AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
2021.10.05. Olv: 94

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 

2021/2022-es tanév

 

Az iskola nevelési fő feladatai az idei tanévben is:

- Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

- Az önálló tanulás támogatása (tantermen belüli és a tantermen kívüli nevelés- oktatás során) képességek: stressztűrés, kitartás, feladattudat, felelősség, időbeosztás, önellenőrzés, tanulásmódszertan…)

- Felelősségvállalás magunkért és egymásért (közvetlen környezetünk védelme, járványveszély, digitális tér…)

 

A kollégiumunk nevelési alapfeladata:

 

Céljaink megfogalmazásánál figyelembe vettük iskolánk fő célkitűzéseit, hagyományait, szokásait.

A kollégium nevelési feladatai szorosan kapcsolódnak az iskola célkitűzéseihez, törekedve egy egységes nevelési pedagógiai egység létrehozására.

Sajátos eszközeivel, módszereinek felhasználásával segítse a sikeres életpályára való felkészítést azon tanulók számára is /akiknek nincs lakóhelyén lehetősége speciális tanuláshoz/, megteremtsük a megfelelő feltételeket, egy korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumban, amely szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, de egyben megteremti a tanulás, a kulturális, a sport és a szabadidős tevékenységek működési feltételeit.

 

Pedagógiai célok, a tanévben:

-Nevelőmunkánk során az idén is kiemelt feladatot kap- a járványhelyzetre való tekintettel- a digitális oktatáshoz kapcsolódó felületek megismerése, alkalmazása.

-Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési, gondolkodási képességek fejlesztése, hiányok pótlása.

-A tanulás helyes módszerének elsajátítása. A tanulás iránti igény kialakítása.

-Mozgósítható és használható, gyakorlatias tudás átadása a pozitív megerősítés módszerének alkalmazásával.

-A dinamikus, hallásra alapozott beszédfejlesztés hatékonyságának növelése.

-A pozitív közösségi szokások, minták közvetítése, szociális készségek fejlesztése, az együttélés szabályainak elsajátítása.

-Testi, lelki egészségük megőrzése, személyi higiéniájuk fejlesztése, kialakítása.

-Az egészséges, kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, szokásrendszerének megalapozása.

-Hagyományaink fontossága, ápolása /120. (121.) jubileumi tanév jegyében.

 

Munkánk során együttműködve a nevelőtestület minden dolgozójával, támaszkodva a kollegák szakszerű, felelősségteljes munkájára.

 

Egyéb nevelési céljaink és feladataink:

-A környezeti értékeink megismerése, megbecsülése, megőrzése, a természetszeretet kialakítása.

-Igyekezzünk minél több sikerélményhez juttatni a gyerekeket.

-Pályaválasztási lehetőségek –pályaorientáció – szakmaismeret és szakma bemutatások alsós / felsős tanulók részére a szakmai nap keretében.

-A házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes és egységes betartatása.

-A neveltségi szint emelése, az agresszió csökkentése (kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia).

-A szabadidőben, a kollégiumi szakkörökkel, programokkal segíteni a gyerekeknek a hasznos elfoglaltság, olyan játékok megtalálásában, amelyekben a szociális kompetenciák is fejlődnek.

-Közösségformálás tanórán és tanórán kívül, a közösségfejlesztő magatartás szükségletének kialakítása az egyénekben.

-A választásra tanító neveléssel kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek differenciált fejlesztése az alsó és a felső tagozaton egyaránt.

-A Digitális világ- oktatási segédanyagok megismerése. Az internet használata során infokommunikációs eszközök, játékok megismerése, helyes és tudatos használatának elősegítése.

-Az internet szolgáltatás veszélyei. A biztonságos internethasználat megismertetése a tanulókkal.

Életkornak megfelelő weboldalakat látogatása, megismerése.

-Nemzeti értékeink védelme. Hagyományaink őrzése.

-A nyitottság, érdeklődés kialakítása a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység.

I- II. félévre tervezett feladataink, programjaink, rendezvényeink havi lebontásban:

A programok megvalósításánál figyelembe vesszük aktuálisan a járványhelyzetre vonatkozó szabályokat.

Emiatt a szabadidős tevékenységek tervezett idejét rugalmasan kezeljük, szükség esetén megváltoztatjuk.

Iskolánk kollégiuma a 120. (121.) jubileumi tanév alkalmából a különböző rendezvényeken, az aktuálistól az érdekesig, a praktikustól az általános műveltségig számos hasznos érdekességet és szabadidős programot kínál ebben a tanévben is tanulóink számára.

 

Hónap

Megnevezés

Felelős

Szeptember

 

-  Szülői értekezlet

-  Beköltözés a kollégiumba, tanulók fogadása, teremrend kialakítása. A tanulók beilleszkedésének segítése, csoportközösségek kialakítása

 

-  Az újonnan munkába állt nevelők munkájának megsegítése, tájékoztatása

-  Rendszeres munkaközösségi megbeszélések tartása, módszertani segítségnyújtás, az információ áramlás minőségének javítása

 

-  A kollégiumi és iskolai házirend felelevenítése

Baleset-, tűzvédelmi foglalkozások tartása.

