Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Tantestület :
Látássérült gyermekek korai fejlesztése


2015.09.18.



A korai fejlesztés a 0-3 éves látássérült gyermek, és családja számára nyújtott komplex szolgáltatás. Célja, hogy a látássérült gyermek önmagát és környezetét minél teljesebben megismerhesse, képességei, személyisége optimálisan fejlődhessen.

A gyermek képességei fokozatosan, de nem egyenletesen fejődnek. Minden életkornak megvan a maga kiemelt képességterülete. A gyermek, ha egészséges, megvannak a fejlődéséhez szükséges fizikai feltételek, érzelmi biztonság és szeretetteljes családi légkör - szinte magától fejlődik. A látássérült gyermek fejlődését a látás hiánya, illetve csökkent volta akadályozza a világ megismerésében, képességei kibontakoztatásában. Számára tudatos, célra irányuló segítség kell. A fejlesztés annál eredményesebb, minél korábban kezdődik. A játékos fejlesztés során mintát nyújtunk az otthoni fejlesztéshez, szükség esetén tanácsokkal látjuk el a családot az aktuális nevelési és fejlesztési feladatok megoldásához.

A terápia során kiemelt fontosságúnak tartjuk:

 • a család megsegítését, támogatását – a legfontosabb cél, hogy a szülők kompetenssé váljanak gyermekük fejlesztésében
 • a látóképesség fejlesztését
 • a többi érzéklet maximális bevonását a megismerés, a fejlesztés folyamatába
 • a látássérülést kompenzáló képességek fejlesztését
 • a gyermek komplex fejlesztését (kognitív képességek, kommunikáció, mozgás, önkiszolgálás)
 • a kisgyermek fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérését, az esetlegesen meglévő, a fejlődést akadályozó vagy nehezítő tünetek mihamarabbi észrevételét, valamint az erre adekvát terápia megtalálását
 • a gyermek felkészítését a látásvizsgálatra

A korai fejlesztés heti rendszerességgel történik, a család otthonában.

A fejlesztés megkezdéséhez szükséges:

 • a látássérülés orvosi diagnózisa (szemészeti vizsgálat)
 • szakértői vélemény – az illetékes szakértői bizottság látássérült gyermekek esetében:
  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye
  1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39

  Tel: 06-1-363-1561
  E-mail: info@latasvizsgalo.hu

  A vizsgálatot kezdeményezheti a szülő, amennyiben nem a szülő kéri a vizsgálatot, szükséges hozzá mindkét szülő beleegyezése.

Mikor kereshet minket?

 • ha felmerült a gyanúja annak, hogy gyermeke látásával valami probléma van
 • ha diagnosztizálták gyermeke látássérülését, és keresi a fejlesztés lehetőségét

Amit nyújtani tudunk:

 • korai gondozást, tanácsadást a gyermek és családja számára
 • az integráció előkészítését a gyermek, a család és a befogadó intézmény számára