AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk • A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2016.09.18.
Elolvasva
927
  Nyomtatható változat

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Munkaterv a 2016/2017-es tanévre

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 
    

  
 

 

A 2016/2017-es tanév rendje

 

 

A tanítási napok száma

182

Az első tanítási nap

Szeptember 1. (csütörtök)

Az utolsó tanítási nap

Június 15. (csütörtök)

Az aradi vértanuk emléknapja (osztálykeretben)

Október 6. (csütörtök)

Véradás

Október 9. (péntek)

A Mlinkó hét

Október 10 – 14.

Nemzeti ünnep október 23. (osztálykeretben)

Október 21.

Tanítás nélküli munkanap – tudásmegosztás

Október 15. (szombat)

Őszi szünet

November 2 –november 4.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Október 28. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

November 7. (hétfő)

A téli szünet

December 22 – január 2.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

December 21. (szerda)

Szünet utáni első tanítási nap

Január 3. (kedd)

Az első félév vége

Január 20. (péntek)

Osztályozó értekezlet

Január 18. (szerda)

Nevelési értekezlet

Január 25. (szerda)

Nyílt nap, szülői értekezlet, a félévi értesítők kiosztása

Január 27. (péntek)

Fittség mérés az 5-8. évfolyamos diákoknak

2017.január.9. - április.30.

Az adatok feltöltésének határideje

2017.június.1. (csütörtök)

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése (iskolai ünnepély)

Március 14. (kedd)

A tavaszi szünet

Április 13 – 18.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

Április 7. (péntek)

Tanítás nélküli munkanapok – tudásmegosztás

Április 10., 11., 12.

A szünet utáni első tanítási nap

Április 19. (szerda)

Nyuszi, hopp! országos ügyességi verseny alsó tagozatosoknak (tn. mnap)

Április 28. (péntek)

A nemzeti összetartozás napja (osztálykeretben)

Június 2. (péntek)

Családi nap

Június 9. (péntek)

Ballagás

Június 16. (péntek)

Tanév végi osztályozó értekezlet

Június 14. (szerda)

Tanévzáró ünnepély

Június 22. (csütörtök)

Tanévzáró értekezlet

Június 29. (csütörtök)

 

Nevelési fő feladatok:

 

 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
 • Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés
 • Egymás segítése, különbözőségeink elfogadása

 

 


 

Csoportbeosztás 2016/17-es tanévre

 

 

Csoport

Osztályfőnök

Nevelőtanár

Felügyelő

Óvoda hs.

Lipthay Ágnes

Szalay Krisztina

Jakabné Farkas Irén

Molnárné Sütő Ildikó Mező Sándorné

Óvoda log.

Kormos Sándorné

Salétli Ildikó

Ek.1.

Vigh Imréné

Herczegh Emese

Árvai Mónika

Ek.2.

Kovács Zsolt

Farkas – V. Viktória

Árvai Mónika

1.

Gyenesné B. Tímea

Mogyoróssyné P. Erika

György Dóra

2.

Joó Gyöngyi

Tóth Zsófia

Anga Mária

3.

Gyárfás Hilda

Nagyné D. Diána

Hornyeczki Ádám

4.

Salétli Erzsébet

Salétli Rita

Hornyeczki Ádám

5.

Dézsma Györgyné

Pekk Emese

Kovács Györgyné

6.

Cseh Sándorné

Hevér Zsuzsanna

Horváth Rozália

Log.2.

Bozó Renáta

Kelemenné K. Ágnes

Anga Mária

Log.3.

Fazekasné M. Márta

Kerekesné K. Csilla

György Dóra

Log.6.

Pongó János

Lugosi Andrea

Molnár Márta

Log.7.

Kovács Péterné

Karcsai Imréné

Molnár Márta

Log.8.

Dudásné M. Éva

Lakatosné K. Ágnes

Horváthné Bíró Katalin

 

  

Az oktató-nevelő munka személyi feltételei, osztály- és csoportbeosztás

 

Iskolai, óvodai, kollégiumi létszám:

A 2016/2017-es tanévre felvett tanulók száma:  130 fő

 

   Óvodás:  18 fő

   Általános iskolás:   112 fő

   Magántanuló:   1 fő

 

   Kollégiumban lakik:   78

   Bejáró:    29 fő

   Egerben lakik:  23 fő

 

Utazótanáraink ellátott hallás- és látássérült gyermekek létszáma   72

 

 

A foglalkoztatott tanárok, gyermekfelügyelők és technikai dolgozók megoszlása:

(Státuszok száma: 76 betöltött álláshely: 74,4; zárolt álláshely: 1,6)

 

Intézményvezető  1  fő

Általános intézményvezető helyettes   1  fő

Délelőtt tanító tanárok   22  fő

Utazótanár  5  fő

Kollégiumi intézményvezető helyettes   1  fő

Kollégiumi nevelők  15  fő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (2 fő részmunkaidős)   18  fő

Oktató-nevelő munkát segítők:

Iskola-adminisztráció, gazdasági tevékenység   3 fő

Takarító   3 fő

Mosoda, porta (2 fő részmunkaidős)  3 fő

Karbantartás  1 fő

Közfoglalkoztatottak száma:  3 fő


 

Ápolónők:   Veres Ágnes

   Zokob Martina

Éjszakás gyermekfelügyelők:   Némethné Fink Katalin

   Bata Lászlóné

   Kormos Péter

   Trajmárné Halász Krisztina

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatokat ellátja: Joó Gyöngyi

Könyvtáros: Szeremi Gáborné

A diákönkormányzatot segítő tanár: Dézsma Györgyné

Technikai és audiovizuális eszközök kezelője, weblapunk gondozója: Pongó János

Tankönyv-felelős: Szeremi Gáborné

A Mlinkó István a Siket Gyermekekért Alapítvány elnöke: dr. Pozder Péter

  titkára: Dudásné Móger Éva

  tagok: Pauliczky Beáta és Tari Edina

Szakaszervezeti képviselő: Szeremi Gáborné

Közalkalmazotti tanács elnöke: Lakatosné Kelemen Ágnes

Az oktató- nevelő-munka tervezése és szervezése

 

Órafelosztás

1.    sz. melléklet

Tantárgyfelosztás

2.  sz. melléklet

Iskolai és kollégiumi órarend

3.  sz. melléklet

Módszertani Munkaközösségek és a Diákönkormányzat munkaterve

4.  sz. melléklet

A szülő szervezet véleménye

5.  sz. melléklet

A diákönkormányzat véleménye

6.  sz. melléklet

Az intézményi tanács véleménye

7.  sz. melléklet

Nyilatkozat

8.  sz. melléklet

 

A NKT. 81.§(1) szerint a testnevelő tanár szeptember hónapban a testnevelés órák keretében elvégzi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. Ebben a tevékenységében segítségére van az iskola ápolónője.

Határidő: 2016. november 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Az 5-8. osztályos tanulók kötelező Fittség mérése: 2016. január 9 – április 30. Az adatok feltöltésének határideje: június 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Már az előző tanévben valamennyi évfolyamon megvalósult az órarendbe épített, mindennapos testnevelés. Intézményünkben ez 13 iskolai osztályt érint az 1-8. évfolyamon.

Szeptember 1-től valamennyi évfolyamon megjelenik a hit-és erkölcstan, valamint az erkölcstan. Az első – negyedik évfolyamon az erkölcstant az osztályfőnök, az 5. és 7. osztályban 60 órás tanfolyami tanúsítvánnyal rendelkező gyógypedagógus tanítja, a római katolikus hittant hitoktató végzi. Ebben a tanévben fakultatív hitoktatásra van lehetőség a római katolikus és a református egyház szervezésében.

 

Szülői értekezletek időpontjai:

 

-  Szeptember 1. (a tanév indítása)

-  November 25. (pályaválasztási szülői értekezlet)

-  Január 27. (nyílt nappal egybe kötött)

-  Június 29. (a tanév értékelése)

 

Fogadó órák: -

 

-  minden hónap utolsó péntekén 10.00-12.00

-    szülői kérésre előre egyeztetett időpontban folyamatosan

-  a gyermekvédelmi felelős fogadó órája szerdánként 13.00 – 14.00, illetve előre egyeztetve ettől eltérő időpontban

 

Tanmenetben kell rögzíteni az egyes tantárgyak anyagát, valamint annak ütemezését, az érvényes tantervi előírásoknak megfelelően.