A járványügyi protokoll megismerése, betartása.

 

-  Szakköri igények felmérése/ Szakköri foglalkozások beindítása:

•Ügyeskedő/ Ek. 1. o. heti egy alkalommal

•Ügyes kezek szakkör/ Ek. 2. o. alsósoknak heti egy alkalommal

•Természetismeret szakkör/ alsósoknak heti egy alkalommal

•Dráma szakkör/ alsósoknak heti egy alkalommal

•Hagyományőrző szakkör/ alsósoknak heti egy alkalommal

•Barkácsoló szakkör és Futó szakkör/ heti egy-egy alkalommal

•Asztalitenisz szakkör / kicsiknek és nagyoknak heti egy alkalommal •Röplabda/ felsősöknek heti egy alkalommal

•Foci/ kicsiknek és nagyoknak heti két alkalommal

•Informatika/ nagyoknak heti két alkalommal

 

-  Könyvtári foglalkozások szervezése (folyamatos)

-  Kollégiumi éves/ havi tervek készítése/ szakköri tervek/ csop.foglalkozások tervezése- tematikus témakörök, iskolánk hagyományai alapján (folyamatos)

-  Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások beindítása, a digitális oktatást elősegítő feladatok gyakorlása… (folyamatos)

-  Európai Diáksportnaphoz kapcsolódva (szept. 22. du.) / játékos, szabadtéri futás a stadionban (alsós, felsős) egészséges életmódra nevelés/ iskolánk 120. (121.) jubileumi tanéve alkalmából

-  Városi programok figyelemmel kísérése/ szabadidős programok, kiállítások…(folyamatos)

-  Koll. tanulóinak szabadidős, sport programok, kirándulások szervezése, kerékpár túrák, lebonyolítása a tanév során több alkalommal/ osztálykeretben (folyamatos)

-  Őszi kirándulás szervezése/ társas kapcsolatok, megfelelő viselkedésformák elsajátítása, egészséges életmódra nevelés…

-  Gárdonyi G. Színház plakátjainak hajtogatása, borítékolása/ munkára nev., rendszeresség, felelősségtudat kialakítása (folyamatos)

-  Iskola, kollégium dekorációja, tisztántartása, esztétikus környezetének kialakítása (folyamatos)

-  Szakmai továbbképzéseken való részvétel, a hallottakról beszámolók tartása (folyamatos)

-  Pályázatírás: külsős, ill. iskolai alapítvány felé - /anyagi támogatás céljából versenyekhez, dekorációhoz, kiránduláshoz…/(folyamatos)

-  Havonta egy alkalommal- alósoknak vagy felsősöknek- játékos vetélkedők, tanulmányi vetélkedők megszervezése…/(folyamatos)

nevelőtestület

koll. vezető/ m. köz. vezető/ csop.vezetők

 

m.köz. vezető/ nev. tan.

m. köz. vezető

 

 

 

nev. tanárok

 

 

 

csop. vezetők:

 

Szilákné K. Tímea

Törőcsikné S. Andrea

Víg Zsófia

Dévay Gábor

Szász Andrásné

Szalma Ildikó

Murányiné S. I.

Szelényi Zsuzsanna

Kovács József gy.f.

Pongó János

 

Kuczik Á./csop.vezetők

csop. vezetők/ nev. tanárok

 

 

nev. tanárok

 

 

csop. vezetők/ más m.közösségekkel közösen

 

nev. tanárok más

 

m.közösségekkel közösen

 

 

nev. tanárok

 

 

nev. tanárok

 

 

nev. tanárok

 

nev. tanárok

 

m. köz. vezető/ nev. tanárok

 

Szász Andrásné és Víg Zsófia

Október

 

-  Házi (őszi) biciklis játékos ügyességi verseny

-  Megemlékezés az Aradi Vértanúk napjáról osztálykeretben.

-  Pályaválasztási nap/ Mlinkó-hét/ temetőlátogatás, iskolatörténeti vetélkedő- Iskolánk 120.(121) jubileumi tanéve alkalmából…

-  Pályaválasztást elősegítő foglalkozások szervezése:

alsóbb éveseknek (folyamatos)

7-8. osztályosok részére (folyamatos)

-  Őszi takarítási napok a kollégiumban/ udvaron (folyamatos)

Erdélyi L./ nev. tanárok

nev. tan./felsős m.közösséggel közösen

nev. tan. munkaközösség/ más m.köz. közösen.

