

 

Összeállította:

 

 

                                                                                                                  Dudásné Móger Éva

                                                                                                                munkaközösség-vezető

 

 

 

 

 

Eger, 2017. szeptember 6.

 

 

 


 

Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve

2017/18-as tanévre

 

 

A kollégiumunk nevelési alapfeladata, hogy azon tanulók számára is /akiknek nincs lakóhelyén lehetősége speciális tanuláshoz/, megteremtsük a megfelelő feltételeket, egy korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumban, amely szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, de egyben megteremti a tanulás, a kulturális, a sport és a szabadidős tevékenységek működési feltételeit.

A kollégium nevelési feladatai szorosan kapcsolódnak az iskola célkitűzéseihez, törekedve egy egységes nevelési pedagógiai egység létrehozására. Céljaink megfogalmazásánál figyelembe vettük iskolánk fő célkitűzéseit, hagyományait, szokásait. Munkánk során szeretnénk együttműködni a nevelőtestület minden dolgozójával, támaszkodva a kollegák szakszerű, felelősségteljes munkájára.

 

Az iskola nevelési fő feladatai:

 

- Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

/a hallásra alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazása, azok hatékonyságának növelése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése.

 

-          Egészséges életmódra- környezettudatos viselkedésre nevelés

/Az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

Az egészséges, kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, szokásrendszerének megalapozása.

Testi, lelki egészségük megőrzése, személyi higiéniájuk kialakítása.

Környezettudatos, környezetkímélő magatartás kialakítása.

A környezet védelmére nevelés (a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megóvása).

 

-    A harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése

/kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség humor…

A diákok kiegyensúlyozott, egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének megsegítése.

 

 

A kollégium 2017/18-as tanévre megfogalmazott törekvései:

 

§  a tanulás helyes módszerének elsajátítása, a tanulás iránti igény kialakítása.

§  a tanulók képességeinek felismerése, kibontakoztatásának segítése, képességek tovább fejlesztése, tudatosítása.

§  A pozitív közösségi szokások, minták közvetítése, szociális készségek fejlesztése. Az együttélés szabályainak elsajátítása.

§  A neveltségi szint emelése (kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia).

§  Környezettudatos, környezetkímélő magatartás kialakítása / szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés, udvartakarítás...

§  A környezet védelmére nevelés (a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megóvása).

§  Az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

§  Az egészséges, kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, szokásrendszerének megalapozása. Testi, lelki egészségük megőrzése, személyi higiéniájuk kialakítása.

§  Nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának, értékeinek történelmi és vallási hagyományainak megismerése.

 

I.                   félévre tervezett feladataink:

 

o      A kollégiumi és iskolai házirend felelevenítése.

Balesetvédelmi foglalkozások tartása.

                                      Határidő: szeptember

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az újonnan munkába állt nevelők munkájának megsegítése, tájékoztatása.

                                      Határidő: szeptember

                                      Felelős: nevelőtanárok, munkaköz. vez.

 

o      A tanulók szabadon választott foglalkozásainak szervezése, lebonyolítása.

Szakkörök szervezése, vezetése - érdeklődési kör, igény szerint / kézműves, mozgásos játékok, asztalitenisz, labdarúgás, atlétika, röplabda, úszás, számítástechnika, gyógytestnevelés, gépírás…

                                      Határidő: szeptember

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o      Városi rendezvényekről, szabadidős programokról információ, tájékoztatás nyújtása / bábszínház, színház- bérletek rendelése, kiállítások…/

                                      Határidő: folyamatos

                                      Felelős: Hevér Zsuzsa

 

o      Rendszeres munkaközösségi megbeszélések tartásával: módszertani segítségnyújtás, az információ áramlás minőségének javítása.

                                      Határidő: folyamatos

                                      Felelős: munkaköz. vez.

 

o      Gyümölcsprogram keretében: az iskola gyümölcskiosztása, gyümölcskóstolók szervezése, lebonyolítása, ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.

                          Határidő: folyamatos

                          Felelős: Kelemenné Kovács Ágnes

 

o      A diákotthoni éves, havi munkatervkészítése.