A tervezéshez felhasználhatók a központi, vagy előző évi tanmenetek. Az elkészített új tanmeneteket a Szakmai Módszertani Munkaközösség vezetői összegyűjtik, átnézik, és az intézményvezető-helyettesnek leadják.

Határidő: szeptember 23. (péntek)

Felelős: ált. intézményvezető-helyettes.

 

A Szakmai Módszertani Munkaközösségek munkaprogramjukat éves tervben rögzítik, melynek elkészítési határideje: szeptember 6. (kedd)

A munkaprogramot csatolni kell a munkatervhez.

Felelősök: a SzMMK-vezetők

 

A tanítási órákon kívül végzett tevékenységek

E feladatok ellátásához is éves terveket kell készíteni.

Határidő: szeptember 30. (péntek).

 

Szakkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

Heti óraszám

Időpont

Résztvevő (fő)

Számítástechnika

Pongó János

2

Hétfő, szerda

24

Meseszakkör

Joó Gyöngyi

2

Kedd

8

Gépírás

Vigh Imréné

2

Szerda

24

Egészségmegőrző

Bedécsné T. Katalin

1

Péntek

8

 

Sportkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

heti óra

időpont

Résztevők (fő)

Labdarúgás

Pap Zsigmond

2

kedd

24

Labdajátékok

Hornyeczki Ádám

2

hétfő

30

Asztalitenisz

Hornyeczki Ádám

2

szerda

12

Atlétika

Hevér Zsuzsanna

2

szerda

20

Tánc / aerobik

Lakatosné K. Ágnes

2

hétfő és csütörtök

16

Úszás

Lakatosné K. Ágnes

2

kedd, szerda

16

Közlekedés biztonsági

Erdélyi László

2

csütörtök

12

 

Könnyített testnevelés  10 óra

Könyvtári nyitva tartás  8,5 óra

 

Tanulmányi versenyek

Az országos tanulmányi versenyek előtt le kell bonyolítani a házi versenyeket, a rendező intézmény felé jelezni kell a részvételi szándékot, majd meg kell szervezni a részvétellel kapcsolatos teendőket.

Felelősei:   Általános intézményvezető-helyettes

  Szakmai munkaközösség vezetők

  Szaktanárok

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által meghirdetett tanulmányi versenyek közül részt veszünk:

 

1.  Hallássérült tanulók Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenye (Sopron)

2.  Siket Tanulók Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye (Vác)

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok munkaidő beosztásának tervezése: Nem releváns.

 

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi határozat alapján az osztályozó vizsgát minden év szeptember 30-ig kell lebonyolítani.

 

Óvodai és iskola beiratkozás:

2017. április 30-ig, illetve a szakvélemények elkészítése után.

 

Országos mérések: Intézményünkben nem releváns (Kompetencia, ill. DIFER mérés)

 

Pályázataink: Futó pályázatunk nincs. A TÁMOP 3.1.6-os fenntartási időszakban van.


 

Tanítás nélküli munkanapok:

 

 1. November 15. (szombat): Tudásmegosztás – a városi óvodák óvónőivel közös szakmai nap
 2. Április 10., 11., 12.: Tudásmegosztás – Ismerkedés az új számítógépeken található programokkal; Szakmai módszertani munkaközösségi nap; Az Okoskocka felhasználási területei
 3. Április 28.:Nyuszi, hopp! országos sportverseny alsó tagozatos hallássérült és beszédfogyatékos tanulóknak – a Diákönkormányzat kérésére

 

Országos versenyek

 

Finanszírozása: a FODISZ és a KLIK Központ közötti megállapodás értelmében az alábbi versenyekre az utazási költséget a Központ fedezi. Az étkezést a FODISZ biztosítja. Ennek értelmében a fenntartót (Egri Tankerület) nem terheli a versenyekkel kapcsolatos kiadás.

 

1.   Országos Közlekedésbiztonsági Vetélkedő

helye: Kaposvár

ideje: 2017. tavasza

2.   Asztalitenisz, sakk

helye: Szeged

ideje: 2016. november

3.   Úszóverseny

helye: Vác

ideje: 2016. december

4.   Vegyes röplabda bajnokság

helye: Budapest

ideje: 2017. március

5.   Nyuszi, hopp! Országos ügyességi verseny alsó tagozatosoknak

helye: Eger

ideje: 2017. április 28.

6.   Atlétika verseny

helye: Budapest, Nagyothallók Intézete

ideje: 2017. május

 

Egyéb sportversenyek

 

A tanév folyamán többször vesznek részt tanítványaink a tanulásban akadályozott gyermekeknek szervezett versenyeken.

Helyszínek: Eger, Heves

Intézményünk integrált sportversenyeket szervez többségi iskolák részvételével. (Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Andrássy György Római Katolikus Középiskola)

Időpontok:

2016. szeptember és október (Mlinkó Kupa)

2017. februárban


 

A sportversenyek- tanulmányi- és kultúrális versenyek előkészítése

 

A sportversenyek előtt a kiírásoknak megfelelően el kell küldeni a nevezési szándékot, és meg kell szervezni a részvételt. A felkészítés a tanév kezdetétől folyik.

Felelősök:  kollégiumi ált. igh.

  testnevelőtanárok

  szakkörvezetők, felkészítő tanárok

 

A kollégiumi munka tervezése

 

A kollégiumi nevelők havi terveket készítenek a „Kollégiumi alapprogram” szerint. A tervek a délutáni tanórákra való felkészülést segítik, amelyek a tanmenetek, valamint az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal történő rendszeres megbeszélések alapján készülnek, tartalmazzák a szabadidős elfoglaltságokat is. A tervet minden hónapban az óraszám kimutatással együtt adják le a nevelőtanárok. Heti egy alkalommal kollégiumi foglalkozást tartanak a Kollégiumi alapprogramnak megfelelően.

 

Egyéb délutáni elfoglaltságok

Hitoktatás több csoportban történik:

-   a Hittudományi Főiskola által megbízott hitoktató vezetésével, Árvai Majoros Katalin római katolikus hittan,

-   a Református Siket Misszió lelkészeinek közreműködésével történik a szülők írásbeli kérése alapján.

Időpont: keddi napokon 14.00 – 15.00 az intézmény osztálytermeiben.

 

 

Szakmai Módszertani Munkaközösségek

 

1.  Utazó Gyógypedagógiai Hálózat Munkaközösség

 

Vezetője:   Pauliczky Beáta

  Tagjai:

  Buczkó Anett

  Csukerdáné Batta Ildikó

  Sümegi Csabáné

  Panyik Henriette

  Vámosiné Gyetvai Edina

  Aradiné Fehér Hajnalka

 

2.  Óvodai Munkaközösség

 

Vezetője:  Kormos Sándorné

  Tagjai:

  Lipthay Ágnes

  Salétli Ildikó

  Mogyoróssyné Papp Erika

  Szalay Krisztina


 

3.   Alsós anyanyelvi munkaközösség

 

Vezetője:  Salétli Erzsébet

  Tagjai:

  Bozó Renáta

  Gyárfás Hilda

  Gyenesné Bakos Tímea

  Joó Gyöngyi

  Fazekasné Murányi Márta

  Kovács Zsolt

  Vigh Imréné

 

4.   Felsős szaktárgyi munkaközösség

 

Vezetője:  Dudásné Móger Éva

 

Tagjai:   Zsdánszki Csilla

   Bedécsné Tóth Katalin

    Pongó János

   Kovács Péterné

   Erdélyi László

   Szeremi Gáborné

 

5.  Szurdologopédiai Munkaközösség

 

VezetőjeSzirkó Piroska

 

  Tagjai:   Jávorszkiné Farkas Judit

  Dézsma Györgyné

  Cseh Sándorné

  Kristóf Réka

  Tari Edina

 

6.  Nevelőtanári Munkaközösség

 

VezetőjeLakatosné Kelemen Ágnes

 

  Tagjai:   Kerekesné Kövesdi Csilla   Pekk Emese

  Tóth Zsófia Eszter   Kelemenné Kovács Ágnes

  Farkas-Vincze Viktória   Karcsai Imréné

  Lugosi Andrea   Vigh Imréné

  Hevér Zsuzsanna   Herczegh Emese

  Salétli Rita


 

Utazó gyógypedagógiai hálózat

 

Az utazótanár szeptemberben felmérést, és ennek alapján névsort készít a gondozásban részesülő gyermekekről. A nyilvántartásba folyamatosan be kell vezetni a tanév során gondozásba vett új gyermekeket is.

