AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
2021.09.28. Olv: 226

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Munkaterv a 2021/2022-es tanévre

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 

A 2021/2022-es tanév rendje

 

A tanítási napok száma

181

Az utolsó tanítási nap

Június 15. (szerda)

Az aradi vértanuk emléknapja (osztálykeretben)

Október 6. (szerda)

A Mlinkó-hét

Október 11 – 15.

Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap                                 1.

Október 4.

Nemzeti ünnep október 23. (osztálykeretben)

Október 22. (péntek)

EFOP pályázat keretében továbbképzés pedagógusok számára

Október 25-26.

Őszi szünet

Október 25 – 29.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Október 22. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

November 2. (kedd)

A téli szünet

December 22 – 31.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

December 17. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

Január 3. (hétfő)

Tanítás nélküli munkanap                                                              2., 3.

December 20. 21.

Az első félév vége

Január 21. (péntek)

Osztályozó értekezlet

Január 19. (szerda)

Nevelési értekezlet

Január 26. (szerda)

Nyílt nap, szülői értekezlet, a félévi értesítők kiosztása

Január 28. (péntek)

Farsang

Február 16. (szerda)

Fittség mérés

Január 11 – május 31.

A NETFITT mérés eredményeinek feltöltése

Június 15-ig

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése (iskolai ünnepély)

Március 11. (péntek)

Országos sportverseny „Nyuszi, hopp!” – tanítás nélküli munkanap 4.

Április 1. (péntek)

A tavaszi szünet

Április 14 – április 19.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

Április 13. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

Április 20. (szerda)

Tanítás nélküli mnap (iskolai kirándulás a jubileum alkalmából)     5.

Május 25.

Óvodai ballagás

Május 27.

A nemzeti összetartozás napjáró megemlékezés (osztálykeretben)

Június 2. (csütörtök)

Családi nap (DÖK programja)                   tanítás nélküli munkanap 6.

Június 3. (péntek)

Tanév végi osztályozó értekezlet

Június 8. (szerda)

Ballagás

Június 10. (péntek)

Utolsó tanítási nap

Június 15. (szerda)

Tanévzáró ünnepély

Június 24. (péntek)

Tanévzáró értekezlet

Június 29. (szerda)

 

Tanévünk rendje alkalmazkodik az országos munkanapokhoz.


 

Nevelési fő feladatok:

 

 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

§  Az önálló tanulás támogatása (tantermen belüli és a tantermen kívüli nevelés-oktatás során) képességek: stressztűrés, kitartás, feladattudat, felelősség, időbeosztás, önellenőrzés, tanulásmódszertan

§  Felelősségvállalás magunkért és egymásért (közvetlen környezetünk védelme, járványveszély, digitális tér)

 

Csoportbeosztás

 

 

Csoport

Osztályfőnök

Nevelőtanár

Gyermekfelügyelő

siket

óvoda

Lipthay Ágnes

Szalay Krisztina

Szabó Andrea

Mező Jánosné Kovácsné Nagy Zsuzsanna

Lázár-Tóth Beáta

logopédiai óvoda

Mandák Gabriella

Boros - György Dóra

ek.1.

Vigh Imréné

Szilákné Kelemen Tímea

Bódi Julianna

ek.2.

Gyenesné B. T.

Törőcsikné Schmidt Andrea

Árvai Mónika

3.

Salétli Erzsébet

Szász Andrásné

Horváthné Bíró Katalin

4.

Kovács Zsolt

Vig Zsófia

Horváth Rozália

5.

Dudásné M. Éva

Hevér Zsuzsanna

Horváth Rozália

6.

Zsdánszki Csilla

Murányiné Simon Ilona

Horváth Rozália

7.

Marton Ibolya

Szelényi Zsuzsanna

Kovács József

8.

Pongó János

Nagyné Dócs Diána

Kovács József

log.2.

Joó Gyöngyi

Dévay Gábor

Hliva Julianna

log.3.

Bozó Renáta

Kelemenné Kovács Ágnes

Hliva Julianna

log.4.

Fazekasné M. M.

Salétli Rita

Horváthné Bíró Katalin

log.7.

Lugosi Andrea

Kuczik Ágnes

Molnár Márta

log.8.

Jávorszkiné F. J.

