Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pongó János :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2015. évről


2016.06.01.Közhasznúsági jelentés

2015. év

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2015. évi tevékenysége során az Alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést 2016. május 20-án fogadta el az alapítványi kuratórium.

Költségvetési támogatás felhasználása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként  1.042.667.- Ft támogatásban részesült az alábbiak szerint:

- Szja 1%                                 407.765.-Ft

- Eger MJV                                90.000.-Ft

- Unicredit Bank                        100.000.-Ft

- EVAT Zrt.                                 10.000.-Ft

- Aventics                                  50.000.-Ft

- Protone                                   50.000.-Ft

- Magánszemély támogatás         34.500.-Ft

- FODISZ                                    300.000.-Ft

- Banki kamat                                  402.-Ft

 

Vagyon felhasználása:

Az Alapítvány vagyonának felhasználását az irattárban megtalálható naplófőkönyv tartalmazza.

A beszámolót a Kuratórium 2016. május 20.-i ülésén fogadta el.

Nyitó pénzkészlet 2015.01.01.              

OTP Bank folyószámla:                        2.486.721.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    26.169.-Ft

Pénzkészlet összesen:                         6.910.890.-Ft

Záró pénzkészlet 2015.12.31.

OTP Bank folyószámla:                        2.705.215.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    56.270.-Ft

Záró pénzkészlet:                                 7.159.485.-Ft

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 770.000.-Ft összegben nyújtott támogatást:

- Kerékpáros tábor                   45.000.-Ft

- Előny pályázat                       90.000.-Ft

- Mlinkó vacsora                      100.000.-Ft       

- Színház bérlet                         84.500.-Ft

- Nyuszi, hopp!                        253.500.-Ft

- Korcsolyázás                         50.000.-Ft

- Kollégiumi rendezvények         97.400.-Ft

- Könyv beszerzés                    29.600.-Ft

- Taneszköz vásárlás                20.000.-Ft

 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2015. évben a fent felsorolt szervektől támogatásban nem részesült.

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

 

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A 2015. évben az alapítvány továbbra is a Mlinkó István EGYMI tanulóit támogatta: könyvtári állomány bővítésével, sportrendezvény szervezése, lebonyolítása ( Nyuszi, hopp! , korcsolyázás) színházbérlet vásárlás, szakköri kellékek biztosítása. Fontos feladat, hogy a sérült gyermekek minél több élményben részesüljenek, élhetőbb körülmények között töltsék el szabadidejüket. Csapatszellem fejlesztése érdekében elengedhetetlen a versenyek, vetélkedők, táborok megvalósítása, melyre az iskolának nincs anyagi lehetősége.

 

Az Alapítvány pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, függetlensége a jövőre nézve is biztosított. Országgyűlési képviselő állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

 

Eger, 2016. május 20.