Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Tantestület :
1. melléklet: Órafelosztás


2020.09.30.A 2020/21-es tanév órafelosztása

Az Egri Mlinkó EGYMI és Kollégium órafelosztása a 2020/2021-es tanévben   hallássérült     beszédfogyatékos     összes
ek.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. log.1. log.2. log.3. log.6. log.7. óv.2 csop utazótanári feladat
magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 6 6,5 6,5 7 9 8 8 6,5 6      
történelem és állampolgári ism.           2 2 2       2 2      
angol nyelv           2 2 2       2 2      
matematika 5 5 4,5 5 4 4,5 4,5 4,5 4 5 4,5 4,5 4      
történelem         2                      
állampolgári ismeretek                                
hon-és népismeret                                
etika/ hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
környetzetismeret   1 1,5 2           1 1,5          
természettudomány         2                      
kémia             1,5 1,5         1,5      
fizika             1,5 1,5         1,5      
biológia             1,5 1,5         1,5      
földrajz             1,5 1,5         1,5      
természetismeret           2           2        
angol         2                      
hallás-ritmus- és mozgásnevelés 2 2 2 2 1 1                    
ének-zene                 2 2 2 1 1      
vizuális kultúra   1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1      
anyanyelvi gyakorlat 2 1                            
dráma és színház         1                      
informatika           1 1 1,5       1 1      
technika és tervezés 1       1       1              
technika, életvitel és gyakorlat   1 1 2   1 1     1 1 1 1      
digitális kultúra         1                      
testnevelés / alapozó terápia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5      
osztályfőnöki         1 1 1 1       1 1      
felkészítés                                
kötelező a Nkt. alapján  24 25 25 27 28 28 31 31 24 25 25 28 31 40 194 586,0
magyar nyelv és irodalom / osztott 1 2                            
természetismeret / osztott óra           1                    
anyanyelvi gyakorlat/ technika / rajz   1                            
környezetismeret   egészségtan               0,5                
matematika / osztott   5     0,5 0,5                    
jelkommunikáció       2 2                      
gépírás         1 1,5           1,5        
egyéni anyanyelv/logopédia 9 5 6 8 4 6 6 5 7 7 8 7 5 8    
rehabilitáció                           5    
alapozó terápia                 1 1       12    
összes kiadott rehab. óra     10 13 6 10 7,5 9 6 5,5 8 8 8 8,5 5 25   129,5
felhasználható rehab  10 10 10 11 11 11 12 12 8 8 8 9 10 22   152,0
magántanuló (27.§ 5. bekezdés)                                
tehetséggondozás (27.§ 5.bek) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     13
összes óra 34 35 35 38 39 39 43 43 32 33 33 37 41      
kollégiumi órák (15*26)                               390,0
intézményi összes óra                               1141,0