Gencsi Eleonóra

Molnár Márta

 

 

 

 

 


 

Iskolai, óvodai, kollégiumi létszám:

A 2021/2022-as tanévre felvett tanulók száma:                                            134 fő

 

                                               Óvodás:                                                              21 fő

                                               Általános iskolás:                                             113 fő

                                               Kollégiumban lakik:                                          72 fő

                                               Bejáró:                                                                 34 fő

                                               Egerben lakik:                                                    28 fő

 

Utazótanáraink által ellátott hallássérült- látássérült, beszédfogyatékos

gyermekek létszáma                                                                                         100

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatokat ellátja: Szelényi Zsuzsanna. Feladatai közé tartozik, hogy ellátja és nyilvántartja a problémamegelőző és a problémakezelő gyermek-és ifjúságvédelmi munkát az intézmény a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, és magatartás zavaros tanulóinál. Elősegíti a nyilvántartott fiatalok egyéni fejlődését, folyamatos kapcsolatot tart a nevelő-gondozó tevékenységben segítő intézmények, a gyermekvédelmi hatóság kollégáival, nyilvántartja az érintett tanulók igazolt és igazolatlan hiányzásait. Szükség esetén jelzőlapot küld a gyermekvédelemben dolgozó intézményeknek.

Könyvtárosi feladatokat ellát heti 4 órában: Kuczik Ágnes

A diákönkormányzatot segítő tanár: Dézsma Györgyné

Technikai és audiovizuális eszközök kezelője, weblapunk gondozója: Pongó János

Tankönyv-felelős: Bozó Renáta

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért elnöke: dr. Pozder Péter

                                                                                        titkára: Dudásné Móger Éva

                                                                                        tagok: Pauliczky Beáta és Tari Edina

Szakszervezeti képviselő: Hevér Zsuzsanna

Közalkalmazotti tanács elnöke: Szalma Ildikó

Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése:

-A fizetés nélküli szabadságról („GYES-ről, „GYED-ről) visszatérő munkatársak munkaidejének meghatározása személyes konzultáció alapján történik, lehetővé téve az 50%-os munkaidőben történő foglalkoztatást;

-Az öregségi vagy nők 40 éves munkaviszonya alapján nyugdíjba készülő kollégák munkaterheinek csökkentése a jogszabályi kereteken belül;

-Súlyos egészségügyi problémával küzdő munkatársak terheinek csökkentése a jogszabályi kereteken belül;

-Közfoglalkoztatotti jogviszonyban az intézményben feladatot ellátó munkatársak közalkalmazotti jogviszonyba való átvételének kezdeményezése a fenntartónál megfelelőség és álláshely esetén.

 

Az oktató- nevelő-munka tervezése és szervezése

 

Órafelosztás

1. sz. melléklet

Iskolai és kollégiumi órarend

2. sz. melléklet

Módszertani munkaközösségek munkatervei

3.sz. melléklet

A Diákönkormányzat munkaterve

             4. sz. melléklet

A Diákönkormányzat véleménye

5. sz. melléklet

Az intézményi tanács véleménye

6. sz. melléklet

A szülői szervezet véleménye

7. sz. melléklet

Intézményvezetői nyilatkozat

8.sz. melléklet

 

A NKT. 81.§(1) szerint a testnevelő tanár szeptember hónapban a testnevelés órák keretében elvégzi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. Ebben a tevékenységében segítségére van az iskola két ápolónője.

Határidő: 2021. november 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Az 5-8. osztályos tanulók kötelező Fittség mérése: 2022. január 9 – május 31. Az adatok feltöltésének határideje: június 15.

Felelős: testnevelő tanárok

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás, úszás, könnyített testnevelés megszervezése (R.141-142.§): az általános iskola valamennyi évfolyamán megvalósul a mindennapos testnevelés. Minden kollégiumi csoportban cél, hogy a szabadidőt aktív testmozgással a szabadban töltsék a tanulók. Számos sportkör közül választhatnak a gyerekek. Cél, hogy mindenki találjon életkorának és érdeklődésének megfelelő sportolási alkalmat. Az úszásoktatás a testnevelés órák keretében, évi 18 órában valósul meg. A programok szervezését a járványhelyzettel összefüggő döntések alapvetően befolyásolják.

 

Szülői értekezletek időpontjai: (amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi)

 

-        Szeptember 1. (a tanév indítása)

-        November 2. hete (pályaválasztási szülői értekezlet) A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a „POVI” programmal intézményünkben nem releváns.

