Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Tantestület :
2. melléklet: Tantárgyfelosztás (2016)


2016.09.18.
  

Osztály

Csoport

Tantárgy

1.félév

Tanár

logopédiai 6.

természetismeret

3

Bedécsné Tóth Katalin

logopédiai 7.

biológia-egészségtan

2

Bedécsné Tóth Katalin

logopédiai 8.

biológia-egészségtan

2

Bedécsné Tóth Katalin

siket 4.

környezetismeret

2

Bedécsné Tóth Katalin

siket 5.

természetismeret

2

Bedécsné Tóth Katalin

siket 6.

természetismeret

2

Bedécsné Tóth Katalin

logopédiai 2.

magyar nyelv és irodalom

8

Bozó Renáta Magdola

logopédiai 2.

matematika

5

Bozó Renáta Magdola

logopédiai 2.

környezetismeret

1

Bozó Renáta Magdola

logopédiai 2.

ének

2

Bozó Renáta Magdola

logopédiai 2.

erkölcstan/hit- erkölcstan

1

Bozó Renáta Magdola

logopédiai 2.

rajz és vizuális kultúra

2

Bozó Renáta Magdola

logopédiai 2.

testnevelés és sport /alapozó t.

6

Bozó Renáta Magdola

logopédiai óvoda

fejlesztés

6

Buczkó Anett

utazótanári órák

fejlesztés

15

Buczkó Anett

siket 1.

matematika

4

Cseh Sándorné

siket 4.

egyéni anyanyelv

7

Cseh Sándorné

siket 6.

magyar nyelv és irodalom

6

Cseh Sándorné

siket 6.

történelem

2

Cseh Sándorné

siket 6.

osztályfőnöki

1

Cseh Sándorné

magántanuló

történelem

1

Cseh Sándorné

utazótanári órák

fejlesztés

2

Cseh Sándorné

utazótanári órák

fejlesztés

26

Csukerdáné Batta Ildikó

logopédiai 6.

ének

1

Dézsma Györgyné

logopédiai 7.

ének

1

Dézsma Györgyné

logopédiai 8.

ének

1

Dézsma Györgyné

előkészítő 1.

hallás-r.m.

2

Dézsma Györgyné

előkészítő 2.

hallás-r.m.

2

Dézsma Györgyné

siket 1.

hallás-r.m.

2

Dézsma Györgyné

siket 2.

hallás-r.m.

2

Dézsma Györgyné

siket 3.

hallás-r.m.

2

Dézsma Györgyné

siket 4.

hallás-r.m.

2

Dézsma Györgyné

siket 5.

hallás-r.m.

1

Dézsma Györgyné

siket 5.

osztályfőnöki

1

Dézsma Györgyné

siket 6.

hallás-r.m.

1

Dézsma Györgyné

siket 6.

egyéni anyanyelv

4

Dézsma Györgyné

logopédiai 7.

matematika

5

Dudásné Móger Éva

logopédiai 7.

matematika

4

Dudásné Móger Éva

logopédiai 7.

fizika

2

Dudásné Móger Éva

logopédiai 7.

kémia

1

Dudásné Móger Éva

logopédiai 8.

matematika

4

Dudásné Móger Éva

logopédiai 8.

fizika

2

Dudásné Móger Éva

logopédiai 8.

kémia

1

Dudásné Móger Éva

logopédiai 8.

osztályfőnöki

1

Dudásné Móger Éva

siket 6.

matematika

5

Dudásné Móger Éva

logopédiai 2.

technika - életvitel

1

Erdélyi László

logopédiai 3.

technika - életvitel

1

Erdélyi László

logopédiai 6.

technika-életvitel

1

Erdélyi László

logopédiai 7.

technika-életvitel

1

Erdélyi László

siket 1.

technika-életvitel

1

Erdélyi László

siket 2.

technika-életvitel

1

Erdélyi László

siket 3.

technika-életvitel

1

Erdélyi László

siket 4.

technika-életvitel

2

Erdélyi László

siket 5.

technika-életvitel

3

Erdélyi László

siket 5.

egyéni anyanyelv

2

Erdélyi László

siket 6.

technika-életvitel

1

Erdélyi László

siket 6.

egyéni anyanyelv

1

Erdélyi László

magántanuló

technika-életvitel

1

Erdélyi László

rehabilitáció

technika-életvitel

1

Erdélyi László

tehetséggondozás

közlekedés

2

Erdélyi László

kollégium 4.

kollégiumi óra

20

Farkas - Vincze Viktória

logopédiai 3.

magyar nyelv és irodalom

8

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 3.

matematika

5

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 3.

környezetismeret

1

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 3.

