AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk • A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2018.09.21.
Elolvasva
88
  Nyomtatható változat

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Munkaterv a 2018/2019-es tanévre

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 
    

  
 

 

2018/2019-es tanév munkaterve

 

 

A tanítási napok száma

181

Az első tanítási nap

Szeptember 3. (hétfő)

Az utolsó tanítási nap

Június 14. (péntek)

Az aradi vértanuk emléknapja (osztálykeretben)

Október 5. (péntek)

Tanítás nélküli munkanap – nevelőtestületi szakmai nap            1.

Október 13. szombat

A Mlinkó-hét

Október 15 – 19.

Nemzeti ünnep október 23. (osztálykeretben)

Október 19. (péntek)

Őszi szünet

Október 29 – nov.2.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Október 26. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

November 5. (hétfő)

Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap                          2.

November 3. hete

A téli szünet

December 22 – január 2.

Nevelőtestületi szakmai nap – tanítás nélküli munkanap            3.

December 15.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

December 21. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

Január 7. (hétfő)

Tanítás nélküli munkanap – nevelőtestületi szakmai nap             4.

Január 3. (csütörtök)

Tanítás nélküli szakmai nap – nevelőtestületi szakmai nap         5.

január 4.(péntek)

Az első félév vége

Január 25. (péntek)

Osztályozó értekezlet

Január 23. (szerda)

Nevelési értekezlet

Január 30. (szerda)

Nyílt nap, szülői értekezlet, a félévi értesítők kiosztása

Február 1. (péntek)

Farsang

Február 20. (szerda)

Fittség mérés

Január 9 - április.26.

A NETFITT mérés eredményeinek feltöltése

Május 31-ig

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése (isk. ünn.)

Március 14. (csütörtök)

Országos sportverseny „Nyuszi, hopp!” – tanítás nk munkanap   6.

Április 12. (péntek)

A tavaszi szünet

Április 18 – április 23.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

Április 17. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

Április 24. (szerda)

A nemzeti összetartozás napja (osztálykeretben)

Június 4. (kedd)

Családi nap

Június 7. (péntek)

Ballagás

Június 14. (péntek)

Tanév végi osztályozó értekezlet

Június 12. (szerda)

Tanévzáró ünnepély

Június 21. (péntek)

Tanévzáró értekezlet

Június 27. (csütörtök)

Közösségépítés – közös kirándulás

Június 28. (péntek)

 

 

Nevelési fő feladatok:

 

 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
 • A digitális tér biztonságos használata
 • A harmonikus társaskapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése (kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor)

 

 

Csoportbeosztás a 2018/19-a tanévben

 

 

Csoport

Osztályfőnök

Nevelőtanár

Felügyelő

ovi 1.

Lipthay Ágnes

Szalay Krisztina

Szabó Andrea Mező Sándorné Magocsa Mariann

ovi 2.

Kormos Sándorné

Salétli Ildikó

ek.1-2.

Salétli Erzsébet

Váczi Sándorné

Horváthné Bíró Katalin

1.

Vigh Imréné

Herczegh Emese

Árvai Mónika

2.

Kovács Zsolt

Farkas-Vincze Viktória

Árvai Mónika

3.

Gyenesné Bakos Tímea

Murányiné Simon Ilona

Hanyiné Papp Judit

4.

Joó Gyöngyi

Szelényi Zsuzsanna

Kovács József

5.

Kristóf Réka

Nagyné Dócs Diána

Tóth Andrea

6.

Dudásné Móger Éva

Salétli Rita

Kovács József

7.

Dézsma Györgyné

Kuczik Ágnes

Horváth Rozália

8.

Cseh Sándorné

Hevér Zsuzsanna

Horváth Rozália

log.1.

Fazekasné M. Márta

György Dóra

Némethné Fink Katalin

log.4.

Bozó Renáta

Kelemenné Kovács Ágnes

Hanyiné Papp Judit

log.5.

Jávorszkiné F. Judit

Gencsi Eleonóra

Molnár Márta

log. 8.