-        Január 28. (nyílt nappal egybekötött)

-        Június 24. (a tanév értékelése)

 

Fogadó órák: (a járványügyi szabályok betartásával és helyi eljárásrendnek megfelelően)

 

-        minden hónap utolsó péntekén 10.00-12.00

-                    szülői kérésre előre egyeztetett időpontban folyamatosan

-        a gyermekvédelmi felelős fogadó órája hétfőnként 11.00 – 12.00, illetve előre egyeztetve ettől eltérő időpontban

Nevelőtestületi értekezletek:

-        augusztus 27.: tanév indító értekezlet

-        osztályozó értekezletek: január 19. és június 8.

-        országos sport verseny előkészítése: március 12.

 

Nevelési értekezletek:

 

-        január 26. Az első félév értékelése

-        június 29. A tanév nevelő-oktató munkájának értékelése

 

Iskolai kórus próbáinak időpontja: Nem releváns.

 

Témaheteken való részvétel tervezése: A szakmai módszertani munkaközösségek szervezésében valósítjuk meg, a tanulók sajátos nevelési igényeinek megfelelő tartalommal és formában.

 

Tanmenetben kell rögzíteni az egyes tantárgyak anyagát, valamint annak ütemezését, az érvényes tantervi előírásoknak megfelelően.

A tervezéshez felhasználhatók a központi, vagy előző évi tanmenetek. Az elkészített új tanmeneteket a szakmai módszertani munkaközösség vezetői összegyűjtik, átnézik, és az intézményvezető-helyettesnek leadják.

Határidő: szeptember 20.

Felelős: intézményvezető-helyettes

 

A szakmai módszertani munkaközösségek munkaprogramjukat éves tervben rögzítik, melynek elkészítési határideje: szeptember 27.

A munkaprogramot csatolni kell a munkatervhez.

Felelősök: a SzMMK-vezetők

 

A tanítási órákon kívül végzett tevékenységek

E feladatok ellátásához is éves terveket kell készíteni.

Határidő: szeptember 27.

 

Fejlesztési tervek elkészítésének határideje: az utazótanári hálózatban: október 15.

                                                                            az iskolai tagozaton: szeptember 27.

 

Szakkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

Heti óraszám

Időpont

Résztvevő (fő)

Informatika

Pongó János

4

hétfő, csütörtök

24

Kézműves

Szalma Ildikó

2

csütörtök

20

Ügyeskedő

Szilákné Kelemen T.

1

hétfő

5

Dráma

Dévay Gábor

1

szerda

10

Hagyományőrző

Szász Andrásné

1

szerda

8

Ügyes kezek

Törőcsikné Schmidt A.

2

kedd

7

Vig Zsófia

Természetismeret

1

kedd

7

 


 

Sportkörök:

Az iskolai sportkörökre a tanulók szeptember 30-ig jelentkeznek. A sportkör vezetője órarend alapján, előre átgondolt és a kollégiumi vezetőnek benyújtott éves terv szerint dolgozik a csoportjával. A tanuló több sportkörnek is lehet tagja, ha nincs időpontütközés.

 

Tevékenység

Pedagógus

heti óra

időpont

Résztevők (fő)

Labdarúgás

Kovács József

4

kedd, csütörtök

20

Asztalitenisz

Murányiné S. Ilona

2

hétfő

8

Atlétika-Futás

Szalma Ildikó

1

hétfő

20

Testépítés

Ország István

1

csütörtök

8

Közlekedés biztonsági

Erdélyi László

2

hétfő, kedd

12

Röplabda

Szelényi Zsuzsanna

1

szerda

10

 

 

Könnyített testnevelés                      4 óra

Könyvtári nyitva tartás                     4 óra

 

Tanulmányi versenyek – lebonyolításuk a járványhelyzet alakulásától függ

Az országos tanulmányi versenyek előtt le kell bonyolítani a házi versenyeket, a rendező intézmény felé jelezni kell a részvételi szándékot, majd meg kell szervezni a részvétellel kapcsolatos teendőket.

Felelősei:

                            Intézményvezető-helyettes

                            Szakmai munkaközösség vezetők

                            Szaktanárok

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által meghirdetett tanulmányi versenyek közül részt veszünk:

 

1.      Hallássérült tanulók Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenye (Sopron)

2.      Hallássérült Tanulók Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye (Kaposvár)

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok munkaidő beosztásának tervezése: Nem releváns.

 

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi határozat alapján az osztályozó és javító vizsgát augusztus 31-ig kell lebonyolítani.