                                      Határidő: szeptembertől folyamatosan,

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o      Pályázatírás: külsős, ill. iskolai alapítvány felé - /anyagi támogatás céljából versenyekhez, dekorációhoz, kiránduláshoz…/

                          Határidő: folyamatos

                                      Felelős: Salétli Rita, nevelőtanárok

 

o      Az iskola hagyományaihoz híven megrendezésre kerülő Mlinkó héti rendezvények ünnepségek, szervezése, lebonyolítása.

(megemlékezés, sport-játék, vetélkedő…)

                                      Határidő: október

                                       Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Integrált sportverseny partner iskolákkal meghívásával, több alaklommal.

                                      Határidő: októbertől

                                      Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

                                                           Lakatosné K. Ágnes

 

o      Iskola tanulóinak szabadidős sport programok, kirándulások szervezése, kerékpár túrák, lebonyolítása a tanév során 2-3 alkalommal /osztálykeretben.

                                      Határidő: októbertől folyamatosan

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskola, diákotthon dekorációja, tisztántartása, esztétikus környezetének kialakítása. Gárdonyi Géza Színház plakátjainak hajtogatása, borítékolása.

                                      Határidő: folyamatos

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o      Udvar, sportudvar takarításának megszervezése több alkalommal.

                                      Határidő: folyamatos

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o      Mikulás ünnepség kicsiknek és nagyoknak. Karácsonyváró rendezvény szervezése, lebonyolítása.

                            Határidő: december

                            Felelős: nevelőtanárok

 

o      Adventi gyertyagyújtások.

                            Határidő: december

              Felelős: nevelőtanárok

 

o      1. kézműves foglalkozás (előző évi program folytatásaként - társas kapcsolatok ápolása, - figyelmesség, segítőkészség, erősítése)

                            Határidő: december

              Felelős: nevelőtanárok

 

o      1. kézműves pályázat kiírása, lebonyolítása /Népművészet:

Roma kultúra

                          Határidő: január

                          Felelős: Salétli Rita, Nagyné Dócs Diána

 

o      I. félév értékelése.

                                      Határidő: január

                                      Felelős: munkaközösség vezető

 

 

II.          félévre tervezett feladataink:

 

o      Sport és tanulmányi versenyekre felkészítés, versenyre kísérés

                                      Határidő: folyamatos

                                      Felelős: nevelőtanárok más munkaközösséggel közösen

 

o      Iskolai Farsang megrendezése, lebonyolítása. Dekorációs feladatok ellátása.

              Határidő: február

              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Tavaszi iskolai kirándulás szervezése

              Határidő: március

              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskolai ünnepség szervezése, dekorációkészítés (márc. 15. )

              Határidő: március

              Felelős: Nagyné Dócs Diána

 

o      2. Kézműves foglalkozás1. kézműves foglalkozás társas kapcsolatok ápolása,

                            Határidő: december

              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Országos sportverseny szervezése, lebonyolítása / Nyuszi, Hopp

              Határidő: április

              Felelős: Hevér Zsuzsa, az iskola összes dolgozója

 

o      Második félévi iskolai és integrált sportversenyek szervezése, lebonyolítása

                            Határidő: folyamatosan

              Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

              Lakatosné K. Ágnes

 

o      2. rajz pályázat kiírása, lebonyolítása  /Élményrajz

                            Határidő: december

              Felelős: Salétli Rita, Nagyné Dócs Diána

 

o      Tanulmányi séták, üzemlátogatások szervezése pályaválasztást elősegítő céllal 7. osztályosok részére

                                      Határidő: folyamatos

                                      Felelős: 7-8. oszt. nevelőtanárai

 

o      Az iskola hagyományainak megfelelően megrendezésre kerülő Családi nap, Ballagás szervezése, dekorálási feladatok, műsorkészítés…

                                      Határidő: május- június

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o Szakmai továbbképzéseken való részvétel, a hallottakról beszámolók tartása.

 Határidő: folyamatos

                                      Felelős: nevelőtanárok

 

o Rendszeres foglalkozáslátogatások, hospitálások. 

                                      Határidő: folyamatos

                                      Felelős: munkaköz. vez.

 

o      Éves értékelés, közösségépítő program, szervezése nevelőtanároknak

                                      Határidő: június

                                      Felelős: munkaköz. vez.

 

 

 

 

 

Eger, 2017. 09. 04.               Készítette:

……………………………..