Pongó János

Lugosi Andrea

Molnár Márta

 


 

Az oktató-nevelő munka személyi feltételei, osztály- és csoportbeosztás

 

Iskolai, óvodai, kollégiumi létszám:

A 2018/2019-es tanévre felvett tanulók száma:                                            126 fő

 

                                               Óvodás:                                                              18 fő

                                               Általános iskolás:                                             108 fő

                                               Magántanuló:                                                       2 fő

                                               Kollégiumban lakik:                                           79

                                               Bejáró:                                                                  25fő

                                               Egerben lakik:                                                    22 fő

 

Utazótanáraink ellátott hallás- és látássérült gyermekek létszáma                     66

 

A foglalkoztatott tanárok, gyermekfelügyelők és technikai dolgozók megoszlása:

(Státuszok száma: 76 betöltött álláshely: 74,4 zárolt álláshely: 1,6)

 

Pedagógus létszám                                                                                          46,5  fő

Intézményvezető                                                                                      1  fő

Általános intézményvezető helyettes                                                       1  fő

Délelőtt tanító tanárok                                                                         21,5  fő

Utazótanári intézményegység vezető                                                       1  fő

Utazótanár                                                                                                6  fő

Kollégiumi intézményegység-vezető helyettes                                         1  fő

Kollégiumi nevelők                                                                                 15  fő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (2 fő részmunkaidős)                    18,4  fő

Oktató-nevelő munkát segítők:

Iskola-adminisztráció, gazdasági tevékenység                                         3 fő

Takarító                                                                                                     3 fő

Mosoda, porta                                                                                           3 fő

Karbantartás                                                                                              1 fő

Közfoglalkoztatottak száma:                                                                    1 fő

 

Ápolónők:                                         Fülöpné Liszkai Katalin

                                                           Zokob Martina

Éjszakás gyermekfelügyelők:             Sütő Ildikó

       Jakabné Farkas Irén

       Kormos Péter

       Halász Krisztina


 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatokat ellátja: Szelényi Zsuzsanna (feladatait a munkaköri leírása tartalmazza).

Könyvtárosi feladatokat ellát heti 4 órában: Tóth Janka

A diákönkormányzatot segítő tanár: Dézsma Györgyné

Technikai és audiovizuális eszközök kezelője, weblapunk gondozója: Pongó János

Tankönyv-felelős: Bozó Renáta

A Mlinkó István a Siket Gyermekekért Alapítvány elnöke: dr. Pozder Péter

                                                                                        titkára: Dudásné Móger Éva

                                                                                        tagok: Pauliczky Beáta és Tari Edina

Szakszervezeti képviselő: Hevér Zsuzsanna

Közalkalmazotti tanács elnöke: Lakatosné Kelemen Ágnes

Az oktató- nevelő-munka tervezése és szervezése

 

Órafelosztás

1.    sz. melléklet

Tantárgyfelosztás

2.    sz. melléklet

Iskolai és kollégiumi órarend

3.    sz. melléklet

Módszertani Munkaközösségek és a Diákönkormányzat munkaterve

4.    sz. melléklet

A szülő szervezet véleménye

5.    sz. melléklet

A diákönkormányzat véleménye

6.    sz. melléklet

Az intézményi tanács véleménye

7.    sz. melléklet

Nyilatkozat

8.    sz. melléklet

A NKT. 81.§(1) szerint a testnevelő tanár szeptember hónapban a testnevelés órák keretében elvégzi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. Ebben a tevékenységében segítségére van az iskola két ápolónője.

Határidő: 2018. november 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Az 5-8. osztályos tanulók kötelező Fittség mérése: 2018. január 9 – április 27. Az adatok feltöltésének határideje: június 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Valamennyi évfolyamon megvalósult az órarendbe épített, mindennapos testnevelés. Intézményünkben ez 13 iskolai osztályt érint az 1-8. évfolyamon.

Szeptember 1-től valamennyi évfolyamon megjelenik a hit-és erkölcstan, valamint az etika. Az első – negyedik évfolyamon az erkölcstant az osztályfőnök, az 5. és 8. osztályban 60 órás tanfolyami tanúsítvánnyal rendelkező pedagógus tanítja, a római katolikus hittant hitoktató végzi.

 

Szülői értekezletek időpontjai:

 

-        Szeptember 3. (a tanév indítása)

-        November 2. hete (pályaválasztási szülői értekezlet)

-        Február 1. (nyílt nappal egybe kötött)

-        Június 21. (a tanév értékelése)

 

Fogadó órák:

 

-        minden hónap utolsó péntekén 10.00-12.00

-                    szülői kérésre előre egyeztetett időpontban folyamatosan

-        a gyermekvédelmi felelős fogadó órája hétfőnként 11.00 – 12.00, illetve előre egyeztetve ettől eltérő időpontban

 

Nevelési értekezletek:

 

-        szeptember 5.: Stresszkezelés, kiégés megelőzése

-        január 30.: Az első félév értékelése

-        március hónap folyamán: A digitális eszközök használata az idegrendszerre (külső előadó)

-        június 27.: A tanév nevelő-oktató munkájának értékelése

 

Iskolai kórus próbáinak időpontja: Nem releváns.