 

Óvodai és iskola beiratkozás:

2022. április 30-ig, illetve a szakvélemények elkészítése után.

 

Végzős tanítványaink beiskolázása:

A pályaválasztásra való felkészülés a felső tagozaton folyamatosan történik. Az osztályfőnökök folyamatosan egyeztetnek a családokkal, követik a szakképzési rendszerben bekövetkező változásokat. A tanulók képességeit, érdeklődési körét a családi elképzelésekkel összhangba kell hozni; ugyanakkor tekintetbe kell venni a kiszemelt iskola szakmai alapdokumentumát abból a szempontból, hogy jogosultak-e adott típusú sajátos nevelési igényű tanuló felvételére.

A beiskolázás a megfelelő intézmény, vagy intézmények kiválasztását követően az Oktatási Hivatal által megszabott eljárásrend alapján történik az osztályfőnök irányítása mellett.

 

Országos mérések: Intézményünkben nem releváns (Kompetencia, ill. DIFER mérés, Célnyelvi mérés)

 

Intézményi mérések: Tanulóink sajátos nevelési igényéből adódóan az alapkészségek fejlődése egyénre szabottan történik. Minden gyermeket, tanulót önmagához tudunk viszonyítani. A mérések iránya: szókincs, szövegértés, nyelvtani ismeretek, artikuláció, számolási készségek. A méréseket az egyéni anyanyelvet tanító pedagógusok, logopédusok, szaktanárok végzik.

Az illetékes szakértői bizottságok rendszeres időközönként felülvizsgálatra rendelik a gyermekeket, tanulókat, mely során regisztrálják az elért fejlődést és az újabb szakértői véleményben előírják a további fejlesztéseket.

 

Lemorzsolódással veszélyezetetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás: félévkor és tanév végén. Az eredmények elemzése nevelési értekezleteken történik.

 

Általános iskolák 1-8. évfolyamára tanítási év során tervezett színházi, tánc és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának előre tervezhető időpontja (R.3.§(2)k))

A Lázár Ervin Program részeként, a járványhelyzet alakulásától függően valósítjuk meg.

 

Pályázataink: A TÁMOP 3.1.6-os fenntartási időszakban van.

Megvalósítási szakaszban van az EFOP 3.1.6-16, valamint az erre épülő infrastrukturális felújítást célzó pályázat.

Az EFOP-3.3.5-17-es jelzésű („nyári táboros”) pályázat megvalósítása a járványhelyzet függvénye

 

Tanítás nélküli munkanapok:

 

 1. Október 04. Pályaorientációs szakmai nap
 2. December 20. Nevelőtestületi szakmai nap külső előadóval
 3. December 21. Esetmegbeszélés módszertani munkaközösségenként
 4. Április 1. Nyuszi, hopp! Országos ügyességi verseny alsó tagozatosoknak
 5. Május 25. Intézményi kirándulás az intézmény alapításának 120. évfordulója alkalmából
 6. Június 3. Családi nap

 

Országos versenyek az aktuális járványhelyzetnek megfelelően elmaradnak, vagy kerülnek megrendezésre

 

Finanszírozása: a FODISZ és a Klebelsberg Központ közötti megállapodás értelmében az alábbi versenyekre az utazási költséget a KK fedezi. Az étkezést a FODISZ biztosítja. Ennek értelmében a fenntartót (Egri Tankerületi Központ) nem terheli a versenyekkel kapcsolatos kiadás.

 

1.         Asztalitenisz, tollaslabda, sakk

helye: Szeged

ideje: 2021. szeptember

2.         Úszóverseny

helye: Vác

ideje: 2021. december

3.         Vegyes röplabda bajnokság

helye: Budapest

ideje: 2022. március

 

4.         Nyuszi, hopp! Országos ügyességi verseny alsó tagozatosoknak

helye: Eger

ideje: 2022. április 1.

5.         Labdarúgó torna

                        helye: Budapest

                        ideje: 2022. április vége, május eleje

6.         Atlétika verseny

helye: Budapest, Nagyothallók Intézete

ideje: 2022. május

 

 

Egyéb sportversenyek

 

A tanév folyamán többször vesznek részt tanítványaink a tanulásban akadályozott gyermekeknek szervezett versenyeken.

