Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pongó János :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2016. évről


2017.05.31.Közhasznúsági jelentés

2016. év

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2016. évi tevékenysége során az Alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést 2017. május 22-én fogadta el az alapítványi kuratórium.

Költségvetési támogatás felhasználása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként 1.157.352.- Ft támogatásban részesült az alábbiak szerint:

- Szja 1%                                 509.523.-Ft

- Eger MJV kerékpáros tábor     100.000.-Ft     

- Unicredit Bank                        100.000.-Ft

- Takarékszövetkezet                  20.000.-Ft

- Betét Bt.                                   150.000.-Ft

- Protone                                   50.000.-Ft

- Magánszemély támogatás         72.829.-Ft

- Kiwanics                                     55.000.-Ft

- Sivantos                                    100.000.-Ft

 

Vagyon felhasználása:

Az Alapítvány vagyonának felhasználását az irattárban megtalálható naplófőkönyv tartalmazza.

A beszámolót a Kuratórium 2017. május 22.-i ülésén fogadta el.

Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.              

OTP Bank folyószámla:                        2.705.215.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    56.270.-Ft

Pénzkészlet összesen:                         7.159.485.-Ft

Záró pénzkészlet 2016.12.31.

OTP Bank folyószámla:                        3.054.551.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    81.865.-Ft

Záró pénzkészlet:                                 7.534.416.-Ft

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 1.061.706.-Ft összegben nyújtott támogatást:

- Kerékpáros tábor                   176.000.-Ft                   

- Mlinkó vacsora                        90.168.-Ft       

- Színház bérlet                         68.000.-Ft

- Nyuszi, hopp!                        201.408.-Ft

- Úszás                                    53.000.-Ft

- Kollégiumi rendezvények       118.000.-Ft

- Óvodai rendezvény                 26.755.-Ft

- Fejlesztő eszköz vásárlás       29.860.-Ft

- Iskolai kirándulás                   261.025.-Ft

- Tablet vásárlás                        22.990.-Ft

- Mlinkó-díj                                   4.500.-Ft

 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2016. évben a fent felsorolt szervektől támogatásban nem részesült.

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

 

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A 2016. évben az alapítvány továbbra is a Mlinkó István EGYMI tanulóit támogatta: fejlesztő eszközök vásárlása, sportrendezvény szervezése, lebonyolítása (Nyuszi, hopp!, úszás) színházbérlet vásárlás, szakköri kellékek biztosítása. Fontos feladat, hogy a sérült gyermekek minél több élményben részesüljenek, élhetőbb körülmények között töltsék el szabadidejüket. A csapatszellem fejlesztése érdekében elengedhetetlen a versenyek, vetélkedők, táborok megvalósítása, melyre az iskolának nincs anyagi lehetősége.

Az Alapítvány pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, függetlensége a jövőre nézve is biztosított. Országgyűlési képviselő állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

Eger, 2017. május 22.