Az intézmény beiskolázási területén végzett tevékenység színhelyei:

·  Miskolc:    Audiológiai Állomás

·  Miskolc:  Nevelési Tanácsadó

 • Eger:      Mlinkó István Módszertani Intézmény
 • Gyöngyös:   Óvodák és iskolák
 • Hatvan:  Nevelési Tanácsadó
 • A gyermekek otthona
 • Erken és Füzesabonyban óvoda

 

Az integrált gyerekek gondozása

Az utazó gyógypedagógiai hálózat biztosítja a többségi óvodákban, általános iskolákban nevelkedő hallássérült illetve látássérült gyermekek ellátását a szakvéleményekben leírtak szerint.

 

Folyamatban lévő továbbképzések a 2015/2016-os tanévben

 

Iskolai rendszerű képzés:

Gyárfás Hilda: BME Társadalomtudomány Tanszék Közoktatási Vezető

   Várható befejezés: 2017. június 30.

Tanfolyamok:

A POK által szervezett térítésmentes, Egerben zajló képzéseken veszünk részt.

Rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések:

a nemzeti ünnepekről és jeles napokról történő megemlékezések tanév rendjében rögzített módon és alkalmakkor lesznek.

A Mikulás, karácsony, húsvét ünneplése és rendeje, felelőse a Diákönkormányzat éves munkatervében szerepel (6. sz. melléklet)

 

Kapcsolataink:

   Szülői szervezet

   ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Hallássérültek Pedagógiája Tanszék

   Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete

   Látássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

   Társintézetek: Kaposvár, Sopron, Budapest, Vác, Szeged, Debrecen

   Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Budapest

   Heves Megyei Szakszolgálat

   B-A-Z Megyei Szakszolgálat

   B-A-Z Megyei Kórház Audiológiai osztálya

   POK Eger

   Integráló óvodák és általános iskolák

Szervezési feladatok, vezetői megbeszélések, munkaértekezletek:

 

-  Vezetői megbeszélés

Ideje:   minden hétfő

Részt vesznek:  intézményvezető

  intézményvezető helyettesek

Előkészítő:  intézményvezető

Téma:  a heti feladatok ütemezése

 

-   Az igazgató tanácsi értekezletek rendje:

Ideje:   minden hónap első keddje

Résztvevők:  igazgató

  intézményvezető helyettesek

  szakmai munkaközösségek vezetői

  diákönkormányzatot segítő tanár, szakszervezet és közalkalmazotti tanács képviselője témától függően

Előkészítő:  az intézményvezető

 

Az iskolai és kollégiumi testületi megbeszélések ideje: a vezetői megbeszélést követő szerda.

Előkészítők: az intézményvezető helyettesek

 

Technikai dolgozók számára a tanév folyamán munkaterületenként két-két munkaértekezletet tartunk.

Felelős:   az intézményvezető

A dolgozók munkájukkal kapcsolatos problémákat elsősorban a közvetlen vezetőikkel beszélik meg. Ha ez számukra nem kielégítő, akkor az intézményvezető is rendelkezésre áll.

 

Ellenőrzési tevékenység

·   A tanév során megvalósuló minősítési eljárások, tanfelügyeleti ellenőrzések, valamint a tanévre vonatkozó önértékelési terv alapján óralátogatások és adatgyűjtések történnek

·   A pedagógusok adminisztrációs feladatainak elvégzését az intézményvezető-helyettesek havonta ellenőrzik.

·   Az intézményvezető és a helyettesek előzetes terv alapján, rendszeresen látogatják a tanítási órákat, illetve a délutáni foglalkozásokat.

·   A szakmai munkaközösség vezetők a munkaközösség programja szerint látogatnak és tanácsot, segítséget adnak a mindennapi munkához.

·   A kollégák igény szerint kölcsönösen hospitálnak egymás óráin, illetve a munkaközösségi tervben rögzített rend szerint.

·   Az új kollégiumi nevelő kollegák óralátogatását a kollégiumi intézményvezető helyettes szervezi.

 

Az oktató nevelőmunka ellenőrzésének főbb szempontjai:

-  A beszédépítő, fejlesztő módszerek alkalmazása

-  Füzetek, írásbeli munkák külalakja

-  A tanévre kitűzött nevelési feladatok tükröződése a foglalkozáson

-  A tábla képe

-  Az iskolai dokumentáció vezetése (tanmenetek, naplók, törzskönyv, anyakönyv, egyéb nyilvántartások)

-  Az eszközök használata

-  A tanítás, tanulás és szabadidős tevékenység szervezettsége és hatékonysága

 

Az oktatást segítő tevékenység ellenőrzése

A technikai és adminisztratív dolgozók munkáját rendszeresen (havonta minimum egyszer), a gondnok, valamint az élelmezésvezető, alkalmanként pedig az intézményvezető, és az intézményvezető-helyettesek is ellenőrzik.

Az ellenőrzésekről az ellenőrzést végzők feljegyzést készítenek. Erről rendszeresen tájékoztatják az igazgatót.

 

Kiemelt témák:

-  megfelelő segítségnyújtás a gyakornoki vizsgára készülő, illetve minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok számára

-  adminisztrációs tevékenység pontossága

-  higiéniai előírások betartása

-  étkeztetés

-  nyilvántartás, selejtezés

-  takarékosság, anyagfelhasználás

-  balesetvédelem

A vezetői értekezletek tervezett témái

 

Szeptember  A tanévkezdés feladatai

  A gyakornoki vizsgára és minősítési eljárásokra való felkészülés, valamint a lebonyolítás segítése ellenőrzése

A munkaterv pontosítása

Előkészítője: az intézményvezető

Október   A Mlinkó – hét előkészítése, felkészülés az iskola alapításának 115. évfordulójának méltó megünneplésére

Előkészítője: Tari Edina

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

 

November  A tanévkezdés tapasztalatainak összegzése; az új feladatok végrehajtásának értékelése

  Az intézményi önértékelés feladatinak végrehajtása

  Felelős: az intézményvezető

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése

Előkészítője: intézményvezető, és a 8. osztály osztályfőnöke

December  A hónap programjai – forgatókönyvek

Előkészítője: a kollégiumi intézményvezető helyettes

Január  Az I. félévi oktató-nevelő munka értékelése, tapasztalatok, sikerek, gondok. A szülői értekezlet és a nyílt nap előkészítése

Félévi osztályozó értekezlet: 2016. január 18. (szerda)

Félévi nevelési értekezlet: 2016. január 25. (szerda)

Nyílt nap, a félévi értesítők kiosztása, szülői értekezlet: 2017. január 27. (péntek)

Előkészítő: intézményvezető helyettesek

Házi versenyek

Előkészítője: SzMMK – vezetők

Február  A farsang előkészítése

Előkészítője: DÖK-ot segítő pedagógus

Március  Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető, az óvodai munkaközösség vezetője

Az iskolai ünnepség

Előkészítője: DÖK-öt segítő pedagógus

Április  a 2017/2018-as tanév előzetes tervei, beiratkozás

  A törvényi változásokból következő szervezési feladatok

Előkészítője: az intézményvezető

Április  Az országos sportversenyre való felkészülés

   A pedagógusok minősítési eljárásába bekerülő pedagógusok jelentkezése; az ő felkészülésük segítése

   Az intézményi szintű iskolai kirándulás szervezése

Május   A 2017/2018-as tanév tervezése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

Nyári munkák, karbantartás tervezése, előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető

Június  A tanévzáró és ballagás előkészítése, a tanév értékelése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

A pedagógusok munkájának értékelése

Tantárgyfelosztás ismertetése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

 


Önértékelési terv

2016/17-es tanév

 

Az intézmény önértékelési szabályzata részletesen rögzíti az önértékelés folyamatát intézményi, vezetői és pedagógusi szinten. Ezen dokumentum személyekre, feladatokra lebontva és határidők megjelölésével konkretizálja a tanév során elvégzendő munkát.

 

1. Az önértékelési csoport megbízott tagjai:

 

 • Tari Edina:   intézményvezető helyettes   a csoport vezetője
 • Bedécsné Tóth Katalin  kollégiumi vezető
 • Pauliczky Beáta   az utazótanári munkaközösség vezetője
 • Salétli Erzsébet  az alsós anyanyelvi munkaközösség vezetője
 • Dudásné Móger Éva  a felsős anyanyelvi munkaközösség vezetője

 

2. Az értékelésbe bevont partnerek kiválasztásának elvei:

 

·   Kollégák:   Azonos munkaközösségben, azonos feladatkörben dolgozó pedagógus, vagy hasonló munkatapasztalattal rendelkező lehet a megkérdezett kolléga.