Helyszínek: Eger

Intézményünk integrált sportversenyeket szervez többségi iskolák részvételével. (Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Andrássy György Római Katolikus Középiskola)

Időpontok:

2021. szeptember és október Mlinkó Kupa

2021. szeptember 22. Európai Diáksport Napja

2022. február

 

 

A sportversenyek- tanulmányi- és kultúrális versenyek előkészítése

 

A sportversenyek előtt a kiírásoknak megfelelően el kell küldeni a nevezési szándékot, és meg kell szervezni a részvételt. A felkészítés a tanév kezdetétől folyik.

Felelősök:        kollégiumi vezető és intézményvezető-helyettes

                        testnevelőtanárok

                        szakkör- vezetők, felkészítő tanárok

 

A kollégiumi munka tervezése

 

A kollégiumi nevelők havi tervet készítenek a „Kollégiumi alapprogram” szerint. A tervek a délutáni tanórákra való felkészülést segítik, amelyek a tanmenetek, valamint az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal történő rendszeres megbeszélések alapján készülnek, tartalmazzák a szabadidős elfoglaltságokat is. A tervet minden hónapban az óraszám kimutatással együtt adják le a nevelőtanárok. Heti egy alkalommal kollégiumi foglalkozást tartanak a Kollégiumi alapprogramnak megfelelően.

 


 

Hitoktatás több csoportban történik:

-       Váradi-Héczey Miriam római katolikus hittant tart délelőtti óra keretében a szülők írásbeli kérelme, illetve nyilatkozata alapján

-       2021. szeptember 1-jétől egy tanuló részesül a Hit Gyülekezete képviselője által szervezett hitoktatásban

 

 

Az utazótanári intézményegység: 4. éve önálló intézményegység.

 

Vezetője:                   Pauliczky Beáta

              Tagjai:

            Buczkó Anett

            Tomor Tímea

            Sümegi Csabáné

            Panyik Henriette

            Kelemen Fanni

                                    Vargová Barbara

            Aradiné Fehér Hajnalka

 

Az utazótanár szeptemberben felmérést, és ennek alapján névsort készít a gondozásban részesülő gyermekekről. A nyilvántartásba folyamatosan be kell vezetni a tanév során gondozásba vett új gyermekeket is.

Az intézmény beiskolázási területén végzett tevékenység színhelyei:

 

 • Miskolc - Audiológiai Állomás
 • Miskolc - Nevelési Tanácsadó
 • Miskolc – II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Eger - Mlinkó István Módszertani Intézmény
 • Óvodák, iskolák
 • A gyermek otthona

 

 

Az integrált gyerekek gondozása

Az utazó gyógypedagógiai hálózat biztosítja a többségi óvodákban, általános iskolákban nevelkedő hallássérült illetve látássérült gyermekek ellátását a szakvéleményekben leírtak szerint.

 

Szakmai Módszertani Munkaközösségek

 

 

1.       Óvodai munkaközösség

 

Vezetője:                    Mandák Gabriella

              Tagjai:

                                    Lipthay Ágnes

                                    Gyárfás Hilda

                                    Boros - György Dóra

                                    Szalay Krisztina

 

2.                   Alsós anyanyelvi munkaközösség

 

Vezetője:                    Vigh Imréné

              Tagjai:

                                    Bozó Renáta

                                    Joó Gyöngyi

                                    Fazekasné Murányi Márta

                                   Gyenesné Bakos Tímea

                                    Kovács Zsolt

                                    Salétli Erzsébet

                                  

 

3.                   Felsős szaktárgyi munkaközösség

 

Vezetője:                    Dudásné Móger Éva

 

Tagjai:             Zsdánszki Csilla

                      Pongó János

                     Erdélyi László

                     Lugosi Andrea

                     Marton Ibolya

 

4.                  Szurdologopédiai munkaközösség

 

Vezetője:                    Jávorszkiné Farkas Judit

             

              Tagjai:           Tari Edina

                                    Dézsma Györgyné

                                    Muraközy Andrea

                                    Musuly Noémi

 

5.                  Kollégiumi nevelőtanári munkaközösség

 

Vezetője:                    Saléti Rita

 

              Tagjai:           Törőcsikné Shmidt Andrea                         Gencsi Eleonóra

                                    Szelényi Zsuzsanna                                     Kelemenné Kovács Ágnes

                                    Dévay Gábor                                               Kuczik Ágnes

                                    Szalma Ildikó                                              Nagyné Dócs Diána

                                    Hevér Zsuzsanna                                         Vig Zsófia

                                    Murányiné Simon Ilona                               Szilákné Kelemen Tímea

 

 

Folyamatban lévő továbbképzések a 2021/2022-es tanévben

 

Iskolai rendszerű képzés:

A 2021/22-es tanévben nincs olyan folyamatban lévő képzés, mely újabb felsőfokú képzettség megszerzését célozza.