Lakatosné Kelemen Ágnes

 

 

 


A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve

2017-2018. tanév

 

 

       Munkaközösségünk tagjai: Cseh Sándorné

                                                                                                              Dézsma Györgyné

                                                                                                              Gyárfás Hilda

                Mogyoróssyné Papp Erika

                                                                                       Tari Edina

Munkaközösség vezető: Jávorszkiné Farkas Judit


Munkaközösség tagjai közül hárman osztályfőnöki feladatot is ellátnak, hárman pedig az utazótanári hálózat keretében, integrált óvodai nevelésben részesülő beszéd- és nyelvi zavarral küzdő, illetve hallássérült gyerekek logopédiai /szurdologopédiai ellátásában is részt vesznek.

Ebben a tanévben munkaközösségünk két tagjának minősítési eljárása van folyamatban.

 

Munkaközösségünk feladata, a helyi tantervben megfogalmazott feladatok megvalósítása az intézményi fő feladatokkal összhangban. 

Elsődleges célunk a köznapi témájú verbális kommunikáció, a beszédértés és a gondolatok önálló, minél érthetőbb megfogalmazásának folyamatos, tudatos fejlesztése; a kialakított hangok automatizálása, és a tanulók életkorának és képességeinek megfelelő, szókincs és nyelvi szint elérése.

 

Legfontosabb feladataink

 

1.      Az auditív figyelem, hallás utáni differenciálás, a beszédmegértés (beszédhallás, szájról olvasás) és a beszédérthetőség fejlesztése.

2.      A természetes, érthető, egyénre szabott kommunikáció kialakítása és megtartása a különböző hallási és beszédállapotokhoz igazodva, az élményszerű beszédhelyzetek biztosításával.

3.      A beszédmegértést szolgáló képességek fejlesztése (az egyéni képességek figyelembevételével).

4.      Az olvasási készség, szövegértés, szókincs, szóbeli közlés minél magasabb szintre emelése.

5.      A súlyos fokban hallássérült, diszfáziás és a súlyosabb beszédfogyatékos tanulók képességeihez illeszkedő kommunikációs csatorna alkalmazása, intenzív és folyamatos fejlesztése.

 

 1. Az intézményi fő feladatokat figyelembe véve:

§  Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

§  Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés

§  A harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése (kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor)

 

 

 

 

 

Kiemelt feladataink

 

 

1.      Nagy hangsúlyt fektetünk a beszéd érthetőségének javítására a prozódiai elemek (dallam, sebesség, ritmus, hangsúlyozás, hangerő, hangszín) segítségével.

2.      Az egészséges életmóddal és a környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos ismeretek elsajátításának segítése. Az egymás közötti különbözőségek, az ezekből fakadó sajátos viselkedések a másság elfogadásának tudatosítása a foglalkozásokon (érzékenyítő játékok).

3.      A tanév során folytatjuk az ismerkedést az OKOSKOCKA fejlesztő kockajáték család dobozainak (akusztikus észlelés, anyanyelvi játék, mese- és szövegértés, számolás, tér- és időészlelés, testséma, vizuális észlelés) a feladataival. Lehetőségeink és igény szerint, a hallásállapot, az osztályfok, egyéni képességek és a fejlesztési területek figyelembevételével, beépítjük a foglalkozásinkba az ezzel történő fejlesztést. Tapasztalatainkat folyamatosan megosztjuk egymással.

 

4.      Ebben a tanévben is alkalmazunk foglalkozásainkon a digitális oktatóprogramokat (Okosdoboz, LearningApps.org, Beszélő fej, P.O.P.) tanulóinkban próbáljuk kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét, ösztönözzük őket az IKT eszközök hatékony használatára.

 

5.      Fokozottan fejlesztjük tanulóink írásbeli kifejező készségét (pontos fogalmazás e-mail-ben, közösségi oldalakon).

 

6.      Ebben a tanévben is megbeszélést tartunk Aradiné Fehér Hajnalka iskolai audiológussal, aki igény szerint tájékoztatja a munkaközösséget a legújabb, hallókészülékekkel kapcsolatos tudnivalókról, új rendelkezésekről, esetlegesen előforduló problémákról és azok megoldásáról.

 

7.      Lehetőségünk szerint részt veszünk továbbképzéseken (MLSZSZ konferencia, Démoszthenész Egyesület konferenciái, Logopédia Európai napja előadásai), valamint önképzéssel is gyarapítjuk ismereteinket (szakkönyvek, internet). A munkánk során jól hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket, módszereket a megbeszéléseinken megosztjuk egymással, ill. aktívan részt vállalunk az intézményi szintű „tudás megosztás” programjainkban.