 

Tanmenetben kell rögzíteni az egyes tantárgyak anyagát, valamint annak ütemezését, az érvényes tantervi előírásoknak megfelelően.

A tervezéshez felhasználhatók a központi, vagy előző évi tanmenetek. Az elkészített új tanmeneteket a szakmai módszertani munkaközösség vezetői összegyűjtik, átnézik, és az intézményvezető-helyettesnek leadják.

Határidő: szeptember 21. (péntek)

Felelős: ált. intézményvezető-helyettes.

 

A szakmai módszertani munkaközösségek munkaprogramjukat éves tervben rögzítik, melynek elkészítési határideje: szeptember 7. (péntek)

A munkaprogramot csatolni kell a munkatervhez.

Felelősök: a SzMMK-vezetők

 

A tanítási órákon kívül végzett tevékenységek

E feladatok ellátásához is éves terveket kell készíteni.

Határidő: szeptember 28. (péntek).

 


Szakkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

Heti óraszám

Időpont

Résztvevő (fő)

Számítástechnika

Pongó János

4

Hétfő, csütörtök

48

Logikai játékok

Szelényi Zsuzsanna

2

szerda

8

Gépírás

Herczegh Emese

2

szerda

24

Kézműves szakkör

Váczi Sándorné

2

kedd

7

Egészségőr

Lakatosné K. Ágnes

1

hétfő

10

 

Sportkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

heti óra

időpont

Résztevők (fő)

Labdarúgás

Pap Zsigmond és Kovács József

4

kedd, csütörtök

23

Asztalitenisz

Murányiné S. Ilona

1

szerda

8

Röplabda / sportjáték

Hevér Zsuzsanna

2

hétfő

23

Atlétika

Hevér Zsuzsanna

2

szerda

20

Tánc / aerobik

Lakatosné K. Ágnes

2

csütörtök

24

Úszás

Lakatosné K. Ágnes

2

kedd, szerda

12

Közlekedés biztonsági

Erdélyi László

2

hétfő, csütörtök

12

Ugribugri

Kelemenné K.Á.

1

kedd

8

 

Könnyített testnevelés                      5 óra

Könyvtári nyitva tartás                     4 óra

 

Tanulmányi versenyek

Az országos tanulmányi versenyek előtt le kell bonyolítani a házi versenyeket, a rendező intézmény felé jelezni kell a részvételi szándékot, majd meg kell szervezni a részvétellel kapcsolatos teendőket.

Felelősei:             Általános intézményvezető-helyettes

                            Szakmai munkaközösség vezetők

                            Szaktanárok

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által meghirdetett tanulmányi versenyek közül részt veszünk:

 

1.      Hallássérült tanulók Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenye (Sopron)

2.      Siket Tanulók Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye (Vác)

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok munkaidő beosztásának tervezése: Nem releváns.

 

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi határozat alapján az osztályozó és javító vizsgát minden év szeptember 30-ig kell lebonyolítani.

 

 

Óvodai és iskola beiratkozás:

2019. április 30-ig, illetve a szakvélemények elkészítése után.

 

Országos mérések: Intézményünkben nem releváns (Kompetencia, ill. DIFER mérés)

 

Pályázataink: Futó pályázatunk nincs. A TÁMOP 3.1.6-os fenntartási időszakban van.

Megvalósítási szakaszban van az EFOP 3.1.6-16, valamint az erre épülő infrastrukturális felújítást célzó pályázat.

Az EFOP-3.3.5-17-es jelzésű („nyári táboros”) pályázat e tanév végén is táborozási lehetőséget nyújt tanítványainknak.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

 

 1. Október 13. (szombat): Nevelőtestületi szakmai nap (EFOP-3.1.6-os pályázat)
 2. November 2. hetében: Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap
 3. December 15. (szombat) Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Január 3. (csütörtök) Nevelőtestületi szakmai nap
 5. Január 4. (péntek): nevelőtestületi szakmai nap
 6. Április 12. (péntek): a Diákönkormányzat kérésére „Nyuszi, hopp!” Országos sportverseny

 

Országos versenyek

 

Finanszírozása: a FODISZ és a Klebelsberg Központ közötti megállapodás értelmében az alábbi versenyekre az utazási költséget a KK fedezi. Az étkezést a FODISZ biztosítja. Ennek értelmében a fenntartót (Egri Tankerületi Központ) nem terheli a versenyekkel kapcsolatos kiadás.