 

Tanfolyamok:

A POK által szervezett térítésmentes, Egerben zajló képzéseken veszünk részt

Az EFOP 3.1.6-16-os finanszírozásában 30-120 órás képzések.

 

2021. szeptember 1-jétől induló képzések:

 

Nem releváns.

 

Rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések: a nemzeti ünnepekről és jeles napokról történő megemlékezések tanév rendjében rögzített módon és alkalmakkor lesznek.

A Mikulás, karácsony, húsvét ünneplése és rendje, és felelőse a Diákönkormányzat éves munkatervében szerepel (4. sz. melléklet)

 

Partnerkapcsolataink:

         Szülői szervezet

         ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Intézetei

         EKKE Gyógypedagógiai Tanszék

         Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete

         Hallássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

         Látássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

         Társintézetek: Kaposvár, Sopron, Budapest, Vác, Szeged, Debrecen

         Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Budapest

         Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

         B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

         B-A-Z Megyei Kórház Audiológiai osztálya

         gyermekvédelmi intézmények

         Integráló óvodák és általános iskolák

         POK Eger

         Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

         Acusticus Halláscentrum

Szervezési feladatok, vezetői megbeszélések, munkaértekezletek:

 

-        Vezetői megbeszélés

Ideje:                 minden hétfő

Részt vesznek:  intézményvezető

                          intézményvezető – helyettes, intézményegység-vezetők

Előkészítő:        intézményvezető

Téma:                a heti feladatok ütemezése

 

-                   Az igazgató tanácsi értekezletek rendje:

Ideje:                 minden hónap első keddje

Résztvevők:      intézményvezető

                          intézményvezető-helyettes

                          intézményegység-vezetők

                          szakmai módszertani munkaközösség-vezetők

                          diákönkormányzatot segítő tanár, szakszervezet és közalkalmazotti tanács képviselője témától függően

Előkészítő:        az intézményvezető

 

Az iskolai és kollégiumi testületi megbeszélések ideje: a vezetői megbeszélést követő szerda.

Előkészítők: az intézményegység-vezetők

 

Technikai dolgozók számára a tanév folyamán munkaterületenként két-két munkaértekezletet tartunk.

Felelős:           az intézményvezető

A dolgozók munkájukkal kapcsolatos problémákat elsősorban a közvetlen vezetőikkel beszélik meg. Ha ez számukra nem kielégítő, akkor az intézményvezető is rendelkezésre áll.

 

Ellenőrzési tevékenység

·         A tanév során megvalósuló minősítési eljárások, tanfelügyeleti ellenőrzések, valamint a tanévre vonatkozó önértékelési terv alapján óralátogatások és adatgyűjtések történnek

·         A pedagógusok adminisztrációs feladatainak elvégzését az intézményvezető-helyettesek havonta ellenőrzik.

·         Az intézményvezető és a helyettesek előzetes terv alapján, rendszeresen látogatják a tanítási órákat, illetve a délutáni foglalkozásokat.

·         A szakmai munkaközösség vezetők a munkaközösség programja szerint látogatnak és tanácsot, segítséget adnak a mindennapi munkához.

·         A kollégák igény szerint kölcsönösen hospitálnak egymás óráin, illetve a munkaközösségi tervben rögzített rend szerint.

·         Az új kollégiumi nevelő kollegák óralátogatását a kollégiumi intézményvezető helyettes szervezi.

 

Az oktató nevelőmunka ellenőrzésének főbb szempontjai:

-        A beszédépítő, fejlesztő módszerek alkalmazása

-        Füzetek, írásbeli munkák külalakja

-        A tanévre kitűzött nevelési feladatok tükröződése a foglalkozáson

-        A tábla képe

-        Az iskolai dokumentáció vezetése (tanmenetek, naplók, törzskönyv, anyakönyv, egyéb nyilvántartások)

-        Az eszközök használata

-        A tanítás, tanulás és szabadidős tevékenység szervezettsége és hatékonysága

 

Az oktatást segítő tevékenység ellenőrzése

A technikai és adminisztratív dolgozók munkáját rendszeresen (havonta minimum egyszer), a gondnok, valamint az élelmezésvezető, alkalmanként pedig az intézményvezető, és az intézményvezető-helyettesek is ellenőrzik.