 

 

 

 

Feladataink

 

1.      Tanév eleji felmérések készítése, az eredmények rögzítése minden osztályfokon (szeptember)

Ajánlott felmérések, vizsgálatok:

-          Tájékozódó megfigyelések a gyermek beszédéről – egységes, miden tanulónál

-          Hallási emlékezet teszt (MILS) - beszédfejlesztő óvoda

-          Beszédszervi állapot és működés vizsgálata - egységes, minden tanulónál

-          Az artikuláció vizsgálata - egységes, minden tanulónál

-          Olvasás (különös tekintettel a technikai olvasásra), szövegértés vizsgálata – a logopédiai osztályok alsó tagozatán a Logopédiai vizsgálatok c. gyűjteményből

2.      Az év eleji felmérések eredményei alapján egyéni haladási tervek készítése (október közepe)

3.      Egymás tájékoztatása különböző szakmai rendezvényekről, továbbképzésekről, a megismert, jól használható (nyomtatott illetve az interneten olvasható) szakirodalomról

4.      A kezdő kollégák szakmai segítése, kapcsolattartás, a munkaközösség tagjain kívül, osztályfőnökökkel, anyanyelvet tanító kollégákkal, szaktanárokkal, nevelőtanárokkal

5.      Ötletek, tapasztalatok cseréje, hospitálás a munkaközösségen belül (lehetőség szerint)

6.      A tanulók felkészítése, ill. felkészítésének segítése házi és országos tanulmányi versenyekre, különböző iskolai rendezvényekre

7.      A hallókészülékek viselésének, állapotának figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti konzultálás az iskola audiológusával

8.      Kapcsolattartás az Eger városi Logopédiai Intézettel (Áprilisban munkaközösségünk két tagja előadást tart a Beszélő fej internetes beszédfejlesztő alkalmazásról)

9.      Együttműködés a szülőkkel (fogadóórák, szülői értekezletek)

10.  Tanév végi felmérések készítése, az eredmények rögzítése minden osztályfokon

 Ajánlott felmérések, vizsgálatok:

-          Szóbeli kifejezőkészség vizsgálata (pl. mondatok alkotása képről) – egységes, minden tanulónál

-          Aktív és passzív szókincs (Peabody, Gardner/LAPP) vizsgálata - egységes, minden tanulónál

-          Beszédészlelés-beszédmegértés vizsgálata (GOH-GMP) – a logopédiai óvodában és osztályokban, igény szerint

-          Nyelvi készségek vizsgálata (PPL) – a logopédiai óvodában és osztályokban, igény szerint

-          Nyelvtani megértés vizsgálata (TROG-H teszt) – igény szerint

-          Olvasás, szövegértés vizsgálata (WORD teszt) – igény szerint

 

 

 

 

A tervezett megbeszélések témái

 

·         A 2017-2018-as tanév munkatervének megbeszélése, és az elvégzendő év eleji felméréseknek a tervezése

·         Az iskolai audiológus tájékoztatója (beszélgetés a felmerült kérdések alapján)

·         Ötletek, tapasztalatok cseréje folyamatosan – továbbképzésen részt vett tagok tájékoztatója, az újabb, jól használható ismeretek, segédanyagok átadása

·         Az év végi felmérések tervezése, elvégzett munkánk értékelése, az év végi beszámoló előkészítése

 

 

 

Eger, 2017. szeptember 7.                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                   Jávorszkiné Farkas Judit

                                                                                                                                                                       munkaközösség vezető

 

 


Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség

2017/2018-évi

munkaterve

 

A munkaközösség tagjai:

Lipthay Ágnes

Kormos Sándorné

Mogyoróssyné Papp Erika

Salétli Ildikó

Szalay Krisztina

 

Nevelési fő feladatok:

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés

A harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése (kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor)

 

Ebben a tanévben is két tanulói csoporttal kezdjük az új oktatási évet, 23 fővel. Az óvoda II. csoport tanulói összetétel azonban eltér az eddigi években megszokottól. Eddig csak hallássérült gyermekek jártak ebbe a közösségbe, idén azonban a vezető fogyatékosság tekintetében is heterogén lett az összetétel.