ének

2

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 3.

testnevelés és sport

5

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 3.

erkölcstan/hit- erkölcstan

1

Fazekasné Murányi Márta

siket 3.

magyar nyelv és irodalom

8

Gyárfás Hilda

siket 3.

környezetismeret

2

Gyárfás Hilda

siket 3.

rajz és vizuális kultúra

2

Gyárfás Hilda

siket 3.

erkölcstan/hit-erkölcstan

1

Gyárfás Hilda

siket 3.

egyéni anyanyelv

8

Gyárfás Hilda

utazótanári órák

fejlesztés

1

Gyárfás Hilda

siket 1.

magyar nyelv és irodalom

9

Gyenesné Bakos Tímea

siket 1.

környezetismeret

1

Gyenesné Bakos Tímea

siket 1.

rajz és vizuális kultúra

1

Gyenesné Bakos Tímea

siket 1.

anyanyelvi gyakorlat

2

Gyenesné Bakos Tímea

siket 1.

erkölcstan/hit-erkölcstan

1

Gyenesné Bakos Tímea

siket 1.

egyéni anyanyelv

8

Gyenesné Bakos Tímea

siket 1.

testnevelés és sport

5

Hevér Zsuzsanna

siket 2.

testnevelés és sport

5

Hevér Zsuzsanna

kollégium 10.

kollégiumi óra

16

Hevér Zsuzsanna

kollégium 3.

kollégiumi óra

20

Herczegh Emese

logopédiai 2.

logopédia

8

Jávorszkiné Farkas Judit

logopédiai 3.

logopédia

8

Jávorszkiné Farkas Judit

logopédiai 6.

logopédia

5

Jávorszkiné Farkas Judit

utazótanári órák

fejlesztés

2

Jávorszkiné Farkas Judit

siket 2.

magyar nyelv és irodalom

8

Joó Gyöngyi

siket 2.

matematika

5

Joó Gyöngyi

siket 2.

környezetismeret

1

Joó Gyöngyi

siket 2.

rajz és vizuális kultúra

1

Joó Gyöngyi

siket 2.

anyanyelvi gyakorlat

2

Joó Gyöngyi

siket 2.

erkölcstan/hit-erkölcstan

1

Joó Gyöngyi

tehetséggondozás

meseszakkör

2

Joó Gyöngyi

siket 2.

matematika

4

Joó Gyöngyi

siket 5.

matematika

5

Karcsai Imréné

magántanuló

matematika

2

Karcsai Imréné

kollégium 14.

kollégiumi óra

20

Karcsai Imréné

kollégium 11.

kollégiumi óra

20

Kelemenné Kovács Ágnes

logopédiai 6.

történelem

2

Kerekesné Kövesdi Csilla

logopédiai 7.

történelem

2

Kerekesné Kövesdi Csilla

logopédiai 8.

történelem

2

Kerekesné Kövesdi Csilla

kollégium 12.

kollégiumi óra

20

Kerekesné Kövesdi Csilla

óvoda logopédia

óvodai foglalkozás

20

Kormos Sándorné

óvoda logopédia

diszlexia prevenció

3

Kristóf Réka

óvoda logopédia

logopédia

3

Kristóf Réka

előkészítő 1.

egyéni anyanyelv

5

Kristóf Réka

előkészítő 1.

anyanyelvi gyakorlat

2

Kristóf Réka

előkészítő 1.

technika - életvitel

1

Kristóf Réka

utazótanári órák

fejlesztés

6

Kristóf Réka

logopédiai 6.

testnevelés és sport

5

Kovács Péterné

logopédiai 7.

földrajz

1

Kovács Péterné

logopédiai 7.

testnevelés és sport

5

Kovács Péterné

logopédiai 7.

osztályfőnöki

1

Kovács Péterné

logopédiai 8.

földrajz

2

Kovács Péterné

logopédiai 8.

testnevelés és sport

5

Kovács Péterné

siket 3.

testnevelés és sport

5

Kovács Péterné

siket 4.

testnevelés és sport

5

Kovács Péterné

siket 5.

hon-és népismeret

1

Kovács Péterné

siket 6.

testnevelés és sport

5

Kovács Péterné

magántanuló

természetismeret

2

Kovács Péterné

logopédiai 3.

rajz és vizuális kultúra

2

Kovács Zsolt

elékészítő 2.

magyar nyelv és irodalom

9

Kovács Zsolt

elékészítő 2.

matematika

5

Kovács Zsolt

elékészítő 2.

anyanyelvi gyakorlat

2

Kovács Zsolt

elékészítő 2.

technika-életvitel

1

Kovács Zsolt

elékészítő 2.

erkölcstan/hit-erkölcstan

1

Kovács Zsolt

siket 6.

rajz és vizuális kultúra

1

Kovács Zsolt

siket 5.

testnevelés és sport

5

Lakatosné Kelemen Ágnes

tehetséggondozás

úszás

2

Lakatosné Kelemen Ágnes

kollégium 15.

kollégiumi óra

18

Lakatosné Kelemen Ágnes

óvoda siket

óvodai foglalkozás

20

Lipthay Ágnes

előkészítő 1.

testnevelés és sport

5

Lugosi Andrea

előkészítő 2.