·   Vezető:  Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára.

 

3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása

 

Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók

Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik. Az értékelést, vagyis az intézményi elvárások teljesülésének vizsgálatát az intézményvezető végzi. Értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az intézményvezető rögzíti az eredményeket az elektronikus felületen.

Határidő: 2017. június 30.


 

4. A 2016. évi minősítési eljárásba bevont pedagógus önértékelése

 

 

A pedagógus

Tóth Zsófia (minősítő vizsga)

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Tari Edina

Muraközy Andrea

2016. október 31.

Óralátogatás

Tari Edina

Muraközy Andrea

2016. október 31.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Muraközy Andrea

 

2016. október 31.

Kérdőívek (önértékelő, munkatársi)

Muraközy Andrea

 

2016. október 31.

 

 

5. A 2016/17-es minősítési eljárásba bevont kollégák önértékelése

 

 

A pedagógus

Jávorszkiné Farkas Judit

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Tari Edina

Muraközy Andrea

2017. január 31.

Óralátogatás

Tari Edina

Muraközy Andrea

2017. január 31.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Bedécsné T. Katalin

 

2017. január 31.

Kérdőívek

(önértékelő, szülői, munkatársi)

Bedécsné T. Katalin

 

2017. január 31.

 

 

A pedagógus

Buczkó Anett

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Pauliczky Beáta

2017. január 31.

Óralátogatás

Pauliczky Beáta

Muraközy Andrea

2017. január 31.

Interjúk (pedagógussal, vezetővel)

Muraközy Andrea

 

2017. január 31.

Kérdőívek

(önértékelő, szülői, munkatársi)

Pauliczky Beáta

 

2017. január 31.

 

 

 

 


 1. Melléklet

 

Az intézményi önértékelés évente vizsgálandó szempontjai, rögzített elvárásai

 

Értékelt terület

Elvárás

Az értékelés módszere

Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás

Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Értékelés

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.

Óra / foglalkozáslátogatások, dokumentumelemzés

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek / gondviselőjének.

Óra / foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés

Személyiségfejlesztés

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről

Interjú / beszélgetés

Közösségfejlesztés

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben

Dokumentumelemzés (beszámoló az osztályfőnöki munkáról, diák-önkormányzati beszámoló)

Eredmények

Nyilván tartják és elemzik az intézményi eredményeket (tanév végi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, neveltségi mutatók, elégedettségmérési eredmények)

Dokumentumelemzés (intézményvezetői beszámoló)

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

Dokumentumelemzés (szakmai módszertani munkaközösségek tervei, ill. beszámolói).

 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

Interjú pedagógusokkal

Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papír alapú)

Az intézményvezető értékeli

 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka tárgyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka személyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről

Az intézményvezető értékeli

 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézményvezető értékeli

 

 

 

 

Eger, 2016. szeptember 1.  Muraközy Andrea

   intézményvezető

 

 


 

 

  

Programtervezet 2016/2017. tanév

Diákönkormányzat

 

 

Időpont

Esemény, feladat

Felelősök

 

Faliújság készítése

1.Kovács Zsolt

2.Bozó Renáta

 

Begyűjtött elemek

osztályonkénti mérése

Dudásné M. Éva

Október 6.

Az aradi vértanuk emléknapja

Osztályfőnökök

 

 

 

 

 

Október

10-14.

Mlinkó hét

1. Megemlékezés az emléktáblánál

2. Sport délután

 

 

 

3. Szépíró verseny

 

 

4. Iskolatörténeti vetélkedő

 

5. Megemlékezés a Mlinkó István kép előtt

 

1 Gyárfás Hilda

2 Lugosi Andrea

   Hevér Zsuzsa

Lakatosné K. Ágnes

 

3. Bozó Renáta

Fazekasné M. Márta

 

4. Felső tagozatos mk

Lakatosné K. Ágnes

 

5. Muraközy Andrea

Október 21.

Nemzeti ünnep: október 23.

Osztályfőnökök

December 2.

Mikulás ünnep – alsó tagozat

Mikulás ünnep – felső tagozat

1. Joó Gyöngyi

 Fazekasné M. Márta

2. Nevelőtanárok

 

 

December 15.

Karácsonyváró

1.Szervezés

2.Műsorkészítés

 

3.Dekoráció

1 Kerekesné K. Csilla

  Mogyoróssyné P. Erika

 

Fazekasné M. Márta

 

3.  Salétli Rita

 

Időpont

Esemény, feladat

Felelősök

 

 

 

 

Február 10.

Farsang

1.Főszervezés

 

2.Játék szervezése–alsó tagozat

 

 

3.Játék szervezése–felső tagozat

4.Dekoráció

 

1.  Szirkó Piroska

 

2. Gyárfás Hilda

  Bozó Renáta

 

3 Cseh Sándorné

   Lugosi Andrea

4. Salétli Rita

 

 

Március 14.

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése

1.Műsorkészítés

 

2. Dekoráció

 

1. Pongó János

   Dézsma Györgyné

 

2. Salétli Rita

Április

28.

„ Nyuszi, hopp!” Országos ügyességi sportverseny

Hevér Zsuzsa

Lugosi Andrea

Lakatosné K. Ágnes

Június 2.

A nemzeti összetartozás napja

Osztályfőnökök

 

Június 9.

Családi nap

Járay Lóránd és a Református Siket Misszió szervezésében

 

Jávorszkiné F. Judit

Június 16.

Ballagás

Dudásné M. Éva

Lakatosné K. Ágnes

Június 22.

Tanévzáró ünnepség

Műsorkészítés

Jávorszkiné F. udit

 

Eger, 2016. szeptember 7.

Dézsma Györgyné

Diákönkormányzat segítő tanára

 

  


 

Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve

2016-17. tanév

 

A munkaközösség tagjai:

Vigh Imréné

előkészítő 1. osztály

Kovács Zsolt

előkészítő 2. osztály

Gyenesné Bakos Tímea

1. osztály

Joó Gyöngyi

2. osztály

Gyárfás Hilda

3. osztály

Salétli Erzsébet

4. osztály

Bozó Renáta

logopédiai 2. osztály

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 3. osztály

A munkaközösség tagjai osztályfőnöki feladatokat is ellátnak.

A munkaközösség legfőbb feladatai:

·   a napi tevékenységek során az élményszerű beszéd-és nyelvi fejlesztés az egyéni társalgási helyzetek biztosításával

·   a társas kapcsolatok eléréséhez szükséges kommunikációs képességek elsajátíttatása, alkalmazása

·   az alapkészségek, kompetenciák folyamatos fejlesztése

·   az egyéni képességek figyelembevétele, eltérő tanulási technikák, módszerek, terápiák alkalmazása, differenciált tananyag-feldolgozás

·   az olvasás – írás – helyesírás eszközszintű fejlesztése

·   matematikai alapkészségek kialakítása, fejlesztése

·   a szövegértő olvasás megalapozása és fejlesztése az önálló ismeretszerzés érdekében

·   az önálló feladatvégzés kialakítása, elérése

·   a hallókészülék-használat nélkülözhetetlenségének kialakítása a hallássérült osztályokban

Kiemelt feladataink az intézmény nevelési főfeladataihoz igazodva:

Gyógypedagógiai oktató-nevelő munkánk során folyamatosan alkalmazzuk a kommunikációs és nyelvi kompetencia fejlesztésének különböző verbális és nem verbális formáit a fejlődési zavarokból és fogyatékosságokból eredő hátrány leküzdésének nélkülözhetetlen eszközeként.

 

Az egészséges életmódra nevelés keretében - a tanulók életkorát és fejlettségi szintjét figyelembe véve - olyan pozitív magatartásformák kialakítására törekszünk, melyekkel a gyermekek egészséges táplálkozással, életvitellel, testápolással, rendszeres mozgással, sportolással kapcsolatos szemlélete fejleszthető. Prevenciós munkánk során az egészségre ártalmas dolgok felismertetésével és elutasításával szeretnénk megalapozni kritikai gondolkodásukat. Igyekszünk felkészíteni a gyerekeket a veszélyhelyzetek megelőzésére, kezelésére, az alapvető közlekedési szabályok betartására.