Az ellenőrzésekről az ellenőrzést végzők feljegyzést készítenek. Erről rendszeresen tájékoztatják az igazgatót.

 

Kiemelt témák:

-        a járványügyi protokoll országos és helyi szabályainak betartása és betartatása valamennyi munkaterület és dolgozó esetében

-        megfelelő segítségnyújtás a gyakornoki vizsgára készülő, illetve minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok számára

-        adminisztrációs tevékenység pontossága

-        higiéniai előírások betartása

-        étkeztetés

-        nyilvántartás, selejtezés

-        takarékosság, anyagfelhasználás

-        balesetvédelem

A vezetői értekezletek tervezett témái

 

Szeptember          A tanévkezdés feladatai

                            A gyakornoki vizsgára és minősítési eljárásokra való felkészülés, valamint a lebonyolítás segítése ellenőrzése

A munkaterv pontosítása

Előkészítője: az intézményvezető

Október             A Mlinkó – hét előkészítése, felkészülés az iskola alapításának 120. évfordulójának méltó megünneplésére osztálykeretben!

Előkészítője: Tari Edina és az osztályfőnökök

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

Felkészülés az intézményi ellenőrzésre

Felelős: intézményvezető

 

November            A tanévkezdés tapasztalatainak összegzése; az új feladatok végrehajtásának értékelése

                            A pályaorientációs tanítási munkanap előkészítése és megvalósítása

                            Az intézményi önértékelés feladatinak végrehajtása

                            Felelős: az intézményvezető

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése

Előkészítője: intézményvezető, és a 8. osztályok osztályfőnökei

December            A hónap programjai – forgatókönyvek

Előkészítője: a kollégiumi intézményegység-vezető

Január                  Az I. félévi oktató-nevelő munka értékelése, tapasztalatok, sikerek, gondok.

                            A szülői értekezlet és a nyílt nap előkészítése

Félévi osztályozó értekezlet: 2022. január 19. (szerda)

Félévi nevelési értekezlet: 2022. január 26. (szerda)

Nyílt nap, a félévi értesítők kiosztása, szülői értekezlet: 2022. január 28.

Előkészítő: intézményvezető-helyettes, intézményegységvezetők

Házi versenyek

Előkészítője: SzMMK – vezetők

Február                A farsang előkészítése

Előkészítője: DÖK-ot segítő pedagógus

Március                Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető, az óvodai munkaközösség vezetője

Az iskolai ünnepség

Előkészítője: DÖK-öt segítő pedagógus

Április        a 2022/2023-as tanév előzetes tervei, beiratkozás

                            A törvényi változásokból következő szervezési feladatok

Előkészítője: az intézményvezető

Április                  Az országos sportversenyre való felkészülés

     A pedagógusok minősítési eljárásába bekerülő pedagógusok jelentkezése; az ő felkészülésük segítése

     Az intézményi szintű iskolai kirándulás szervezése

Május                   A 2022/2023-as tanév tervezése

Előkészítője: az intézményvezető, intézményvezető-helyettes

és az intézményegység-vezetők

Nyári munkák, karbantartás tervezése, előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető

Június                  A ballagás és a tanévzáró előkészítése, a tanév értékelése

Előkészítője: az intézményvezető, intézményvezető-helyettes

és az intézményegység-vezetők

 

A pedagógusok munkájának értékelése

Tantárgyfelosztás ismertetése

Előkészítője: az intézményvezető, intézményvezető-helyettes

és az intézményegység-vezetők

 

 

 

 

 

 

Eger, 2021. szeptember 03.

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                        Muraközy Andrea

                                                                                                         intézményvezető

 

 

 

 Önértékelési terv

2021/22-es tanév

 

Az intézmény önértékelési szabályzata részletesen rögzíti az önértékelés folyamatát intézményi, vezetői és pedagógusi szinten. Ezen dokumentum személyekre, feladatokra lebontva és határidők megjelölésével konkretizálja a tanév során elvégzendő munkát.