testnevelés és sport

5

Lugosi Andrea

kollégium 13.

kollégiumi óra

16

Lugosi Andrea

kollégium 9.

kollégiumi óra

20

Pekk Emese

óvoda logopédia

logopédia

5

Mogyoróssyné Papp Erika

kollégium 5.

kollégiumi óra

20

Mogyoróssyné Papp Erika

logopédia 6.

erkölcstan/hit-erkölcstan

1

Muraközy Andrea

logopédia 7.

erkölcstan/hit és erkölcstan

1

Muraközy Andrea

logopédia 8.

erkölcstan/hit és erkölcstan

1

Muraközy Andrea

siket 2.

egyéni anyanyelv

1

Muraközy Andrea

siket 3.

egyéni anyanyelv

1

Muraközy Andrea

siket 6.

erkölcstan/hit és erkölcstan

1

Muraközy Andrea

siket 5.

rajz és vizuális kultúra

1

Nagyné Dócs Diána

siket 5.

erkölcstan/hit és erkölcstan

1

Nagyné Dócs Diána

kollégium 7.

kollégiumi óra

20

Nagyné Dócs Diána

utazótanári órák

fejlesztés

22

Panyik Henriette

utazótanári órák

fejlesztés

23

Pauliczky Beáta

logopédia 6.

magyar nyelv és irodalom

6

Pongó János

logopédia 6.

informatika

1

Pongó János

logopédia 6.

osztályfőnöki

1

Pongó János

logopédia 7.

informatika

1

Pongó János

logopédia 8.

magyar nyelv és irodalom

6

Pongó János

logopédia 8.

informatika

2

Pongó János

siket 5.

informatika

1

Pongó János

siket 6.

informatika

1

Pongó János

magántanuló

informatika

1

Pongó János

tehetséggondozás

informatika

4

Pongó János

elékészítő 1.

egyéni anyanyelv

5

Salétli Erzsébet

siket 4.

magyar nyelv és irodalom

8

Salétli Erzsébet

siket 4.

matematika

5

Salétli Erzsébet

siket 4.

erkölcstan

1

Salétli Erzsébet

logopédia 6.

rajz és vizuális kultúra

1

Salétli Rita

logopédia 7.

rajz és vizuális kultúra

1

Salétli Rita

logopédia 8.

rajz és vizuális kultúra

1

Salétli Rita

siket 4.

rajz és vizuális kultúra

2

Salétli Rita

kollégium 8.

kollégiumi óra

20

Salétli Rita

kollégium 2.

kollégiumi óra

20

Salétli Ildikó

siket 6.

angol

2

Sümegi Csabáné

siket 7.

angol

2

Sümegi Csabáné

siket 8.

angol

2

Sümegi Csabáné

siket 5.

angol nyelv

2

Sümegi Csabáné

siket 6.

angol nyelv

2

Sümegi Csabáné

utazótanári órák

fejlesztés

14

Sümegi Csabáné

kollégium 1.

kollégiumi óra

20

Szalay Krisztina

logopédia 6.

rehabilitáció

2

Szeremi Gáborné

logopédia 7.

rehabilitáció

2

Szeremi Gáborné

logopédia 8.

rehabilitáció

2

Szeremi Gáborné

tehetséggondozás

könyvtáróra

10

Szeremi Gáborné

tehetséggondozás

könyvtárhasználat

2

Szeremi Gáborné

logopédia 7.

logopédia

6

Szirkó Piroska

logopédia 8.

logopédia

5

Szirkó Piroska

siket 2.

egyéni anyanyelv

8

Szirkó Piroska

magántanuló

logopédia

1

Szirkó Piroska

utazótanári órák

fejlesztés

3

Szirkó Piroska

előkészítő 2.

egyéni anyanyelv

8

Tari Edina

siket 6.

egyéni anyanyelv

2

Tóth Zsófia Eszter

kollégium 6.

kollégiumi óra

20

Tóth Zsófia Eszter

utazótanári órák

fejlesztés

20

Vámosiné Gyetvai Edina

logopédia 6.

gépírás

2

Vigh Imréné

előkészítő 1.

magyar nyelv és irodalom

9

Vigh Imréné

előkészítő 1.

matematika

5

Vigh Imréné

előkészítő 1.

erkölcstan/hit-erkölcstan

1

Vigh Imréné

siket 5.

gépírás

1

Vigh Imréné

siket 6.

gépírás

2

Vigh Imréné

logopédia 7.

magyar nyelv és irodalom

6

Zsdánszki Csilla

siket 5.

magyar nyelv és irodalom

6

Zsdánszki Csilla

siket 5.

történelem

2

Zsdánszki Csilla

siket 5.

egyéni anyanyelv

2

Zsdánszki Csilla

magántanuló

egyéni anyanyelv

2

Zsdánszki Csilla

óvoda logopédia

fejlesztés

6

Zsdánszki Csilla

óvoda logopédia

alapozó terápia

1

Zsdánszki Csilla

982