Hallássérült gyermekek mellé beszédfogyatékos tanulók is érkeztek. Nehéz munka vár a csoportban dolgozó pedagógusokra és gyermekfelügyelőkre.

 

Munkaközösségünk valamennyi tagjának összehangolt munkájára lesz szükség az eredményes tanévhez.

Tanmenetünk összeállításánál figyelembe vesszük a nevelési főfeladatokat és a két hetes bontásban lévő témaköröket.

A mai családokban keveset beszélgetnek a gyermekkel, mellőzik a hangos beszédet. Kevés időt szánnak gondolataik pontos, átgondolt megfogalmazására és kimondására, közlésére. Ezért még nagyobb a mi felelősségünk!  Az aktív szókincs, amelyet a gyermek és felnőtt minden nap használ, megfakul, mennyisége, minősége nem kedvez a kifejező, választékos, beszédnek. Az óvodai anyanyelvi nevelés során, hozzá kell segítenünk a gyermeket az ingerek játék útján történő, minél változatosabb tevékenységekkel megvalósuló feldolgozásához, a világ komplex befogadásához. A gyermek fejlesztése sem szorítkozhat csupán kommunikációja fejlesztésére. Az anyanyelvi-, dramatikus-, népi játékok, a néptánc, a népzene, a népdal, a bábjáték, a külső világ tevékeny megismerése, a matematikai tartalmú tapasztalatok megszerzése, a vizuális nevelés, a zenei nevelés, a hagyományápolás -teremtés és az irodalmi nevelés együttesen adják az anyanyelvi nevelés tartalmát. A gyermeki közlésvágy kibontása, fenntartása, a passzív, majd aktív szókincs gyarapítása, gazdagítása érdekében kiemelt feladatunk, hogy beszélgessünk sokat a gyermekekkel. Olyan beszélő környezetet, olyan helyzeteket kell létrehoznunk, ahol a kérdések, a beszélgetés természetes formái, módjai az információk, az ingerek feldolgozásának. Figyelembe véve, hogy a nyelvelsajátítás melyik fázisában, a beszéd melyik mozzanatában, a beszédfejlődés meghatározott fejlődései közötti átmenet melyik állomásán tart a gyermek. Ezen szempontok határozzák meg az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt munkáját.

A komplex fejlesztés érdekében a következő programtervet állítottuk össze:

-          rendhagyó szülői értekezlet családi délután keretében

-          kutyaterápiás foglalkozások

-          Márton nap megünneplése

-          integrált sportverseny

-          Mikulás ünnep

-          Karácsonyváró délelőtt /ajándékok készítése/

-          karácsonyi ünnep a ZF Eger vízilabdásaival

-          Farsang az óvodában

-           lovaglás

-          vízhez szoktatás

-          óvodai évzáró és ballagás

-          kirándulás

 

Havonta egészségnapot tartunk a gyerekeknek. Ilyenkor salátákat és turmixokat készítünk közösen, hogy a gyermekek megismerkedjenek a különböző zöldségekkel és gyümölcsökkel.

Amikor az időjárás engedi, a testnevelés foglalkozásokat a szabadban tartják a nevelőtanárok.

Továbbra is megünnepeljük a születés-, ill. névnapokat.

Az óvodai kiskertet eben a tanévben is beültetjük.

A kert valamint az óvoda környékének rendben tartásához megfelelő méretű ásót, gereblyét és seprőt vásároltunk a gyermekeknek.

Az alapvető házimunkákat a naposi munka keretében ismerhetik meg az óvodások.

Szülőklub szervezése, a szülők által igényelt témákban.

Továbbra is figyeljük a pályázatokat, hiszen a megnövekedett gyermeklétszám még sürgetővé teszi a szabadidős játéktár bővítését.

 

Rendszeres módszertani megbeszélésekkel, önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel tesszük hatékonyabbá szakmai munkánkat.

A gyermekek hatékony fejlesztése érdekében rendszeres megbeszélésre van szükség a gyermekek fejlesztésében résztvevő valamennyi szakemberrel! Sikeres munkánknak ez az egyik nagyon fontos eleme.