 

1.         Asztalitenisz, sakk

helye: Szeged

ideje: 2018. november

2.         Úszóverseny

helye: Vác

ideje: 2018. december

3.         Vegyes röplabda bajnokság

helye: Budapest

ideje: 2019. március

4.         Nyuszi, hopp! Országos ügyességi verseny alsó tagozatosoknak

helye: Eger

ideje: 2019. április 12.

5.         Labdarúgó verseny

                        helye: Budapest

                        ideje: 2019. április vége, május eleje

6.         Atlétika verseny

helye: Budapest, Nagyothallók Intézete

ideje: 2019. május


 

Egyéb sportversenyek

 

A tanév folyamán többször vesznek részt tanítványaink a tanulásban akadályozott gyermekeknek szervezett versenyeken.

Helyszínek: Eger

Intézményünk integrált sportversenyeket szervez többségi iskolák részvételével. (Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Andrássy György Római Katolikus Középiskola)

Időpontok:

2018. szeptember és október (Mlinkó Kupa)

2019. februárban

 

A sportversenyek- tanulmányi- és kultúrális versenyek előkészítése

 

A sportversenyek előtt a kiírásoknak megfelelően el kell küldeni a nevezési szándékot, és meg kell szervezni a részvételt. A felkészítés a tanév kezdetétől folyik.

Felelősök:        kollégiumi vezető és az általános intézményvezető helyettes

                        testnevelőtanárok

                        szakkörvezetők, felkészítő tanárok

 

A kollégiumi munka tervezése

 

A kollégiumi nevelők havi tervet készítenek a „Kollégiumi alapprogram” szerint. A tervek a délutáni tanórákra való felkészülést segítik, amelyek a tanmenetek, valamint az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal történő rendszeres megbeszélések alapján készülnek, tartalmazzák a szabadidős elfoglaltságokat is. A tervet minden hónapban az óraszám kimutatással együtt adják le a nevelőtanárok. Heti egy alkalommal kollégiumi foglalkozást tartanak a Kollégiumi alapprogramnak megfelelően.

 

Hitoktatás több csoportban történik:

-       Árvai Majoros Katalin római katolikus hittant tart délelőtti óra keretében a szülők írásbeli kérelme, illetve nyilatkozata alapján

 

Az utazótanári intézményegység: létrejötte: 2018. szeptember 1.

 

Vezetője:                       Pauliczky Beáta megbízottként

          Tagjai:

            Buczkó Anett

            Csukerdáné Batta Ildikó

            Sümegi Csabáné

            Panyik Henriette

            Tóth Janka

            Kelemen Fanni

            Aradiné Fehér Hajnalka

 

Az utazótanár szeptemberben felmérést, és ennek alapján névsort készít a gondozásban részesülő gyermekekről. A nyilvántartásba folyamatosan be kell vezetni a tanév során gondozásba vett új gyermekeket is.

Az intézmény beiskolázási területén végzett tevékenység színhelyei:

·      Miskolc:            Audiológiai Állomás

·      Miskolc:            Nevelési Tanácsadó

 • Eger: Mlinkó István Módszertani Intézmény
 • Óvodák és iskolák
 • A gyermekek otthona

 

Az integrált gyerekek gondozása

Az utazó gyógypedagógiai hálózat biztosítja a többségi óvodákban, általános iskolákban nevelkedő hallássérült illetve látássérült gyermekek ellátását a szakvéleményekben leírtak szerint.