 

A környezettudatos viselkedésre nevelés érdekében tanulóinkat a saját környezetükkel kapcsolatos aktivitásra, az osztályterem, folyosó szépítésére, tisztán tartására; a természet megismerésére, szeretetére, védelmére neveljük. Az energiatakarékosságra, a vízfogyasztás csökkentésére, a takarékos világítás fontosságára is felhívjuk a gyerekek figyelmét. Bemutatjuk a szelektív hulladékgyűjtés formáit, jelentőségét. Fő célunk az érzelmi beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés, és a környezetbarát szokások formálása.

 

Egymás segítése, különbözőségeink elfogadásának első lépcsője az osztályközösségek alakítása, az egymás megismerésén alapuló elfogadó, segítő magatartás kialakítása. Tovább lépve, az iskolai közösség tagjaként, a kisebbek, elesettebbek bátorítása, gyámolítása, a kortársak közös, egymás tiszteletén, megbecsülésén alapuló tevékenységei, programjai. 

 

 

Nevelési célkitűzéseink megvalósításához az anyanyelvi témakörök, az alsó tagozatos tantárgyak, a közös programok széles körű lehetőséget biztosítanak!

 

 

A tanév programja

ideje

témája

szervezője

szeptember

Tanévkezdés – a tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

osztályfőnökök

október

Aradi vértanúk-napja - ünneplés osztálykeretben

 

osztályfőnökök

Megemlékezés intézményünk névadójáról – Mlinkó-heti programok, rendezvények

 

osztályfőnökök

Iskolai szépíró verseny szervezése

Bozó Renáta

Fazekasné Murányi M.

Tudásmegosztás

tantestületi értekezlet

A Vár napja (október 17.) – látogatás az Egri Várban

Salétli Erzsébet

Vigh Imréné

Nemzeti ünnep - október 23. - ünneplés osztálykeretben

osztályfőnökök

 

november

Halloween-parti

Gyárfás Hilda

Gyenesné Bakos T.

december

A Mikulás érkezése, köszöntése

Bozó Renáta

Fazekasné Murányi M.

 

 

 

Hagyományos Karácsony-váró ünnepség

Kovács Zsolt

Salétli Erzsébet

január

Félévi értékelés az osztályokban és a munkaközösségben

 

osztályfőnökök

Nyílt-nap az osztályokban

Az I. félév lezárása, értékelése

osztályfőnökök

február

Farsang - télbúcsúztató

Joó Gyöngyi

Fazekasné Murányi M.

március

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése

iskolai ünnepély

május

Anyák-napi műsor a logopédiai osztályokban

Bozó Renáta

Fazekasné Murányi M.

 

Kirándulás Diósgyőrbe

Salétli Erzsébet

Vigh Imréné

június

Gyermeknap – Családi nap az iskolában

osztályfőnökök

Év végi értékelés - tanévzárás

osztályfőnökök

 

 


makörök

2016 – 2017. tanév

1-2. hét: 09. 01-09.

Tanévkezdés - Az új tankönyvek – Órarend - Balesetvédelem

 

3-4. hét: 09. 12-23.

Iskolánk – Tantermünk – Tanszereink – Tanáraink - Diáktársaink

 

5-6. hét: 09. 26-10. 07.

   Őszi természetváltozások – Őszi termések – Szüretelés, betakarítás

 

7. hét: 10. 10-14.

Ilyenek vagyunk – Különbözőségeink elfogadása - „Mlinkó-hét

 

8-9. hét: 10. 17-28. 

Magyarország – Eger - Lakóhelyünk

Nemzeti ünnepeink - Nemzeti értékeink - Történelmünk

 

10. 31 – 11. 04. őszi szünet

 

10-11. hét: 11. 07-18.

  A lakás – Berendezés - Háztartási eszközök és működésük

 

12-13. hét: 11. 21-12. 02.

Háztartási ismeretek: sütés, főzés, takarítás – Vásárlás, pénzhasználat

 

14-15. hét: 12. 05-16.

Mikulás - A család, rokonok - A felnőttek munkája, foglalkozások

 

16. hét: 12. 19-21.

Karácsonyi ünnepkör

 

12. 22 – 2017. 01. 02. téli szünet

 

17-18. hét: 01. 03-13.

   Téli természetváltozások – Téli sportok

 

19-20. hét: 01. 16-27.

   Az élettelen környezet: környezetünk tárgyai, anyagai - A víz, a levegő, a tűz

 

21-22. hét: 01. 30-02. 10.

Az élő környezet, életjelenségek – Növények, állatok, emberek

 

23. hét: 02. 13-17.

Napirend

 

24. hét: 02. 20-24.

Téltemető - Farsang

 

25-26. hét: 02. 27-03. 10.

Testünk, érzékszerveink - Tisztálkodás – Egészség, egészséges életmód, betegség

 

27-28. hét: 03. 13-24.

Az állatok csoportosítása, jellemzőik

 

29-30. hét: 03. 27-04. 07.

A mesék világa – Könyvtárhasználat

A számítógép, az internet használata – Hírközlés – Tájékozódás

Húsvéti ünnepkör

 

04. (10) 13-18. tavaszi szünet

 

31-32. hét: 04. 19-28.   

  Tavaszi természetváltozások – Kerti munkák – Vetemények, termések, virágok

 

33-34. hét: 05. 02-12.

Anyák napja

Közlekedés, járművek – Balesetek megelőzése

 

35-36. hét: 05. 15-26.

Esetleges hiányok pótlása – Év végi ismétlés – Felmérések

 

37-38. hét: 05. 29-06. 09.

Környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, környezettudatos viselkedés

 

39. hét: 06. 12-15.

Itt a vakáció! - Ballagás

 

06. 16 -… nyári szünet

 

 

Eger, 2016. szept. 1.

Salétli Erzsébet mk. vezető

 

 

 


 

 

A felsős módszertani munkaközösség munkaterve
a 2016/2017-es tanévben

 

 

 

A módszertani munkaközösség tagjai:

 

Magyar:

Pongó János /log.6.   log.8./

Zsdánszki Csilla /5. osztály.   log.7, magántanuló/

 

Történelem:

Zsdánszki Csilla /5. osztály/

 

Matematika:

Dudásné Móger Éva /6. osztály,   log.6.  log.7. és log.8. /

Karcsai Imréné/ 5. osztály.   magántanuló/

 

Fizika:

Dudásné Móger Éva /log.7.   log.8./

 

Kémia:

Dudásné Móger Éva /log.7.   log.8./

 

Földrajz:

Kovács Péterné / log.7.   log.8./

 

Biológia, Természetismeret

Bedécsné Tóth Katalin /5. és 6. osztály   log.6  log.7 és log.8/

Kovács Péterné /magántanuló//

 

Technika:

Erdélyi László/1. 2. 3. 4. 5. 6. oszt, ill. log2. log3.  log.6.  log.7.  magántan./

 

Informatika:

Pongó János /5. és 6. osztály   log.6   log.7. és log.8, magántanuló/

 

Testnevelés:

Kovács Péterné /3. és 4. osztály,  log.6.és log.7. és log.8. osztály /

 

Hon- és népismeret:

Kovács Péterné  5. osztály

 

Alapozó terápia: Zsdánszki Csilla

  Munkaközösségünk az idei tanévben 7 főből áll. Közülünk ketten (Bedécsné Tóth Katalin, Karcsai Imréné) továbbra is tagjai a nevelőtanári munkaközösségnek is.

 

Tantárgyaink tanítása során kiemelten figyelünk az iskolai munkaterv fő feladataira.

Ezek az előző tanévhez hasonlóan:

 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
 • Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés
 • Egymás segítése, különbözőségeink elfogadása

 

A tanulók hallására alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazását szaktárgyaink tanóráin is követjük. A hangos beszéd alkalmazására, megkövetelésére, szakkifejezések használatára törekszünk. A tanítási órákon figyelmet fordítunk a tanulók önálló munkájának tervezésére, szervezésére, az egyéni bánásmód szerinti foglalkoztatásukra. Igyekszünk alkalmazni a hatékonyabb munkaformákat (pármunka, csoportmunka, együttműködés, kooperatív technikák). Fontosnak tartjuk a helyes magatartásformák elfogadását, alkalmazkodó, egymást segítő, tisztelettudó viselkedésformák kialakítását.