 

oszt. főnökök/ csop. vezetők

 

 

nev. tanárok/ gy.felügyelők

November

-  Egészséges életmódra nevelés / interaktív előadások, gyümölcskóstolók

-  Őszi takarítási napok a kollégiumban/ udvaron (folyamatos)

-  Rovásírás verseny: felkészítés, lebonyolításban segítése/ tanulási képességek fejlesztése

nev. tanárok

 

nevelőtanárok/ gy.felügyelők

 

Pongó J./ nevelőtanárok

December

-     Téli takarítási napok a kollégiumban/ udvaron (folyamatos)

-     Mikulás váró

-     Adventi játszóház –ajándékkészítés…

-     Adventi gyertyagyújtások

-     Betlehem készítése az udvarra

-     Karácsonyi délután szervezése

 

-     Karácsonyi vacsoraest a kollégista gyerekeknek (szervezés, lebonyolítás) / hagyományőrzés, esztétikai érzék, közösségépítés, kulturált viselkedés és öltözködésforma, étkezési szokások megismertetése, kialakítása (fejlesztése)

nevelőtanárok/ gy.felügyelők

 

nev. tan. munkaközösség

 

 

 

 

 

nev. tan. m.közösség/ más munkaközösségek közösen.

nev. tan. munkaközösség

 

 

Január

-     Félévi beszámolók a csoportok munkájáról

-     Téli takarítási napok a kollégiumban/ udvaron (folyamatos)

-     Téli sportok, kirándulások: szervezés, kísérés…/ társas kapcsolatok, megfelelő viselkedésformák elsajátítása, egészséges életmódra nevelés…

m.köz. vezető

nevelőtanárok/ gy.felügyelők

 

nev.tanárok

Február 

-     Logikai játékok- játékos verseny/ felkészítés, lebonyolítás

-     Farsang

 

nev.tanárok/ m.közösséggel közösen

DÖK/ nev. tan. m.közösség/ más m.közösségekkel közösen.

Március    

-     Iskolai ünnepség/ 1848 március 15-ről/ dekoráció készítés

-     Tavaszi takarítási napok a kollégiumban / udvaron (folyamatos)

-     Országos sportverseny szervezése, lebonyolítása / Nyuszi, Hopp

N. Dócs Diána

 

nev. tan./ gy.felügyelők

 

Hevér Zs./ az iskola összes dolgozója

Április 

-     Tavaszi kézműves foglalkozás

-     Házi (tavaszi) biciklis játékos ügyességi verseny

-     Tavaszi takarítási napok a kollégiumban/ udvaron (folyamatos)

csop. vezetők

Erdélyi L./ nev. tanárok

nev. tanárok/ gy.felügyelők

Május   

-     Tavaszi kirándulás szervezése/ társas kapcsolatok, megfelelő viselkedésformák elsajátítása, egészséges életmódra nevelés…

-     Játékos tájékozódási vetélkedő (Eger nevezetességei)

-     Ballagás szervezése, műsorkészítés…

-     Iskolai kirándulás

nev. tanárok/

m.közösséggel közösen

 

nev. tanárok

oszt. főnökök/ csop. vezetők

nevelőtestület

Június 

-     Családinap megrendezése, programjainak segítése

-     Június 4./ A nemzeti összetartozás napja. (oszt. keretben)

-     Ballagás szervezése, műsorkészítés, dekorálási feladatok

-     oszt. kirándulások

-     Év értékelése/ írásbeli beszámolók elkészítése/ a csoportok neveltségi szintjéről, magatartásáról,

tanulmányi munkájáról, közösségi tevékenységéről

-     Tanévzáró

DÖK/ nevelőtestület

oszt. főnökök/ csop. vezetők

 

nevelőtestület

 

oszt. főnökök/ csop. vezetők

nevelőtestület

 

 

 

Eger, 2021. szeptember 21.

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális MUNKATERVEK  című téma valamennyi cikke
Diákönkormányzat :  A diákönkormányzat programtervezete az aktuális tanévre...
Utazótanári intézményegység :  Az utazótanári intézményegység munkaterve...
Tantestület :  Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A felsős módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve...     ☚ Ezt olvasom!  
Muraközy Andrea :  Intézményi protokoll a COVID-19 járvány kezelésére...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend...
Tantestület :  2. melléklet: Iskolai órarend (második félév)...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás...
Tantestület :  Munkaterv a 2021/2022-es tanévre...

 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Latolgatni tízszer kell, dönteni csak egyszer.

Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat


 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 Digitális kompetencia fejlesztése...
 Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki...
 A háromlabdás kaszkáddobás a tanulási...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31– jún. 2.
 Családi nap: 2021. szeptember 13 - 15.
 Családi nap: 2021. október 1 – 3.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények...
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 Workshop befog... - Füzesabony
 Workshop befog... - Szerencs
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2680376
látogató!
Ma  318,
ebben a hónapban
2730 látogató volt.

Jelenleg
1 látogató olvas minket.


TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu
Kapcsolat

Webmester