AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
2021.10.05. Olv: 93

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 

2021-22. tanév

A munkaközösség tagjai:

Vigh Imréné

előkészítő 1. osztály

Gyenesné Bakos Tímea

előkészítő 2. osztály

Salétli Erzsébet

3. osztály

Kovács Zsolt

4. osztály

   

Joó Gyöngyi

logopédiai 2. osztály

Bozó Renáta

logopédiai 3. osztály

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 4. osztály

   

Munkaközösségünk valamennyi tagja egyben osztályfőnöki feladatokat is ellát.

A munkaközösség legfőbb feladatai:

·         a napi tevékenységek során az élményszerű beszéd- és nyelvi fejlesztés az egyéni társalgási helyzetek biztosításával;

·         a társas kapcsolatok eléréséhez szükséges kommunikációs képességek elsajátíttatása, alkalmazása;

·         az alapkészségek, kompetenciák folyamatos fejlesztése;

·         az egyéni képességek figyelembevétele, eltérő tanulási technikák, módszerek, terápiák alkalmazása, differenciált tananyag-feldolgozás;

·         az olvasás – írás – helyesírás eszközszintű fejlesztése;

·         matematikai alapkészségek kialakítása, fejlesztése;

·         a szövegértő olvasás megalapozása és fejlesztése az önálló ismeretszerzés érdekében;

·         az önálló feladatvégzés kialakítása, elérése;

·         a nélkülözhetetlen hallókészülék-használat kialakítása a hallássérült osztályokban.

Kiemelt feladataink az intézmény nevelési főfeladataihoz igazodva:

1. Az anyanyelvi kompetencia folyamatos, életkorhoz és egyéni képességekhez igazodó fejlesztése állandó kiemelt nevelési feladatunk. Gyógypedagógiai oktató-nevelő munkánk során következetesen alkalmazzuk a kommunikációs és nyelvi kompetencia fejlesztésének különböző verbális és nem verbális formáit a fejlődési zavarokból és fogyatékosságokból eredő hátrány leküzdésének nélkülözhetetlen eszközeként.

 

2. Az önálló tanulás támogatása kiemelt feladatunk volt az elmúlt, a járvány miatt részben digitális oktatással megvalósuló tanévben. Reméljük, az idén nem kell tartani az online oktatásra való áttéréstől, de azokra a kompetenciákra, amelyek lehetővé teszik az önálló ismeret-elsajátítást a jelenléti oktatás idején is nagy szükség van. A kötelességtudat, feladattudat, kitartás, monotóniatűrés, felelősség, önellenőrzés, rendszeresség, helyes időbeosztás nemcsak az otthoni tanulás, hanem a tanórai munka, és különösen a differenciált óraszervezés alapjait is jelentik. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a tanulásmódszertani tudás átadására, illetve a tananyag-feldolgozás és gyakoroltatás azon módszereit preferáljuk, melyek elősegítik a feladatok között való tájékozódást, az utasítások pontos megértését, önálló végrehajtását és ellenőrzését. A digitális oktatás során használt online felületeket (KRÉTA digitális napló, e-mail, üzenetküldő alkalmazások) továbbra is használjuk a szülőkkel, hiányzókkal való kapcsolattartás eszközeként; az egyes jól bevált számítógépes tanulást segítő programokat pedig továbbra is beépítjük tanítói eszköztárunkba.