 

Ebben a tanévben is kiemelt feladatunknak tekintjük az eredményes ismeretszerzés, biztos tudás érdekében a tanulási folyamat hatékonyságát segíteni, tantárgyaink sajátosságaival a munkára nevelés és a környezettudatos magatartás kialakításának feladatait kihasználni.

 

Tapasztalatcseréket, igény szerint kölcsönös óralátogatásokat tervezünk.

Szakmai tanfolyamokon, előadásokon, szaktárgyainkban továbbképzéseken veszünk részt.

Figyelemmel kísérjük az új módszertani kiadványokat, könyveket, hogy felhasználhassuk a tapasztalatokat a következő évi tankönyv-választásoknál. / Kísérleti tankönyvek megismerése, kipróbálása, a szaktantárgyainkban használható kiadványok, digitális tananyagok gyűjtése./

 

Munkaközösségünk támogatja az IKT eszközök használatát tanítási munkánkban. Segítséget nyújtunk a digitális tábla, digitális tananyagok megismeréséhez, mi is gyakorlati tapasztalatokkal szeretnénk bővíteni ismereteinket, és szeretnénk a megszerzett tudásunkat megosztani.

Pongó János évek óta karbantartja a számítógépeket, szerkeszti az iskola Web-lapját, ill. az iskolai ünnepségek számítógépes bemutatóit, képes, zenés összeállításait.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink is biztosan és helyesen használják a számítógépet, ezért az esti órákban heti két alkalommal az érdeklődők informatika szakkörön vehetnek részt.

Felelős:

Pongó János

 

 

Munkaközösségünk különösen fontosnak tartja - az iskolai fő feladatokhoz kapcsolódva - ebben a tanévben is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozását és a tevékeny részvételt a tanulókkal ebben a munkában.

A log.6. - 8. osztályosokkal idén is vállaljuk, hogy az elhasznált és csoportonként összegyűjtött elemeket rendszeresen mérjük, a „verseny” eredményét közzétesszük a faliújságon.

Felelős:

Dudásné Móger Éva

 

Idén is igyekszünk részt venni a környezetvédelemmel kapcsolatos városi rendezvényeken.(pl. Hulladékgyűjtési hónap eseményei, Kutatók éjszakája, Föld napja,  stb.)

Tanulóinkkal megismertetjük, hogy mi lesz a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa, mi készül belőlük, s ők mit tehetnek a környezetükért.

Terveink között szerepel a log.7 és log.8. osztályosokkal a Varázstorony meglátogatása.

Osztályfőnökként, nevelőtanárként más munkaközösség munkájába is bekapcsolódunk.

 

Szaktárgyainkban a tanulmányi versenyekre való felkészülést segítjük, házi versenyeket szervezünk, szakkört tartunk.

 

Februárban rendezik a Hallássérült tanulók Országos Hanyváry Pál Kommunikációs Emlékversenyét Sopronban az 5-8. osztályos tanulóknak Az előző tanévekhez hasonlóan idén is szeretnénk versenyzőket indítani.

Ebben a tanévben is megrendezik májusban a hallássérült tanulók országos tanulmányi versenyét Vácon. Matematikából az 5. osztályosoknak, anyanyelvi ismeretekből és komplex természetismeretből a 7-8. osztályos tanulóknak írtak ki versenyt.

A versenyekrere egész évben folyamatosan készülünk.

Felelősök:

Zsdánszki Csilla

Karcsai Imréné

 

 

Tanulóink között egyre több a beszédfejlesztő csoportba járó, ők nem vehetnek részt a hallássérülteknek kiírt versenyeken. Feladatunknak tekintjük, hogy számukra is keressünk megmérettetési lehetőséget (Pl. levelező feladatmegoldó versenyek, technikaverseny, háziversenyek).

Felelősök:

a munkaközösség minden tagja

 

 

A szövegértés és logikai gondolkodás fejlesztésére a matematika órákon eddig is nagy hangsúlyt fektettünk. A táblás játékoknak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési módszer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. A játékot helyezve a középpontba, a cél, hogy derűs légkörben egyéni képességeiknek megfelelően fejlődjenek a gyermekek. Az előző tanévekben nagy sikerrel ismertettünk meg egy-egy logikai játékot (dáma, malom, hanoi-torony, tangram, sudoku, amőba, torpedo stb), az iskola felső tagozatos tanulóival. Idén is tervezzük ennek folytatását, s egy játékos délutáni foglalkozás tartását a nevelőtanárokkal együttműködve a téli hónapokban.

 

Tanulóink körében nemcsak a logikus gondolkodás, hanem az egyszerű matematika feladatok is nehézséget jelentenek. Sajnos egyre több a számolási nehézségekkel küzdő, diszkalkuliás tanuló. Ezért ebben a tanévben is feladatunk a matematikából osztályozás alól felmentettek, ill. az eltérő tanterv szerint tanulók számára készített matematika könyvek megismerése, a napi munkába beillesztése.

 

Szeretnénk a tanév során kipróbálni, s minél többször használni (elsősorban az 5. és 6. osztályban) Auth Andrea: Lapot kérünk című matematikai kompetenciákat fejlesztő készletét. A készlet meglévő, ismert társas- és kártyajátékok – például a kő-papír-olló, a “huszonegyezés”, a Csapd le csacsi!, a dominó vagy  a “memóriázás” – alapelveit használja fel, feladványokat rejtve el, amelyek lefedik a teljes alsó tagozatos tananyagot. Játékossá teszi, ezáltal megkönnyíti a matematika tanulását. A készlet a matematikát változatos formában gyakoroltató feladatokat tartalmaz. A játékok célirányosan a megtanulandó ismeretekre koncentrálnak.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Karcsai Imréné

 

 

Októberben már hagyományos a Mlinkó-héten az iskolatörténeti vetélkedő. A tavalyi versenyen felbuzdulva idén is szeretnénk - a nevelőtanári munkaközösséggel együtt -az egymás segítése, elfogadása jegyében, egy játékos vetélkedőt szervezni a felsős tanulóknak, hogy a hallássérültek és a beszédfogyatékosok közelebb kerüljenek, jobban megismerjék, elfogadják egymást.

Felelősök:

a munkaközösség minden tagja

Lakatosné Kelemen Ágnes

 

Első félévi tervünk a lassan már szintén hagyományos „rovásírás verseny” szervezése.

Felelős: Pongó János

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink pontosan ismerjék a közlekedés szabályait, a szabályos kerékpározást. Ezt a technika órákon, ill. szakkör keretében valósítanánk meg.

Ebben a tanévben is szeretnénk részt venni, versenyzőket indítani a városi és területi versenyeken. ill. a kaposvári KRESZ versenyen.

A téli hónapok során „barkács szakkörben” is tevékenykedhetnek tanulóink.

Felelősök:Erdélyi László, Karcsai Imréné

 

Az egészséges életmódra nevelés érdekében idén is tartunk drogprevenciós szakkört.

Felelős: Bedécsné Tóth Katalin

 

 

Idén is elvégezzük az 5-8. osztályos tanulók fittség mérését, ill. az adatok feltöltését.

Felelős: Kovács Péterné

 

 

Ebben a tanévben végez második logopédiai osztályunk. Így a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos teendőkre idén is különösen nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen ebben még nincs nagy tapasztalatunk. Feladatunk továbbra is olyan szakmák, középiskolák felkutatása a megyében, ahol beszédfogyatékos diákjaink folytathatják tanulmányaikat.

A sikeres központi felvételi érdekében magyarból és matematikából felkészítő foglalkozásokat tartunk. November elején pályaválasztási szülőértekezletet szervezünk, több meghívott iskolával, hogy ezzel is segítséget nyújtsunk a tanulóknak, szülőknek.

Részt veszünk a Sportcsarnokban tartandó Pályaválasztási Kiállításon, folytatjuk az előző tanévben megkezdett közös munkát a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási munkacsoportjával, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, tanácsadásokon, üzemlátogatásokon veszünk részt, ill. különböző szakmákkal ismertetjük meg tanulóinkat.

Statisztikai kimutatást készítünk a logopédiai osztályok továbbtanulásáról.

 

Felelősök: Dudásné Móger Éva, Kovács Péterné

 

 

 

Összeállította: Dudásné Móger Éva

munkaközösség-vezető

 

Eger, 2016. szeptember 5.