 

 

Kormos Sándorné

munkaközösség vezető

 

 

Eger,2017-09-07

 


 

 

Az utazótanári munkaközösség munkaterve

2017/2018. tanévre

 

 

A munkaközösség tagjai:

 

Buczkó Anett

Csukerdáné Batta Ildikó

Kelemen Fanni

Panyik Henriette

Pauliczky Beáta

Sümegi Csabáné

Tóth Janka

 

Az integrált gyerekek ellátásában részt vesz:

 

 

Jávorszkiné Farkas Judit

Kovács Péterné

Kristóf Réka

Mogyoróssyiné Papp Erika

Vígh Imréné

 

Állandó feladataink:

 

Ø  Az integrált óvodai nevelésben részesülő látássérült, és hallássérült gyerekek komplex egyéni fejlesztése;

Ø  Az integrált iskolai oktatásban részesülő látássérült, és hallássérült gyerekek egyéni fejlesztése;

Ø  A 0-3 éves látássérült és hallássérült gyermekek korai gondozása – egyéni megbízási szerződések alapján;

Ø  Közreműködés a pedoaudiológiai ellátásban (hallásvizsgálat, nyomonkövetés);

Ø  Kapcsolattartás a befogadó intézményekkel;

Ø  A korai felismerés elősegítése;

Ø  Érzékenyítő program szervezése, lebonyolítása a befogadó intézmények diákjainak, pedagógusainak;

Ø  Családi nap szervezése a munkaközösség által ellátott érzékszervi fogyatékos gyerekeknek és családjuknak;

 

E tanévre tervezett feladataink:

 

Ø  Az idei tanévben intézményünkben kerül megrendezésre a hallássérült gyerekeket ellátó utazótanárok országos módszertani találkozója. A programot tavaszra tervezzük;

Ø  Folytatni kívánjuk az óvónők látássérüléssel és hallássérüléssel kapcsolatos tájékoztatását érzékenyítését;

Ø  Érzékenyítő programunkat továbbra is ajánljuk, és igény szerint tartjuk a befogadó intézmények tanulóinak, pedagógusainak.

Ø  Családi napunkat a tanév végén szervezzük meg;

Ø  Folytatjuk a régió fejlesztési helyeinek összegyűjtését;

Ø  Munkaközösségi megbeszéléseinken tervezett témaköreink:

o   az SNI irányelvek beépítése a befogadó intézmények tanmenetébe;

o   hospitálások alkalmával, illetve videofelvételek segítségével fejlesztési ötleteink megosztása, problémás esetek megbeszélése – egymástól tanulás;

o   terveink között szerepel, egyik módszertani napunkra Tátrai Vanda meseterapeuta meghívása, a mesefeldolgozás lehetőségeinek bővítése (lehetőségeink függvényében);

 

 

 

Eger, 2017. szeptember 07.                                                      Pauliczky Beáta

                                                                                              munkaközösség-vezető

 

 

 


 

 

 

A szülői szervezet véleménye az intézmény 2017/18-as munkatervéről

 

Az intézmény munkatervét megismertem, elfogadom. Kiegészítést nem kívánok tenni.

 

Eger, 2017.szeptember 12.                                                                           

 

 

                                                                                                  Zupkóné Kiszelik Szilvia

                                                                                                          szülői szervezet

 

 


 

A diákönkormányzat véleménye az intézmény 2017/18-as munkatervéről

Az intézmény munkatervét megismertem, elfogadom. Kiegészítést nem kívánok tenni.

 

 

 

Eger, 2017.szeptember 12.                                                                           

 

 

 

 

Dézsma Györgyné                                                                           Szucsik Boglárka

DÖK-öt segítő tanár                                                                          diák képviselő

 

 


Az intézményi tanács véleménye az intézmény 2017/18-as munkatervéről

 

Az intézmény munkatervét megismertem, elfogadom. Kiegészítést nem kívánok tenni.

 

Eger, 2017.szeptember 12.                                                                           

 

 

 

 

Bedécsné Tóth Katalin          Zupkóné Kiszelik Szilvai       Szombati Anita          Kovács-Cs. Tamás

int. tan. elnöke                              szülői képviselő                szülői képviselő         önk. delegált

 


 

Nyilatkozat

 

 

 

Intézményünkben iskolaszék nem működik.

 

 

 

 

Eger, 2017. szeptember 12.                                       Muraközy Andrea

                                                                                  intézményvezető

 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Generálás ideje: 0.08 mp