 

Szakmai Módszertani Munkaközösségek

 

 

1.       Óvodai munkaközösség

 

Vezetője:                    Kormos Sándorné

              Tagjai:

                                    Lipthay Ágnes

                                    Salétli Ildikó

                                    Mogyoróssyné Papp Erika

                                    Szalay Krisztina

                                    Jelena Eszter

 

2.                   Alsós anyanyelvi munkaközösség

 

Vezetője:                    Salétli Erzsébet

              Tagjai:

                                    Bozó Renáta

                                    Kristóf Réka

                                    Joó Gyöngyi

                                    Fazekasné Murányi Márta

                                    Kovács Zsolt

                                    Vigh Imréné

 

3.                   Felsős szaktárgyi munkaközösség

 

Vezetője:                    Dudásné Móger Éva

 

Tagjai:             Zsdánszki Csilla

                      Pongó János

                     Kovács Péterné

                     Erdélyi László

                     Gyenesné Bakos Tímea

 

4.                  Szurdologopédiai munkaközösség

 

Vezetője:                    Jávorszkiné Farkas Judit

             

              Tagjai:           Tari Edina

                                    Dézsma Györgyné

                                    Cseh Sándorné

                                    Gyárfás Hilda

                                    Szendrei Lídia

 

5.                  Kollégiumi nevelőtanári munkaközösség

 

Vezetője:                    Saléti Rita

 

              Tagjai:           Váczi Sándorné                                           Gencsi Eleonóra

                                    Szelényi Zsuzsanna                                     Kelemenné Kovács Ágnes

                                    Farkas-Vincze Viktória                               Kuczik Ágnes

                                    Lugosi Andrea                                             György Dóra

                                    Hevér Zsuzsanna                                         Herczegh Emese

                                    Murányiné Simon Ilona                               Nagyné Dócs Diána

 

Folyamatban lévő továbbképzések a 2018/2019-es tanévben

 

Iskolai rendszerű képzés:

Bajzátné Tóth Zsófia Eszter: Eszterházy Károly Egyetem Könyvtár-informatika szak

                                                                                 Várható befejezés: 2020. június 30.

Tanfolyamok:

A POK által szervezett térítésmentes, Egerben zajló képzéseken veszünk részt

Az EFOP 3.1.6-16-os finanszírozásában 30-120 órás képzések

Rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések: a nemzeti ünnepekről és jeles napokról történő megemlékezések tanév rendjében rögzített módon és alkalmakkor lesznek.

A Mikulás, karácsony, húsvét ünneplése és rendje, és felelőse a Diákönkormányzat éves munkatervében szerepel (4. sz. melléklet)

 

Kapcsolataink:

         Szülői szervezet

         ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Intézetei

         Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete

         Hallássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

         Látássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

         Társintézetek: Kaposvár, Sopron, Budapest, Vác, Szeged, Debrecen

         Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Budapest

         Heves Megyei Szakszolgálat

         B-A-Z Megyei Szakszolgálat

         B-A-Z Megyei Kórház Audiológiai osztálya

         gyermekvédelmi intézmények

         Integráló óvodák és általános iskolák

         POK Eger


Szervezési feladatok, vezetői megbeszélések, munkaértekezletek:

 

-        Vezetői megbeszélés

Ideje:                 minden hétfő

Részt vesznek:  intézményvezető

                          intézményvezető helyettesek

Előkészítő:        intézményvezető

Téma:                a heti feladatok ütemezése

 

-                   Az igazgató tanácsi értekezletek rendje:

Ideje:                 minden hónap első keddje

Résztvevők:      igazgató

                          intézményvezető helyettesek

                          szakmai munkaközösségek vezetői

                          diákönkormányzatot segítő tanár, szakszervezet és közalkalmazotti tanács képviselője témától függően

Előkészítő:        az intézményvezető

 

Az iskolai és kollégiumi testületi megbeszélések ideje: a vezetői megbeszélést követő szerda.

Előkészítők: az intézményvezető helyettesek

 

Technikai dolgozók számára a tanév folyamán munkaterületenként két-két munkaértekezletet tartunk.

Felelős:           az intézményvezető

A dolgozók munkájukkal kapcsolatos problémákat elsősorban a közvetlen vezetőikkel beszélik meg. Ha ez számukra nem kielégítő, akkor az intézményvezető is rendelkezésre áll.

 

Ellenőrzési tevékenység

·         A tanév során megvalósuló minősítési eljárások, tanfelügyeleti ellenőrzések, valamint a tanévre vonatkozó önértékelési terv alapján óralátogatások és adatgyűjtések történnek

·         A pedagógusok adminisztrációs feladatainak elvégzését az intézményvezető-helyettesek havonta ellenőrzik.

·         Az intézményvezető és a helyettesek előzetes terv alapján, rendszeresen látogatják a tanítási órákat, illetve a délutáni foglalkozásokat.

·         A szakmai munkaközösség vezetők a munkaközösség programja szerint látogatnak és tanácsot, segítséget adnak a mindennapi munkához.