 

 

 


 

 

Egri Mlinkó István EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

 

nevelőtanári módszertani

munkaközösségégének

munkaterve

a 2016-2017-es tanévre

 

 

Intézményünk 2016/2017-es tanév kiemelt feladatai:

 

 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése.
 • Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés.
 • Egymás segítése, különbözőségeink elfogadása.

 

A diákotthon megfelelő feltételeket kell, hogy nyújtson, együttműködve az iskolával. A közös a nevelési feladatok megvalósításához, a speciális tanuláshoz, segítséget, a célok eléréséhez sajátos eszközöket, módszereket alkalmazunk.

A tanév folyamán a diákotthoni nevelési célkitűzéseinket, feladatainkat ezek szerint szervezzük, tervezzük.

Munkánk során, az intézményi élet minden területén, a hallásra alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazása, azok hatékonyságának növelése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése az elsődleges feladat.

Kiemelt célnak tekintjük az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítását, a környezettudatos viselkedés, magatartás kialakítását.

Teendőink között hangsúlyt fektetünk egymás segítésére, különbözőségeink elfogadására, a toleranciára.

 

A mindennapi munkánk során a legmeghatározóbb feladataink:

 

·  a tanulási folyamat hatékonyságának növelése.

·  tanulási technikák megismerése, elsajátítása, egyéni tanulási mód kialakítása.

·  az eredményes ismeretszerzés, a megismerési, gondolkodási képességek fejlesztése.

·  a neveltségi szint emelése (kulturált magatartás, konfliktuskezelés, empátia).

·  A pozitív közösségi szokások, minták közvetítése, szociális készségek fejlesztése. Az együttélés szabályainak elsajátítása.

·  Hallássérültek és logopédiai tanulócsoportok közti különbözőségek elfogadása.  Egymás elfogadásának megsegítése - közös programok szervezésével.

·  A diákok munkára való nevelése.

·  Az egészséges, kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, szokásrendszerének megalapozása. Testi, lelki egészségük megőrzése, személyi higiéniájuk kialakítása.

·  A környezet védelmére nevelés (a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megóvása). A pozitív közösségi szokások, minták közvetítése, szociális készségek fejlesztése. Az együttélés szabályainak elsajátítása.

·  Környezettudatos, környezetkímélő magatartás kialakítása, kiemelt szerepet kapva a szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés.

·  A tanulók képességeinek felismerése, kibontakoztatásának segítése, képességek tovább fejlesztése, tudatosítása. Szakköri részvétel tudatosítása.

 

Év eleji feladataink:

 

·  A diákotthoni és iskolai házirend, telefonhasználat szabályainak felelevenítése.

·  Diákotthoni adminisztrációk, adatlapok nyilatkozatok ellenőrzése, összegyűjtése.

·  Balesetvédelmi foglalkozások tartása

·  Az újonnan munkába állt nevelők munkájának megsegítése, tájékoztatása.

·  A diákotthoni kerettanterv beépítése az éves munkatervbe, havi munkatervkészítés.

·  A tanulók szabadon választott foglalkozásainak szervezése, lebonyolítása.

·  Szakkörök szervezése, vezetése - érdeklődési kör, igény szerint / atlétika, asztalitenisz, gyógytestnevelés, közlekedési/barkács, labdarúgás, mesekép, számítástechnika, tánc, úszás, /.

·  Udvartakarítási beosztás készítése.

 

Feladataink havi bontásban:

 

Szeptember – október:

·  Az iskola hagyományaihoz híven megrendezésre kerülő Mlinkó heti programok szervezése, lebonyolítása.

·  Az egri vár napja - csatlakozás a városi programokhoz.

·  Aradi vértanuk napjának, okt. 23-i nemzeti ünnepek megünneplése osztálykeretben

·  Integrált versenyek (halló iskolák alsó tagozatos diákjaival) szervezése, lebonyolítása, több sportágat felölelő rendezvénysorozat.

·  Szakkörök beindítása, sportversenyekre való felkészítések elkezdése.

·  Gyümölcs és zöldségkóstoló, az iskolagyümölcs program támogatásával.

·  Őszi kirándulások lebonyolítása, környezettudatos viselkedési szokások kialakításával.

·  Iskolatörténeti, szépíró, rovásírás verseny - Programok szervezése, lebonyolítása az anyanyelvi és a reál munkaközösséggel közösen.

·  Egész éves folyamatos feladatunk a plakáthajtogatás és az udvartakarítás – munkára nevelés célzattal.

 

 

November – december:

·  Egészséges életmódra neveléskeretében megrendezett „egészségnap” - sportági bemutatók, közös sportolás, játékos vetélkedő.

·  Színházlátogatás /Gárdonyi Géza és a Babszem Jankó Színház előadásainak látogatása

·  Mikulás ünnepségszervezése alsósoknak, felsősöknek.

·  Adventi gyertyagyújtások lebonyolítása.

·  Kézműves foglalkozás, ajándékkészítés – különböző csoportoknak együttes foglakozás keretében

·  Iskolai Karácsonyváró ünnepség megszervezése, műsorkészítés, dekorálás.

·  Téli sportdélután, szabadidős sportprogram szervezése logopédiai és siket tanulócsoportoknak / szánkózás, hógolyózás az egymás elfogadása és segítése céljából.

 

Január:

·  Téli sport és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása /korcsolyázás, szánkózás,.. /

·  Logikai játékok /társasjátékok, amőba /felsős anyanyelvi munkaközösséggel közös szervezésben/.

·  Tanulmányi séták, üzemlátogatások szervezése pályaválasztást elősegítő céllal.

·  Rajzpályázat 1. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témában

·  Félévi munka értékelése.

 

Február –március:

·  Az iskola hagyományaihoz híven megrendezésre kerülő Farsang - programok szervezése, lebonyolítása, dekorációkészítés.

·  Országos tanulmányi versenyre való felkészítések segítése.

·  A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése, ünnepség szervezése. dekorációkészítés osztály, és iskolai szinten.

·  Nyuszi Hopp verseny előkészítése, szervezési feladatok.

·  Kirándulások, korcsolyázás lebonyolítása.

 

Április- május – június:

·  Rajzpályázat 2. kiírása: „digitalizáció” témában.

·  A Föld napja – városi programokba bekapcsolódva.

·  Nyuszi Hopp sportverseny lebonyolítása.

·  Osztálykirándulások szervezése.

·  Atlétika verseny – Hallássérültek országos versenyére felkészítés, kísérés.

·  Családi nap előkészítése.

·  Kézműves és pályázati munkákból kiállítás készítése.

·  Ballagás

·  Éves munka értékelése.

 

Éves, folyamatos teendőink:

 

 • Az iskola szokásához híven megrendezésre kerülő ünnepségek, rendezvények szervezése, lebonyolítása.

·   / Mlinkó hét, Mikulás, Karácsonyváró, Farsang, Családi nap, Ballagás.

 • Munkára való nevelés, korosztálynak megfelelően kialakítva.

/ Gárdonyi Géza Színház plakátjainak hajtogatása, borítékolása, udvartakarítás /.

·   Szabadidős kirándulások, séták, szervezése osztálykeretben.

·   Korcsolyázás, szánkózás, kerékpározás. osztálykeretben.

·   Városi rendezvényeken, kulturális szabadidős programokon való részvétel.

 • Integrált és szabadidős sport programok szervezése, szervezése, lebonyolítása.

·   Tanulásban akadályozottak sport versenyeire való felkészítés, kísérés.

·   Tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés, kísérés.

·   Iskola, diákotthon dekorációja, tisztántartása, esztétikus környezetének kialakítása. Környezettudatos magatartás kialakítása.

 • Egészséges táplálkozás, kulturált étkezési szokások, magatartásformák elsajátíttatása, neveltségi szint emelése. / Gyümölcsnap- egészségnap- sportnap keretében.

·   Önállóság kifejlesztése a tisztálkodás, a hallókészülék használata során.

·   Tanulmányi séták, üzemlátogatások szervezése pályaválasztást elősegítő céllal, 8. osztályosok részére.

·   Pályázatok írása, kézműves munkák készítése felhívásokra.

·   Kiállítás rendezés.

·   Rendszeres munkaközösségi megbeszélések tartása.

·   Szakmai továbbképzéseken való részvétel, a hallottakról beszámolók tartása.

 

 

 

Eger, 2016. szeptember 04.   Lakatosné Kelemen Ágnes

  Munkaköz. vez.

