Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pongó János :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2013. évről


2014.06.11.Közhasznúsági jelentés

 

A „Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért” 2013. évi tevékenysége során az Alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést 2014. május 26-án fogadta el az alapítványi kuratórium.

        

      

Nyitó pénzkészlet: 2013.01.01-jén 6.774.564 Ft

 

Pénztár: 88.449 Ft

OTP Bank folyószámla: 2.288.115 Ft

Lekötött betét: 4.398.000 Ft

__________________________________

 

Nyitás Összesen: 6.774.564 Ft

 

 

Záró pénzkészlet: 2013.12.31-én 6.837.969 Ft

 

Pénztár: 100.169 Ft

OTP Bank folyószámla: 2.339.800 Ft

Lekötött betét: 4.398.000 Ft

___________________________________

Zárás összesen: 6.837.969 Ft

 

 

Költségvetési támogatás felhasználása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként 804.086 Ft támogatásban részesült:

 

·         SZJA 1% :  454.086Ft

·         Unicredit Bank:  100.000 Ft

·         Betét Gyógycipő Kft.:   200.000 Ft

·         EMJV ELŐNY-pályázat  50.000 Ft

 

Vagyon felhasználásának kimutatása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért vagyonának felhasználását az Alapítvány irattárában megtalálható naplófőkönyv tartalmazza. Az Alapítvány 2013. évi költségvetését a Kuratórium 2014. május 26-i ülésén fogadta el.

 

A cél szerinti juttatások kimutatása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 605.500 Ft értékben nyújtott támogatást.

Részletezve:

·         A Mlinkó EGYMI tanulói számára multimédiás eszközök és kiegészítők vásárlása: 150.000 Ft

·         Mlinkó-vacsora :    100.000 Ft

·         Tanszerek támogatása: 24.000 Ft

·         Kerékpáros tábor: 90.500 Ft

·         ELŐNY-pályázat terhére kerékpáros tábor: 50.000 Ft

·         Családi nap támogatása: 35.000 Ft

·         Kirándulások költségei: 45.500 Ft

·         Színpadi találkozó: 100.000 Ft

·         Korcsolyás programok: 56.000 Ft

 

A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a 2013. évben a fent felsorolt szervtől támogatásban nem részesült.

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

A 2013-as évben az alapítvány továbbra is a Mlinkó EGYMI tanulóit támogatta, sportolásukat segítette.
Kommunikáció, ismerkedés, kapcsolatok kialakítása a cél. Az Alapítvány a tehetséges gyermekeket támogatja, segíti. Nagyon fontos, hogy a sérült gyerekek minél több élményben részesüljenek, minél élhetőbb környezetben töltsék el idejüket. Csapatépítés szempontjából elengedhetetlenek a versenyek, a vetélkedők, a táborok, melyekre az iskolának nincs anyagi fedezete.

 

Az alapítvány pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt, függetlensége a jövőre nézve is biztosított, országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

 

 

Eger, 2014. május 26.