Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pongó János :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2014. évről


2015.05.13.A MLINKÓ ISTVÁN ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014-ES ÉVRŐL

 

A „Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért" 2014. évi tevékenysége során az Alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést 2015. április 28-án fogadta el az alapítványi kuratórium.

 

A költségvetési támogatások felhasználása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként 963.136 Ft támogatásban részesült:

SZJA 1%:                           353.136 Ft
Unicredit Bank:                    85.000 Ft
Betét Gyógycipő Kft.:          350.000 Ft
ZF Hungária Kft.:                  80.000 Ft
Sirályok Sport Egy.:             30.000 Ft
Marosvölgyi Invest :              5.000 Ft

 

A vagyon felhasználásának kimutatása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért vagyonának felhasználását az Alapítvány irattárában megtalálható naplófőkönyv tartalmazza. Az Alapítvány 2014. évi beszámolóját a Kuratórium 2015. április 28-i ülésén fogadta el.

Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén: 6.857969 Ft

Pénztár:   100.169 Ft
OTP Bank folyószámla:   2.339.800 Ft
Lekötött betét:      4.398.000 Ft

 

  Bevételek:

támogatások: 963.136 Ft
kamat:               5427 Ft
árbevét.:         30.000 Ft

 

  Kiadások:

cél szerinti juttatások:     790.000 Ft
egyéb működési költség: 135.642 Ft

 

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én: 6.910890 Ft

Pénztár: 26.169 Ft
OTP Bankfolyószámla:    2.486.721 Ft
Lekötött betét:         4.398.000 Ft

 

A cél szerinti juttatások kimutatása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 790.000 Ft értékben nyújtott támogatást.

  • Székek az iskola tanulói számára: 130.000 Ft
  • Mlinkó-vacsora : 100.000 Ft
  • Nyuszi Hopp verseny: 180.000 Ft
  • Könyvvásárlás: 9.000 Ft
  • Kerékpáros tábor: 74.000Ft
  • ELŐNY pályázat terhére kerékpáros tábor: 60.000Ft
  • Sporteszköz vásárlás: 30.000 Ft
  • Színházbérlet: 65.000 Ft
  • Kollégiumi rendezvények: 92.000Ft
  • Korcsolyás programok: 50.000 Ft

 

A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a 2014. évben a fent felsorolt szervtől támogatásban nem részesült.

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

 

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

A 2014-es évben az alapítvány továbbra is a Mlinkó EGYMI tanulóit támogatta, sportolásukat segítette.
Kommunikáció, ismerkedés, kapcsolatok kialakítása a cél. Az Alapítvány a tehetséges gyermekeket támogatja, segíti. Nagyon fontos, hogy a sérült gyerekek minél több élményben részesüljenek, minél élhetőbb környezetben töltsék el idejüket. Csapatépítés szempontjából elengedhetetlenek a versenyek, a vetélkedők, a táborok, melyekre az iskolának nincs anyagi fedezete.

 

Az alapítvány pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt, függetlensége a jövőre nézve is biztosított, országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

 

Eger, 2015. ápr. 28.