·         A kollégák igény szerint kölcsönösen hospitálnak egymás óráin, illetve a munkaközösségi tervben rögzített rend szerint.

·         Az új kollégiumi nevelő kollegák óralátogatását a kollégiumi intézményvezető helyettes szervezi.

 

Az oktató nevelőmunka ellenőrzésének főbb szempontjai:

-        A beszédépítő, fejlesztő módszerek alkalmazása

-        Füzetek, írásbeli munkák külalakja

-        A tanévre kitűzött nevelési feladatok tükröződése a foglalkozáson

-        A tábla képe

-        Az iskolai dokumentáció vezetése (tanmenetek, naplók, törzskönyv, anyakönyv, egyéb nyilvántartások)

-        Az eszközök használata

-        A tanítás, tanulás és szabadidős tevékenység szervezettsége és hatékonysága

 

Az oktatást segítő tevékenység ellenőrzése

A technikai és adminisztratív dolgozók munkáját rendszeresen (havonta minimum egyszer), a gondnok, valamint az élelmezésvezető, alkalmanként pedig az intézményvezető, és az intézményvezető-helyettesek is ellenőrzik.

Az ellenőrzésekről az ellenőrzést végzők feljegyzést készítenek. Erről rendszeresen tájékoztatják az igazgatót.

 

Kiemelt témák:

-        megfelelő segítségnyújtás a gyakornoki vizsgára készülő, illetve minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok számára

-        adminisztrációs tevékenység pontossága

-        higiéniai előírások betartása

-        étkeztetés

-        nyilvántartás, selejtezés

-        takarékosság, anyagfelhasználás

-        balesetvédelem

A vezetői értekezletek tervezett témái

 

Szeptember          A tanévkezdés feladatai

                            A gyakornoki vizsgára és minősítési eljárásokra való felkészülés, valamint a lebonyolítás segítése ellenőrzése

A munkaterv pontosítása

Előkészítője: az intézményvezető

Október             A Mlinkó – hét előkészítése, felkészülés az iskola alapításának 117. évfordulójának méltó megünneplésére

Előkészítője: Tari Edina

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

 

November            A tanévkezdés tapasztalatainak összegzése; az új feladatok végrehajtásának értékelése

                            A pályaorientációs tanítási munkanap előkészítése és megvalósítása

                            Az intézményi önértékelés feladatinak végrehajtása

                            Felelős: az intézményvezető

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése

Előkészítője: intézményvezető, és a 8. osztály osztályfőnöke

December            A hónap programjai – forgatókönyvek

Előkészítője: a kollégiumi intézményvezető helyettes

Január                  Az I. félévi oktató-nevelő munka értékelése, tapasztalatok, sikerek, gondok. A szülői értekezlet és a nyílt nap előkészítése

Félévi osztályozó értekezlet: 2019. január 23. (szerda)

Félévi nevelési értekezlet: 2018. január 30. (szerda)

Nyílt nap, a félévi értesítők kiosztása, szülői értekezlet: 2018. február 1. (péntek)

Előkészítő: intézményvezető helyettesek

Házi versenyek

Előkészítője: SzMMK – vezetők

Február                A farsang előkészítése

Előkészítője: DÖK-ot segítő pedagógus

Március                Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető, az óvodai munkaközösség vezetője

Az iskolai ünnepség

Előkészítője: DÖK-öt segítő pedagógus

Április        a 2019/2020-as tanév előzetes tervei, beiratkozás

                            A törvényi változásokból következő szervezési feladatok

Előkészítője: az intézményvezető

Április                  Az országos sportversenyre való felkészülés

     A pedagógusok minősítési eljárásába bekerülő pedagógusok jelentkezése; az ő felkészülésük segítése

     Az intézményi szintű iskolai kirándulás szervezése

Május                   A 2019/2020-as tanév tervezése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

Nyári munkák, karbantartás tervezése, előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető

Június                  A tanévzáró és ballagás előkészítése, a tanév értékelése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

A pedagógusok munkájának értékelése

Tantárgyfelosztás ismertetése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

 


Önértékelési terv

2018/19-es tanév

 

Az intézmény önértékelési szabályzata részletesen rögzíti az önértékelés folyamatát intézményi, vezetői és pedagógusi szinten. Ezen dokumentum személyekre, feladatokra lebontva és határidők megjelölésével konkretizálja a tanév során elvégzendő munkát.

