Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
:
Pedagógusnap alkalmából munkatársaink elismerésben részesültek


2022.06.24.Salétli Erzsébet a nevelőtestület meghatározó tagja, 40 éves szakmai életútja, eredményes, színvonalas gyógypedagógusi, szurdopedagógusi munkája, szakmai felkészültsége és elkötelezettsége példaértékű valamennyiünk számára. Tudására, tapasztalatára mindig számítottunk, amire a fiatalabb generáció is mindig nyitott volt. Szugessztív, energikus személyisége, pedagógiai kultúrája, igényessége, kellemes beszédhangja teszi őt egyéniséggé.

Lipthay Ágnes szurdopedagógus  szakmai rátermettsége, gyógypedagógusi szemlélete, természetes kommunikációja kimagasló a súlyos fokban hallássérült kisgyermekek nyelvi fejlesztésében. Kiemelten kezeli a rábízott gyermekek pedoaudiológiai/audiológiai ellátását, a cochleáris implantációval kapcsolatos feladatokat. Nagy tapasztalattal, érzékenységgel viszonyul a nehéz élethelyzetű gyermekek és családjaik problémáihoz. Eredményes kapcsolatokat működtet különböző szervezetekkel, annak érdekében, hogy támogatást szerezzen és juttasson el számukra. 

pongo-agizsoka.jpg 

Kelemenné Kovács Ágnes nevelőtanár hivatástudattal és szakmai alázattal végzett pedagógiai munkája példamutató. Szakmai tudását folyamatosan gyarapította annak érdekében, hogy minél eredményesebben segítse diákjai fejlődését, ismeretszerzését, csökkentse a hátrányukat. Empatikus, segítő, megoldásra törekvő személyisége, pozitív szemlélete másoknak is erőt ad. 

pongo-agi.jpg

Horváthné Bíró Katalin 20 éve lát el intézményünkben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő feladatokat. Gyermekszeretete, empatikus viselkedése elfogadottá teszi őt a különböző sajátos nevelési igénnyel élő gyermekek körében. Kiegyensúlyozott, melegszívű személyisége biztonságot jelent a rábízottaknak. Munkájára, környezetére igényes. Együttműködő attitűdje megkönnyíti a munkát munkatársaival, és segíti az új gyermekfelügyelők beilleszkedését is.

pongo-katika.jpg

(Módosította pongo 2022.06.24. 21:28-kor)