Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pongó János :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2018. évről


2019.05.30.Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés

2018. év

 

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2018. évi tevékenysége során az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést 2019. május 24-én fogadta el az Alapítvány kuratóriuma.

Költségvetési támogatás felhasználása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként 685.943.- Ft támogatásban részesült az alábbiak szerint:

- Szja 1%                                 444.943.-Ft

- Előny 2018. kerékpáros tábor    80.000.-Ft     

- Betét Bt.                                   150.000.-Ft

- Magánszemély                         11.000.-Ft

 

Vagyon felhasználása:

Az Alapítvány vagyonának felhasználását az irattárban megtalálható naplófőkönyv tartalmazza.

A beszámolót a Kuratórium 2019. május 24.-i ülésén fogadta el.

Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.              

OTP Bank folyószámla:                        3.190.637.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    64.565.-Ft

Pénzkészlet összesen:                         7.653.202.-Ft

 

 

Záró pénzkészlet 2018.12.31.

OTP Bank folyószámla:                        3.231.401.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    40.540.-Ft

Záró pénzkészlet:                                 7.669.941.-Ft

 

 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 947.175.-Ft összegben nyújtott támogatást:

- Kerékpáros tábor                   209.500.-Ft                   

- Mlinkó vacsora                        99.941.-Ft       

- Színház bérlet                         71.500.-Ft

- Nyuszi, hopp!                        242.864.-Ft

- Úszás oktatás                        96.500.-Ft

- Kollégiumi rendezvények       189.000.-Ft

- Kutyaterápia                           31.500.-Ft

- Mlinkó-díj                                   6.370.-Ft

 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2018. évben a fent felsorolt szervektől normatív támogatásban nem részesült.

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

 

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A 2018. évben az alapítvány továbbra is az Egri Mlinkó István EGYMI tanulóit támogatta:  sportrendezvény szervezése, lebonyolítása (Nyuszi, hopp!, úszás oktatás) színházbérlet, szakköri kellékek biztosítása. Fontos feladat, hogy a sérült gyermekek minél több élményben részesüljenek, élhetőbb körülmények között töltsék el szabadidejüket. A csapatszellem fejlesztése érdekében elengedhetetlen a versenyek, vetélkedők, táborok megvalósítása, melyre az iskolának nincs anyagi lehetősége.

Az Alapítvány pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, függetlensége a jövőre nézve is biztosított. Országgyűlési képviselő állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

Eger, 2018. május 24.

 

                                                                                                                                            

                                                                                  Dr. Pozder Péter

                                                                                  kuratórium elnöke