Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pongó János :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2017. évről


2018.05.31.Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés

2017. év

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2017. évi tevékenysége során az Alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést 2018. május 23-án fogadta el az alapítványi kuratórium.

Költségvetési támogatás felhasználása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként 780.255.- Ft támogatásban részesült az alábbiak szerint:

- Szja 1%                                 470.255.-Ft

- Eger MJV kerékpáros tábor       60.000.-Ft     

- Betét Bt.                                   150.000.-Ft

- Protone                                   50.000.-Ft

- Sivantos                                     50.000.-Ft

 

Vagyon felhasználása:

Az Alapítvány vagyonának felhasználását az irattárban megtalálható naplófőkönyv tartalmazza.

A beszámolót a Kuratórium 2018. május 23.-i ülésén fogadta el.

Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.              

OTP Bank folyószámla:                        3.054.551.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    81.865.-Ft

Pénzkészlet összesen:                         7.534.416.-Ft

 

 

Záró pénzkészlet 2017.12.31.

OTP Bank folyószámla:                        3.190.637.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    64.565.-Ft

Záró pénzkészlet:                                 7.653.202.-Ft

 

 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 989.725.-Ft összegben nyújtott támogatást:

- Kerékpáros tábor                   176.000.-Ft                   

- Mlinkó vacsora                        99.451.-Ft       

- Színház bérlet                        108.000.-Ft

- Nyuszi, hopp!                        259.974.-Ft

- Úszás oktatás                       126.500.-Ft

- Kollégiumi rendezvények       159.000.-Ft

- Fejlesztő eszköz vásárlás       10.000.-Ft

- Korcsolya oktatás                     50.800.-Ft

 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2017. évben a fent felsorolt szervektől támogatásban nem részesült.

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

 

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A 2017. évben az alapítvány továbbra is a Mlinkó István EGYMI tanulóit támogatta: fejlesztő eszközök vásárlása, sportrendezvény szervezése, lebonyolítása (Nyuszi, hopp!, úszás, korcsolyázás) színházbérlet, bábszínház bérletvásárlás, szakköri kellékek biztosítása. Fontos feladat, hogy a sérült gyermekek minél több élményben részesüljenek, élhetőbb körülmények között töltsék el szabadidejüket. A csapatszellem fejlesztése érdekében elengedhetetlen a versenyek, vetélkedők, táborok megvalósítása, melyre az iskolának nincs anyagi lehetősége.

Az Alapítvány pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, függetlensége a jövőre nézve is biztosított. Országgyűlési képviselő állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

Eger, 2018. május 23.

 

                                                                                                                                            

                                                                                  Dr. Pozder Péter

                                                                                  kuratórium elnöke