Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Tantestület :
3. melléklet: Iskolai órarend


2016.09.18.
Vigh Iné Kovács Zs.  Gyné B. T. Joó Gy. Bozó R. Fné M. M.
    ek. 1. ek. 2. 1. o. 2. log. 2. log. 3. 
hétfő 1. óra     *   testn./a. t. magy.
hétfő 2. óra magyar magyar magyar magyar*  alapozó testnev.
hétfő 3. óra magyar magyar* magyar magyar magyar* matem.
hétfő 4. óra matem. matem. matem.  hall-r.*  matem. magy.
hétfő 5. óra testnev. * testnev.  hall-r. * matem ének  rajz *
hétfő 6. óra testnev. * testnev.    log.
 
kedd 0.óra                
kedd 1. óra *magyar matem. matem.  *magyar  magyar magy.
kedd 2. óra *magyar magyar* magyar* magyar*  magyar matem.
kedd 3. óra technika magyar* magyar* tech. matem. testnev.*
kedd 4. óra testnev.  testnev.  erk./hit. matem körny.* körny.
kedd 5. óra matem.* hall-r.  testnev.*  testnev. * erk.* /hit. ének  
kedd 6. óra erk./hit. */jk.ek.2-1. erk./hit. testn./a. t. log.
szerda 0.óra                    
szerda 1. óra magyar magyar* magyar magyar-  matem. magy.
szerda 2. óra magyar magyar* magyar any. gy. testn./a. t. magy.
szerda 3. óra hall-r. * matem. körny. any. gy. magyar matem.
szerda 4. óra matem. hall-r.  testnev. * testnev.*  magyar testnev.*
szerda 5. óra *testnev.  testnev.  tech. matem. rajz * rajz 
szerda 6. óra     jk.ek.2-1. log.  
délut. 7. log, 
                       
szerda                    
csüt. 1. óra matem. matem. magyar matem. matem magy.
csüt. 2. óra magyar* magyar* any. gy. magyar* testn./a. t. tech.
csüt. 3. óra any. gy. any. gy.* any. gy. hall-r.  magyar testnev.
csüt. 4. óra any. gy. any. gy. testnev.*  testnev.  ének * matem.
csüt. 5. óra *testnev.  testnev.  matem.  körny. magyar erk.* /e.
csüt. 6. óra erk./hit. hall-r. *   log. e/hit.
logop
délut.
                   
péntek 1. óra *hall-r.  matem. matem.  magyar  tech. magy.
péntek 2. óra magyar magyar* magyar magyar*  matem. magyar
péntek 3. óra magyar* magyar magyar matem. testn./a. t.* matem.
péntek 4. óra matem. technika rajz rajz magyar testnev. *
péntek 5. óra testnev.  testnev.  testnev.  testnev.  rajz ének *
péntek 6. óra
S. E. 5 K. R. 5 Tari E. 8 Gyné B. T. 8 Sz. P. 8 M. A. 1. JnéF.J. 8 Jné F. J. 8
Gyárfás H. Salétli E. D. Gyné Cseh Sné Pongó J. K. Pné Dné M. É.
    3. 4. 5.  6. log. 6. log. 7. log. 8.
hétfő 1. óra         magyar testnev.*  testnev. 
hétfő 2. óra magyar  magyar* angol* hall-r.  inform. magyar matem. 
hétfő 3. óra testnev.* testnev. magyar  magyar* matem.  angol magyar
hétfő 4. óra matem matem. testnev.  testnev. testnev. *  magyar angol
hétfő 5. óra magy.   körny.  matem. *matem.  angol tört. rajz*
hétfő 6. óra hall-r. * erk./hit. term. ism. angol/jk. rajz matem.  magyar
  du. hon-népi. du. tech. 7. log, 
kedd 0.óra    
kedd 1. óra magyar matem. testnev.  testnev.*  matem. magy. földrajz
kedd 2. óra testnev. * testnev.  magyar magyar tech. matem.  inform.
kedd 3. óra matem magyar* hall-r.  gépírás   magyar oszt.f.* fizika
kedd 4. óra körny.  magyar tört.  tört. tört. fizika  biol.
kedd 5. óra tech.* rajz matem. matem.  term. ism. inform. tört.
kedd 6. óra   rajz* *erk./hit. term. ism. testnev.  ének* matem. 
du. jk. log. testnev. testnev.
szerda 0.óra              
szerda 1. óra *magy. magyar  testnev.  testnev.  ének magy. matem. 
szerda 2. óra magy. magyar*  magyar  matem.  magyar testnev.*  testnev. 
szerda 3. óra testnev.* testnev. tech. magyar magyar matem.  angol
szerda 4. óra matem matem. magyar tech. magyar term. ism. kémia  tört.
szerda 5. óra rajz körny.  matem. inf.* matem.  tört. földrajz
szerda 6. óra   hall-r.  gépírás   rajz  testnev.  bolol. eg. magyar
délut. du. jk. du. of. 
       
szerda        
csüt. 1. óra magy.  magyar  magyar tech. matem. magyar testnev.  testnev.* 
csüt. 2. óra testnev.* testnev. tört.  tört. erk. / hit. fizika magyar
csüt. 3. óra matem matem. angol* gépírás   osztf.* erk. */ hit. kémia
csüt. 4. óra körny.  tech.* rajz magyar matem.  angol erk.* /hit.
csüt. 5. óra erk./hit. tech. matem. erk.* / hit. angol magyar  biol.
csüt. 6. óra       testnev.  testnev.  testnev.  biol. inf.
 
délut. du. osztf. du. angol/jk. du. gépírás*  
péntek 1. óra magy.  matem. *testnev.  testnev.  matem. földrajz magy.
péntek 2. óra magy.  hall-r. * magy.  matem. magy. testnev. testnev.
péntek 3. óra testnev. * testnev.  inf. magyar* term. ism. magy.  fizika
péntek 4. óra hall-r. * magyar matem. term. ism.* tört. matem. * magy.
péntek 5. óra rajz magyar* term. ism. osztf. gépírás  rajz matem.*
péntek 6. óra testnev.  tech. ének*
Gy.H. 8 M.A. 1 Cseh Sné 7 E.L. ZS Cs. 2 4+2+2 Jné F. J. 5 Szirkó P. 6 Szirkó P. 5