Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Tantestület :
3. melléklet: Iskolai órarend


2016.09.18.
Salétli E. Vigh Iné Kovács Zs.  Gyné B. T. Joó Gy. Bozó R. Kristóf R..
    ek. 1. ek. 2. 1. o. 2. o. 3. o. log. 3. 4. o.
hétfő 1. óra       *   ének   
hétfő 2. óra magyar magyar magyar magyar magyar magyar magyar 
hétfő 3. óra matem. magyar* magyar* magyar matem. matem. testnev.
hétfő 4. óra magyar matem. hall-r.  matem.  testnev. testnev.* magy.
hétfő 5. óra testnev. * testnev.*  matem. rajz hall-r. * magyar  matem.
hétfő 6. óra testnev.  testnev. * *  log,   
 
kedd 0.óra                
kedd 1. óra matem. hall-r.  magyar* magyar matem.  magyar magy. 
kedd 2. óra magyar magyar* magyar* magyar testnev. testnev. matem
kedd 3. óra magyar magyar körny. matem.  magyar magyar hall-r. 
kedd 4. óra testnev.*  testnev.  rajz hall-r. * körny. körny. körny. 
kedd 5. óra technika matem. testnev.  testnev. * rajz etika* /hit. rajz *
kedd 6. óra etika/hit. jk.1 .2. 3. jk.1 .2. 3. * jk.1 .2. 3.   testnev. *
*
szerda 0.óra                
szerda 1. óra matem  magyar matem. magyar magyar-  matem. testnev.
szerda 2. óra hall-r. * magyar* magyar* matem.  tech. magyar matem
szerda 3. óra magyar matem. any. gyak. any. gyak. testnev.  testnev.  magy.
szerda 4. óra testnev. * testnev.  any. gyak.* any. gyak. magyar magyar* magy.
szerda 5. óra magyar hall-r. * testnev.  testnev. * magyar rajz * tech. *
szerda 6. óra etika./hit. hall-r.  tech. *
délut. *
                       
szerda                
csüt. 1. óra matem. matem. matem. matem.  matem. matem magy. 
csüt. 2. óra magyar  magyar* magyar* magyar magyar magyar testnev.
csüt. 3. óra any. gyak. any. gyak. magyar* körny. testnev. testnev. * körny. 
csüt. 4. óra any. gyak. any.gyak.* testnev.  testnev. * hall-r.  magyar matem.
csüt. 5. óra testnev. * testnev.  hall-r.  etika/hit. magyar* rajz * rajz
csüt. 6. óra etika./hit. jk.1 .2. 3. jk.1 .2. 3. etika.*/hit. hall-r. 
délut. *
               
péntek 1. óra matem. matem. matem. matem.  matem. tech. magy. 
péntek 2. óra hall-r.  magyar* magyar* magyar testnev. testnev. matem.
péntek 3. óra magyar magyar magyar* magyar magyar matem testnev. 
péntek 4. óra magyar tehnika technika tech. magyar ének * magy.
péntek 5. óra testnev. * testnev.  testnev.  testnev.  rajz * magyar etika/hit
péntek 6. óra
Salétli E. 6 Kristóf R. 8 Tari E. 9 Gyné B. T. 7 Gy. H.6 M. A. 1. Jné F. J. 8 Gy. H.6 M. A. 1.
                   
Fné M. M. Dné M. É. D. Gyné Cseh Sné Pongó J. K. Pné
    log. 4.  5. o. 6. o.  7. o. log. 7. log. 8.
hétfő 1. óra magy.       matem. biológia
hétfő 2. óra matem. matem.* magyar testnev.*   testnev.   testnev. * 
hétfő 3. óra testnev.* angol term. ism. magyar magyar matem. 
hétfő 4. óra körny. magyar angol matem.  tech. magyar
hétfő 5. óra rajz * tört.  matem. kémia angol tört.
hétfő 6. óra   oszt. f.  tört.  angol/jk. rajz inform.
  du  log,  testnev.  testnev.  du. tech.
kedd 0.óra     term. ism.
kedd 1. óra matem. testnev.  testnev.*  fizika magyar   matem.
kedd 2. óra magyar magyar* hall-r.  *matem.  biológia magyar 
kedd 3. óra körny. matem.  *magyar  testnev.   testnev. *  testnev.  
kedd 4. óra etika*/hit. term. ism. gépírás   magyar kémia földrajz  
kedd 5. óra ének   inform. matem. tört.* tört. magyar
kedd 6. óra testnev.*  tech. etika/hit. inform. matem.  rajz *
du. jk. du  log, 
szerda 0.óra     hon- és népi.            
szerda 1. óra testnev. matem. magyar tech. magyar magyar biológia
szerda 2. óra matem. testnev.  testnev.  biológia fizika magyar 
szerda 3. óra magyar magyar magyar  *fizika* matem.  angol
szerda 4. óra magyar magyar * angol magyar földrajz   fizika 
szerda 5. óra rajz  tört. * gépírás   földrajz   angol tört.
szerda 6. óra  log,  rajz * matem. angol/jk. inform. matem.
délut. du. jk. testnev. testnev. testnev.
             
szerda                
csüt. 1. óra matem. magyar tört.  testnev.  testnev.    testnev. 
csüt. 2. óra testnev. matem.  magyar tech. tört. magyar etika/hit.  
csüt. 3. óra magyar etika*/ hit. tech. biológia magyar matem.
csüt. 4. óra magyar term. ism. inf. etika/ hit. kémia földrajz  
csüt. 5. óra tech. angol matem. matem.  tört. magyar 
csüt. 6. óra tech. testnev.  testnev.  magyar etika*/ hit. angol *
logop      
délut. du  log,  du. osztf. du. rajz 
   
péntek 1. óra matem. testnev.  testnev. * matem. biológia ének
péntek 2. óra magyar magyar term. ism. *magyar matem.  magyar 
péntek 3. óra testnev. *  hall-r. * magyar  kémia magyar kémia.
péntek 4. óra magyar  matem.  matem. testnev.  testnev.  testnev. *
péntek 5. óra ének  gépírás   rajz osztf. * oszt. f. * matem.*
péntek 6. óra ének*   oszt. f.  
Jné F. J. 8 Cseh Sné 6 E.L. ZS Cs. 2 Dné 4 E. L. 3 Jné F. J. 5 Mné. P. E. 5