 

1. Az önértékelési csoport megbízott tagjai:

 

 • Tari Edina:                                 intézményvezető-helyettes a csoport vezetője
 • Szalma Ildikó                             mb. kollégium intézményegység-vezetője
 • Pauliczky Beáta                         az utazótanári intézményegység vezetője
 • Vigh Imréné                               az alsós anyanyelvi munkaközösség vezetője
 • Dudásné Móger Éva                  a felsős anyanyelvi munkaközösség vezetője

 

2. Az értékelésbe bevont partnerek kiválasztásának elvei:

 

·         Kollégák:               Azonos munkaközösségben, azonos feladatkörben dolgozó pedagógus, vagy hasonló munkatapasztalattal rendelkező lehet a megkérdezett kolléga.

·         Vezető:                  Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára.

 

3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása

 

Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók

Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik. Az értékelést, vagyis az intézményi elvárások teljesülésének vizsgálatát az intézményvezető végzi. Értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az intézményvezető rögzíti az eredményeket az elektronikus felületen.

Határidő: 2022. június 30.


 

4.      A 2022. évi minősítési eljárásba bevont pedagógus minősítési eljárása

 

 

 

Lugosi Andrea minősítése

 

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Muraközy Andrea

2021. szeptember 30.

Felkészülés a vizsgára

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. januártól

A minősítő vizsga lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. május 31-ig

 

 

Vig Zsófia

 

 

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Muraközy Andrea

2021. szeptember 30.

Felkészülés a vizsgára

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. januártól

A minősítő vizsga lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. május 31-ig

 

 

Kovács Zsolt

 

 

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Muraközy Andrea

2021. szeptember 30.

Felkészülés a vizsgára

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. januártól

A minősítő vizsga lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. május 31-ig

 

 

Vargová Barbara

 

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Muraközy Andrea

2021. szeptember 30.

Felkészülés a vizsgára

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. januártól

A minősítő vizsga lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. május 31-ig

 

 

5.      Az intézményi önértékelés folyamatába bevont kollégák

 

 

Felelős

Felelős

Határidő

6 fő kiválasztása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2021. szeptember 30.

Ütemezés

Muraközy Andrea

Tari Edina

2021. szeptember 30.

Feladatok elosztása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2021. szeptember 30.

Lebonyolítás

Muraközy Andrea

Tari Edina

2022. április 30.

 


 

 1. Melléklet

 

Az intézményi önértékelés évente vizsgálandó szempontjai, rögzített elvárásai

 

Értékelt terület

Elvárás

Az értékelés módszere

Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás

Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Értékelés

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.

Óra / foglalkozáslátogatások, dokumentumelemzés

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek / gondviselőjének.

Óra / foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés

Személyiségfejlesztés

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről

Interjú / beszélgetés

Közösségfejlesztés

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben

Dokumentumelemzés (beszámoló az osztályfőnöki munkáról, diák-önkormányzati beszámoló)

Eredmények

Nyilván tartják és elemzik az intézményi eredményeket (tanév végi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, neveltségi mutatók, elégedettségmérési eredmények)

Dokumentumelemzés (intézményvezetői beszámoló)

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

Dokumentumelemzés (szakmai módszertani munkaközösségek tervei, ill. beszámolói).

 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

Interjú pedagógusokkal

Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papír alapú)

Az intézményvezető értékeli

 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka tárgyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka személyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről

Az intézményvezető értékeli

 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézményvezető értékeli

 

 

 

Eger, 2021. szeptember 20.                                                                    Muraközy Andrea

                                                                                                                 intézményvezető<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális MUNKATERVEK  című téma valamennyi cikke
Diákönkormányzat :  A diákönkormányzat programtervezete az aktuális tanévre...
Utazótanári intézményegység :  Az utazótanári intézményegység munkaterve...
Tantestület :  Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A felsős módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve...
Muraközy Andrea :  Intézményi protokoll a COVID-19 járvány kezelésére...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend...
Tantestület :  2. melléklet: Iskolai órarend (második félév)...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás...
Tantestület :  Munkaterv a 2021/2022-es tanévre...     ☚ Ezt olvasom!  

 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Halhatatlan vagyok. Egyelőre.

Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat


 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 Digitális kompetencia fejlesztése...
 Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki...
 A háromlabdás kaszkáddobás a tanulási...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31– jún. 2.
 Családi nap: 2021. szeptember 13 - 15.
 Családi nap: 2021. október 1 – 3.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények...
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 Workshop befog... - Füzesabony
 Workshop befog... - Szerencs
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2696100
látogató!
Ma  94,
ebben a hónapban
6591 látogató volt.

Jelenleg
1 látogató olvas minket.


TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu
Kapcsolat

Webmester