Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Tantestület :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2012. évről


2014.05.13.
Közhasznúsági jelentés

(
2012. jan. 1. – 2012. dec.31.)

A „MIinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért" 2012. évi tevékenysége során az Alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést 2013.május 23-án fogadta el az alapítványi kuratórium.

Nyitó pénzkészlet 2012.01.01-én:

Pénztár: 113.524 Ft

OTP Bank folyószámla: 1.988.562 Ft

Lekötött betét: 4.398.000 Ft

Nyitó pénzkészlet összesen: 6.500.086 Ft

Záró pénzkészlet: 2012.12.31-én:

Pénztár. 88.449 Ft

OTP Bank folyószámla: 2.288.115 Ft
Lekötött betét: 4.398.000 Ft

Záró pénzkészlet összesen: 6.774.564 Ft

1. Költségvetési támogatás felhasználása:

A MIinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként 872.147 Ft támogatásban részesült:

          KIWANIS CLUB :          100.000 Ft

          SZJA 1%:                      472.147 Ft

         Unicredit Bank:             100.000 Ft

         Betét Gyógycipő Kft.:     200.000 Ft

2.      Vagyon felhasználásának kimutatása:

A MIinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért vagyonának felhasználását az Alapítvány irattárában megtalálható naplófőkönyv tartalmazza. Az Alapítvány 2012. évi költségvetését a Kuratórium 2013. május 23-i ülésén fogadta el.

3.     A cél szerinti juttatások kimutatása:

A MIinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 709.075 Ft értékben nyújtott támogatást.

          A Kiwanis Club támogatásából Floorball készletet, kézműves foglakozáshoz szükséges eszközöket vásároltunk a MIinkó EGYMI gyermekei részére.: 100.000 Ft

          A Betét Gyógycipő Kft. támogatásából 20 db széket vásároltunk a MIinkó EGYMI gyermekeinek csoportfoglalkozásokhoz, közös programokhoz: 200.000 Ft

          Az Unicredit Bank támogatásából sporteszközöket vásároltunk a MIinkó EGYMI gyermekei
számára: 100.000 Ft

         A Mlinkó-vacsorára : 100.000 Ft

         Uszodai bérlet 50 tanuló számára: 26.000 Ft

         Bábszínház bérlet: 11.700 Ft

          Gyógyúszáshoz bérlet: 50.000 Ft

         Kirándulások költségeire. 65.375 Ft

         Pályázatok, versenyek díjazására: 20.000 Ft

          Tanév végi jutalomkönyvekre: 36.000 Ft

4.     A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a 2012. évben a fent felsorolt szervektől támogatásban nem részesült.

5.     A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

 

      A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

6.     A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

A 2012-es évben az Alapító Okiratnak megfelelően a Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért támogatta az iskola tanulóinak szabadidős elfoglaltságait, segítette az alapfokú oktatás színvonalának emelését, eszközök vásárlásával komfortosabbá tette a tanulók környezetét.

Az alapítvány pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Függetlensége a jövőre nézve is biztosított, országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

       Eger, 2013. május 23.