EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Munkatervek
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Utazótanári intézményegység

Téma: Utazótanári intézményegység/Bemutatkozás

Az utazótanári intézményegység munkaterve a 2019/20-as tanévre


Az intézményegység tagjai:

 

Buczkó Anett

Csukerdáné Batta Ildikó

Kelemen Fanni

Panyik Henriette

Pauliczky Beáta

Sümegi Csabáné

Vámosiné Gyetvai Edina

 

Az integrált gyerekek ellátásában részt vesz:

 

 

Dézsma Györgyné

Hetényi Gáborné

Janovitsné Boros Ágnes

Jávorszkiné Farkas Judit

Joó Gyöngyi

Kovács Péterné

Lipthay Ágnes

 

 

Állandó feladataink:

 

Ø Az integrált óvodai nevelésben részesülő látás-, hallássérült és beszédfogyatékos gyerekek komplex egyéni fejlesztése; Ø Az integrált iskolai oktatásban részesülő látás-, hallássérült és beszédfogyatékos gyerekek egyéni fejlesztése; Ø A 0-3 éves látássérült és hallássérült gyermekek korai gondozása – egyéni megbízási szerződések alapján; Ø Közreműködés a pedoaudiológiai ellátásban (hallásvizsgálat, nyomonkövetés); Ø Kapcsolattartás a befogadó intézményekkel; Ø A korai felismerés elősegítése; Ø Érzékenyítő program szervezése, lebonyolítása a befogadó intézmények diákjainak, pedagógusainak; Ø Családi nap szervezése a munkaközösség által ellátott érzékszervi fogyatékos gyerekeknek és családjuknak;

 

E tanévre tervezett feladataink:

 

Intézményegységünk éves feladatait megalapozzák

Ø az előző tanévben megfogalamzott terveink, ötleteink; Ø az intézményünk által megvalósítás alatt álló EFOP 3.1.6 pályázat feladatai; Ø valamint a tanév elején, illetve tanév során felmerülő feladatok, problémák.

 

 

Az Egri Tankerületi Központ Utazótanári Intézményegységeinek szakmai protokollját az Egri Szalaparti EGYMI-vel közösen elkészítjük Érzékenyítő programot tartunk a befogadó intézmények tanulóinak, pedagógusainak. Tavasszal ebben a tanévben is mi adunk otthont a hallássérült gyerekeket ellátó utazótanárok országos módszertani találkozójának. 3 napos családi találkozónkat (korai ellátásban és az integrált fejlesztésben részesülő gyerekeinknek) tavaszra tervezzük. A pályázat keretein belül meghirdetésre kerülő képzésekbe bekapcsolódunk. Intézményünk honlapjának utazótanári részét frissíteni szükséges. Ezt követően szeretnénk a honlapon rendszeresen cikkekkel megjelenni szülők számára (információk, ajánlások, újdonságok).
Megújult honlap-részünkről értesítjük a szülőket és a befogadó intézményeket. Az integrációt eredményesen megvalósító pedagógusok, intézmények munkájának elismeréséhez szeretnénk hozzjárulni azzal, hogy róluk a tanév végén cikket jelentetünk meg honlapunkon. A jól működő integrációs helyzetekről videofelvételeket gyűjtünk.. A gyerekek hiányzásainak csökkentése érdekében a tanév elején minden szülővel aláíratunk egy hivatalos papírt, mely tartalmazza a hiányzások következményeit.
A befogadó intézmények elmaradt órákra vonatkozó olykor hiányzó jelzéseit egy „kontakt ember” megnevezésével próbáljuk meg kiküszöbölni. A tanév során 3 kolléga kezd  tanulmányokat:

è Kelemen Fanni – logopédia

è Vámosiné Gyetvai Edina – szurdopedagógia

è Pauliczky Beáta – közoktatási vezetői szakvizsga

Munkaközösségi megbeszéléseinken tervezett témaköreink:

è intézményünk óvodai tagozatának munkaközösségével egy „Szegregált óvodába való átvezetési protokoll” kidolgozását kezdeményezzük;

è tudásmegosztás – az előző tanévben több kollégánk végzett 2x30 órás tanfolyamot autizmus témakörben – megszerzett tudásuk gyakorlati tapasztalatait fogják továbbadni;

è egy kihelyezett szakmai napon szeretnénk betekintést nyerni a Heim Pál Gyermekkórház gyermekaudiológiájának, illetve a SOTE Klinika cochlea implanációs csoportjának;

è tiflopedagógus kollégáink a Látásvizsgáló Szakértői Bizottsággal szeretnének egy személyes találkozásra épülő munkakapcsolatot kialakítani;

è felkészülés a tervezett programjainka;

 

 

 

 

 

Tevékenység

Felelős

Időpont

Szept.

Munkaterv elkészítése

Kapcsolatfelvétel (intézménnyel, peda-gógussal, szülővel, gyerekkel)

Állapotfelmérés – év eleji diagnosztika

Dokumentumok megnyitása
Órarend készítés

 

Az Egri Tankerületi Központ Utazótanári Intézményegységeinek szakmai protokolljának elkészítése

 

Szakvélemények áttekintése

KRÉTA - adatok

 

int.egység vezető

 

 

 

minden utazótanár

 

 

 

 

 

Pauliczky Beáta

 

 

Pauliczky Beáta

szeptember 06.

 

 

 

 

 

 

 

& amp; lt; p> 

 

szeptember 30.

 

 

szeptember 30.

Okt.

Egyéni fejlesztési tervek készítése


Érzékenyítés gyerekeknek, pedagógusnak – Bükki Szlovák Nemzetiségi Iskola, Bükkszentkereszt

minden utazótanár

 

 

Buczkó Anett, Csukerdáné Batta Ildikó, Vámosiné Gyetvai Edina

 

okt.15

 

 

október 16.

 

 

 

Nov.

Munkaközösségi megbeszélés :

Tudásmegosztás – autizmus képzések

 

 

Hetedik fogyatékosságtudományi konferencia

Buczkó Anett, Panyik Henriette, Sümegi Csabáné

 

Panyik Henriette, Pauliczky Beáta

november 5.

 

 

 

november 26.

 

Dec.

 

 

 

Jan.

Munkaközösségi megbeszélés: félévi értékelés, tapasztalatcsere, a második félév feladatainak tervezése;

Félévi nevelőtestületi értekezlet

Félévi beszámoló elkészítése

 

Pauliczky Beáta

 

 

 

január 29.

Márc.

Országos utazótanári konferencia

Pauliczky Beáta

március 10.

 

Ápr.

Munkaközösségi megbeszélés: családi nap előkészítése

 

A következő tanév előkészítése – fejlesztést igénylő űrlapok a Tankerület intézményeinek – ezek összesítése

Pauliczky Beáta

 

 

 

Pauliczky Beáta

 

április 16.

 

 

 

április 15.

Máj.

A következő tanévben felülvizsgálatra kötelezett tanulók névsorának jelzése az iskoláknak – dokumentációk elkészítése

 

Családi nap

 

minden utazótanár

 

 

 

minden utazótanár

 

május 15.

 

 

 

május 22-23-24.

Jún.

A gyerekek év végi szöveges értékelésének elkészítése

Az egyéni fejlődési lap lezárása- a tanulói dokumentáció átadása

 

Év végi beszámoló elkészítése

 

Év végi intézményegységi beszámoló elkészítése

 

 

 

minden utazótanár

 

 

 

Pauliczky Beáta

 

 

 

Június 19.

 

 

 

június 22.

 

 

Eger, 2019. szeptember 06.

Pauliczky Beáta, megbízott intézményegység-vezető

 

 <<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>