 

1. Az önértékelési csoport megbízott tagjai:

 

 • Tari Edina:                                 intézményvezető helyettes             a csoport vezetője
 • Lakatosné Kelemen Ágnes        kollégiumi vezető
 • Pauliczky Beáta                         az utazótanári intézményegység vezetője
 • Salétli Erzsébet                          az alsós anyanyelvi munkaközösség vezetője
 • Dudásné Móger Éva                  a felsős anyanyelvi munkaközösség vezetője

 

2. Az értékelésbe bevont partnerek kiválasztásának elvei:

 

·         Kollégák:               Azonos munkaközösségben, azonos feladatkörben dolgozó pedagógus, vagy hasonló munkatapasztalattal rendelkező lehet a megkérdezett kolléga.

·         Vezető:                  Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára.

 

3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása

 

Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók

Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik. Az értékelést, vagyis az intézményi elvárások teljesülésének vizsgálatát az intézményvezető végzi. Értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az intézményvezető rögzíti az eredményeket az elektronikus felületen.

Határidő: 2019. június 27.


 

4. A 2019. évi minősítési eljárásba bevont pedagógus minősítési eljárása

 

 

A pedagógus

Kelemen Fanni (minősítő vizsga)

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Muraközy Andrea

2018. szeptember 10.

Felkészülés a vizsgára

Muraközy Andrea

Buczkó Anett

2018. januártól

A minősítő vizsga lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2019. május 31-ig

 

 

5. A 2019-es minősítési eljárásba bevont kollégák minősítése

 

A pedagógus

Gyárfás Hilda

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Tari Edina

Muraközy Andrea

2018. szeptember 30.

Óralátogatás

Tari Edina

Muraközy Andrea

2018. október 31-ig

A minősítő eljárás lebonyolítása

Tari Edina

Muraközy Andrea

2019. május 31-ig

 

 

 

6.      Az intézményi önértékelés folyamatába bevont kollégák

 

 

Felelős

Felelős

Határidő

7 fő kiválasztása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. szeptember 30.

Ütemezés

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. szeptember 30.

Feladatok elosztása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2018. szeptember 30.

Lebonyolítás

Muraközy Andrea

Tari Edina

2019. április 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Melléklet

 

Az intézményi önértékelés évente vizsgálandó szempontjai, rögzített elvárásai

 

 

Értékelt terület

Elvárás

Az értékelés módszere

Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás

Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Értékelés

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.

Óra / foglalkozáslátogatások, dokumentumelemzés

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek / gondviselőjének.

Óra / foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés

Személyiségfejlesztés

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről

Interjú / beszélgetés

Közösségfejlesztés

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben

Dokumentumelemzés (beszámoló az osztályfőnöki munkáról, diák-önkormányzati beszámoló)

Eredmények

Nyilván tartják és elemzik az intézményi eredményeket (tanév végi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, neveltségi mutatók, elégedettségmérési eredmények)

Dokumentumelemzés (intézményvezetői beszámoló)

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

Dokumentumelemzés (szakmai módszertani munkaközösségek tervei, ill. beszámolói).

 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

Interjú pedagógusokkal

Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papír alapú)

Az intézményvezető értékeli

 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka tárgyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka személyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről

Az intézményvezető értékeli

 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézményvezető értékeli

 

 

 

 

Eger, 2018. szeptember 20.                                                                    Muraközy Andrea

                                                                                                                 intézményvezető

 

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális 'MUNKATERVEK'  című téma valamennyi cikke
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend ...
Tantestület :  3. melléklet: Iskolai órarend ...
Tantestület :  2. melléklet: Tantárgyfelosztás (2016) ...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás ...
Tantestület :  Munkaterv a 2018/2019-es tanévre ... Ezt olvasom!

 
    


Generálás ideje: 0.04 mp 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:  


...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, külön fülben megnyíló oldalon számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Életünk látható kifejeződése gondolatainknak.

Rubik Amőba Szókereső Állatos
szókereső


Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
  Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
  A digitális eszközök hatásai az oktat...
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
  A tanulásmódszertan tanítása...
  A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
  Autizmussal élő gyermekek célzott ped...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31.– jún. 2.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények számára
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ


Statisztika
Te vagy itt a(z)
2192470
látogató!
Ma  383,
ebben a hónapban
13658 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 9 vendég olvas minket.

TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu

Kapcsolat

Webmester