Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Tantestület :
1. melléklet: Órafelosztás


2016.09.18.
A Mlinkó István Módszertani Intézmény órafelosztása a 2016/2017-es tanévben 1. évfolyam hallássérült beszédfogyatékos     összes
ek1. ek2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. log. 2. log. 3. log. 6. log. 7. log. 8. óv.2 csop utazó tanári feladat
magyar nyelv és irodalom 9 9 9 8 8 8 6 6,5 8 8 6,5 6 6      
történelem és állampolgári ism.             2 2     2 2 2      
angol nyelv             2 2     2 2 2      
matematika 5 5 4 5 4,5 5 4 4,5 5 4,5 4,5 4 4,5      
informatika             1 1     1 1 1,5      
környezetismeret     1 1 1,5 2     1 1,5            
természetismeret             2 2     2          
fizika                       1,5 1,5      
biológia-egészségtan                       1,5 1,5      
kémia                       1,5 1,5      
földrajz                       1,5 1,5      
hallás-r.m./ének 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1      
rajz-és vizuális kultúra     1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1      
anyanyelvi gyakorlat 2 2 1 1                        
technika-életvitel 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1        
testnevelés és sport/alapozó 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5      
osztályfőnöki             1 1     1 1 1      
erkölcstan/ hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
dráma és tánc/ hon-és népismeret             1             40 128  
kötelező a Nkt. alapján  25 25 25 25 25 27 28 28 25 25 28 31 31     348,0
magyar nyelv és irodalom                         2      
természetismeret / osztott óra                     1          
anyanyelvi gyakorlat/ technika     1 1     2                  
környezetismeret   egészségtan                         0,5      
matematika             0,5 0,5     0,5          
jelkommunikáció   2         2 2                
gépírás             1,5 1,5     1,5          
egyéni anyanyelv/logopédia 10 8 8 9 10 7 4 7 7,5 7,5 6 7 5      
alapozó terápia                 1              
összes kiadott rehab. óra     10 10 10 10 10 7 10 11 8,5 7,5 9 7 7,5 22   139,5
felhasználható rehab  10 10 9 10 10 7 11 11 8,5 7,5 9 10 10 22   145,0
magántanuló (27.§ 5. bekezdés)                     10         10
tehetséggondozás (27.§ 5.bek)                               13
összes óra 35 35 35 35 35 34 39 39 34 32,5 37 41 41 22    
                                  60  
                                  60  
                                  60  
iskolai órák                               516,0
óvodai órák (2*31)                               40,0
utazótanári órák (100)                               126,0
kollégiumi órák (15*20)                               300,0
intézményi összes óra                               982,0