3. A felelősségvállalás magunkért és egymásért nevelési főfeladatnak az elmúlt tanévben szintén a járványhelyzet adott különös aktualitást. A járvány nem múlt el, ezért igyekszünk a korábbi járványügyi intézkedések nyomán kialakult szokásokat (távolságtartás, kézfertőtlenítés, szellőztetés stb.) továbbra is megtartani, ezek értelmét, célját tudatosítani a tanulóinkban, és egyben felhívjuk a figyelmüket az egyéni felelősségükre is az önmaguk és közvetlen környezetük védelme érdekében. Ugyanezt a felelősségteljes magatartást várjuk el a digitális tér használatakor, ezértaz internetes kommunikációs kultúra fejlesztése is egyre sürgetőbb feladat. Az alsó tagozatos tanulók korukból fakadóan még nem képesek felismerni az internetezésből adódó veszélyeket, ismeretek hiányában nem tudják, milyen tartalmakat, milyen felületeken és milyen módon oszthatnak meg, illetve hogyan védjék meg magukat az esetleges zaklatóktól. A mobiltelefonok helyes használatának szokásait személyes példamutatással, a digitális tér biztonságos használatát pedig az életkoruknak megfelelő szinten beszélgetéssel, játékos feladatokkal, szabályok felállításával és betartatásával tudjuk kialakítani.

Nevelési célkitűzéseink megvalósításához az anyanyelvi témakörök, az alsó tagozatos tantárgyak és programjaink széles körű lehetőséget biztosítanak!

Mivel a járvány nem múlt el, ezért programjaink tervezésekor törekedtünk azok járványügyi szempontból is biztonságos megszervezésére.

 

A tanév programja

Ideje

Témája

Szervezője

szeptember

Tanévkezdés – a tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

osztályfőnökök

október

Pályaorientációs nap - népi mesterségek

Vigh Imréné

Aradi vértanúk-napja - ünneplés osztálykeretben

 

osztályfőnökök

Megemlékezés intézményünk

névadójáról

 

 

a munkaközösség

tagjai

Iskolai szépíró verseny

Bozó Renáta

Fazekasné M. M.

Múltidéző séta a belvárosban és a várban

Salétli Erzsébet

Nemzeti ünnep - október 23. - ünneplés osztálykeretben

osztályfőnökök

Szakmai továbbképzés

a munkaközösség       tagjai

december

A Mikulás érkezése, köszöntése

Fazekasné M. M.

Kovács Zsolt

 

 

 

 

január

Félévi értékelés az osztályokban és a munkaközösségben

 

osztályfőnökök

Nyílt-nap az osztályokban

Az I. félév lezárása, értékelése

osztályfőnökök

február

Farsangi forgatag - jelmezes felvonulás, bál

Joó Gyöngyi

március

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése

iskolai ünnepély

április

Nyuszi Hopp! - országos sportvetélkedő

a tantestület

Anyák-napi készülődés és műsor a logopédiai osztályokban

osztályfőnökök

május

Iskolai kirándulás

osztályfőnökök

június

A nemzeti összetartozás napja - osztálykeretben

osztályfőnökök

Családi nap

a tantestület

Év végi osztálykirándulások

osztályfőnökök

Év végi értékelés – ballagás - tanévzárás

osztályfőnökök

 

 

 

Eger, 2021. szept. 1.                                                           Vigh Imréné mk. vezető<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális MUNKATERVEK  című téma valamennyi cikke
Diákönkormányzat :  A diákönkormányzat programtervezete az aktuális tanévre...
Utazótanári intézményegység :  Az utazótanári intézményegység munkaterve...
Tantestület :  Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...     ☚ Ezt olvasom!  
Tantestület :  A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A felsős módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve...
Muraközy Andrea :  Intézményi protokoll a COVID-19 járvány kezelésére...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend...
Tantestület :  2. melléklet: Iskolai órarend (második félév)...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás...
Tantestület :  Munkaterv a 2021/2022-es tanévre...

 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.A szegénység csaknem mindig egyenes arányban áll a tehetséggel.

Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat


 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 Digitális kompetencia fejlesztése...
 Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki...
 A háromlabdás kaszkáddobás a tanulási...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31– jún. 2.
 Családi nap: 2021. szeptember 13 - 15.
 Családi nap: 2021. október 1 – 3.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények...
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 Workshop befog... - Füzesabony
 Workshop befog... - Szerencs
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2680342
látogató!
Ma  284,
ebben a hónapban
2696 látogató volt.

Jelenleg
1 látogató olvas minket.


TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu
Kapcsolat

Webmester