 

Eger, 2016-09-04   Készítette:     …………………………………………..

     Lakatosné Kelemen Ágnes

   Munkaköz. vez.

 

 

 


 

 

Az óvodai módszertani munkaközösség

2016/2017 tanév programterve

 

A munkaközösség-vezető: Kormos Sándorné

A munkaközösség tagjai:

  Lipthay Ágnes

  Salétli Ildikó

  Szalay Krisztina

  Mogyoróssyné Papp Erika

  Kristóf Réka

 

Elsődleges és legfontosabb feladatunk a kommunikáció kialakítása, fejlesztése, a hallás és beszédnevelés fontosságának megismertetése a szülőkkel.

A hallókészülék működésének megismertetése a szülőkkel és az új kollégákkal. Ezek a feladatok az egész tanévre érvényesek.

A csoportvezetők rendszeres kapcsoltban állnak iskolánk gyermekvédelmi felelősével, hogy közösen tegyenek lépéseket az önkormányzatok illetve a szülők felé a hiányzások csökkentése érdekében.

Szülői értekezletet és fogadóórákat tartunk, valamint. elektronikus úton ismeretterjesztő anyagokat küldtünk a szülőknek. / A mese fontosságáról, fejlesztő játékokról, az iskolaérettség kritériumairól. stb./

Összeállítjuk a gyermekek igényeihez, fejlettségéhez igazodó mese és mondóka gyűjteményünket.

Havonta egészség napot tartunk, ahol zöldségekből, gyümölcsökből, magvakból készítünk egészséges ételeket.

Ameddig az időjárás engedi, a testnevelés foglalkozásokat a szabadban tartjuk.

Idén is pályázunk arra, hogy lovagolni mehessenek az óvodások.

Óvodai kiskertünket idén is közösen gondozzuk a gyermekekkel.

A tavalyi évben nagyon hasznos volt a kutyaterápiás foglalkozás. Az idei tanévben is szeretnénk folytatni!

 

Ebben a tanévben is szervezünk integrációs sportversenyeket.

A nevelőtanárok délutánonként közös foglalkozásokat szerveznek a hallássérült – és beszédfogyatékos csoportoknak. Itt együtt játszanak, barkácsolnak ezzel is segítve a másság elfogadását.

Részt veszünk a gyermekek életkorának megfelelő iskolai rendezvényeken.

Hagyományainkat továbbra is ápoljuk:

-  születés és névnapok megünneplése

-  mikulás

-  karácsonyváró délelőtt

-  az egri női vízilabda csapat fogadása

-  farsang

-  évzáró, ballagás

-  kirándulás

 

A gyermekek jobb megismerése érdekében szeretnénk családlátogatásra menni!

A tanév során folyamatosan frissítjük a mondóka és mesetárat,- adaptálva a hallássérült csoport számára.

Szándékunkban áll a játék és eszközkészlet bővítése, melynek érdekében folyamatosan figyeljük az aktuális pályázati lehetőségeket.

Rendszeresen tartunk, munkaközösségi megbeszéléseket ahol az aktuális feladatokon túl foglalkozunk a ránk váró szakmai feladatokkal is /portfoliókészítés, önértékelés/

A gyermekfelügyelőkkel közösen beszéljük meg az aktuális feladatokat, esetlegesen  felmerülő problémákat.

Szakmai látogatást szervezünk a Szalaparti intézmény óvodájába.

 

 

Eger,2015-09-06.  Kormos Sándorné

  munkaközösség-vezető

 


 

Szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség

2016-2017. tanév

 

 

Munkaközösség vezető: Szirkó Piroska

     Tagok: Cseh Sándorné

      Dézsma Györgyné

       Jávorszkiné Fakas Judit

     Kristóf Réka

     Tari Edina

 

Munkaközösségünk feladata, a helyi tantervben megfogalmazott feladatok megvalósítása az intézményi fő feladatokkal összhangban. 

Elsődleges célunk a köznapi témájú verbális kommunikáció, a beszédértés és a gondolatok önálló, minél érthetőbb megfogalmazásának folyamatos, tudatos fejlesztése; a minél gyorsabban kialakított, automatizált hangok és a tanulók életkorának megfelelő beszédszint elérése.

 

 

Legfontosabb feladataink

 

1.  Az auditív figyelem, hallás utáni differenciálás, a beszédmegértés (beszédhallás, szájról olvasás) és a beszédérthetőség fejlesztése.

2.  A természetes, érthető beszéd kialakítása és megtartása.

3.  A beszédmegértést szolgáló képességek fejlesztése (az egyéni képességek figyelembevételével).

4.  Az olvasási készség, szövegértés, szókincs, szóbeli közlés minél magasabb szintre emelése.

5.  A súlyos fokban hallássérült és a súlyosabb beszédfogyatékos tanulók intenzív és folyamatos fejlesztése.

6.  Az intézményi fő feladatokat figyelembe véve:

§  Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

§  Egészséges életmódra – és környezettudatos viselkedésre nevelés

§  Egymás segítése, különbözőségeink elfogadása

 

 

 

Kiemelt feladataink

 

1.  Nagy hangsúlyt fektetünk a beszéd érthetőségének javítására a prozódiai elemek (dallam, sebesség, ritmus, hangsúlyozás, hangerő, hangszín) segítségével.

2.  Az egészséges életmóddal és a környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos ismeretek elsajátításának segítése. Az egymás közötti különbözőségek, az ezekből fakadó sajátos viselkedések a másság elfogadásának tudatosítása a foglalkozásokon (érzékenyítő játékok).

3.  A tanév során megismerkedünk az OKOSKOCKA fejlesztő kockajáték család dobozainak (akusztikus észlelés, anyanyelvi játék, mese- és szövegértés, számolás, tér- és időészlelés, testséma, vizuális észlelés) a feladataival. Lehetőségeink szerint, a hallásállapot, az osztályfok, egyéni képességek és fejlesztési területek figyelembevételével, beépítjük a foglalkozásinkba az ezzel történő fejlesztést. Tapasztalatainkat megosztjuk egymással.

 

4.  Ebben a tanévben is alkalmazunk foglalkozásainkon a digitális oktatóprogramokat (Okosdoboz, LearningApps.org) tanulóinkban próbáljuk kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét, ösztönözzük őket az IKT eszközök hatékony használatára.

 

5.  Fokozottan fejlesztjük tanulóink írásbeli kifejező készségét (pontos fogalmazás e-mail-ben, közösségi oldalakon).

 

6.  Megbeszélést tartunk Aradiné Fehér Hajnalka iskolai audiológussal, aki igény szerint tájékoztatja a munkaközösséget a legújabb, hallókészülékekkel kapcsolatos tudnivalókról, új rendelkezésekről, esetlegesen előforduló problémákról és azok megoldásáról.

 

7.  Lehetőségünk szerint részt veszünk továbbképzéseken, önképzéssel is gyarapítjuk ismereteinket (szakkönyvek, internet), a munkánk során jól hasznosítható gyakorlatokat, módszereket megosztjuk egymással, ill. aktívan részt vállalunk a „tudás megosztás” programjainkban.

 

Feladataink

 

1.  Tanév elején és végén felmérések készítése minden osztályfokon.

Ajánlott felmérések, vizsgálatok:

-  Tájékozódó megfigyelések a gyermek beszédéről

-  Hallási emlékezet teszt

-  Beszédszervi állapot és működés vizsgálata

-  Az artikuláció vizsgálata, a kiejtés érthetőségének elemzése (a hangok felmérése)

-  Szóbeli kifejezőkészség, beszédkedv felmérése (pl. mondatok alkotása képről)

-  Olvasás (különös tekintettel a technikai olvasásra), szövegértés

-  Aktív és passzív szókincs (Gardner, Peabody) vizsgálata

2.  Az év eleji felmérések eredményei alapján egyéni haladási tervek készítése

3.  Egymás tájékoztatása különböző szakmai rendezvényekről, továbbképzésekről, a megismert, jól használható (nyomtatott illetve az interneten olvasható) szakirodalomról

4.  A kezdő kolléga szakmai segítése, kapcsolattartás, a munkaközösség tagjain kívül, egyéni anyanyelvi nevelés és logopédia foglalkozást tartó kollégákkal

5.  Ötletek, tapasztalatok cseréje, hospitálás a munkaközösségen belül (lehetőség szerint)

6.  A tanulók felkészítése, ill. felkészítésének segítése házi és országos tanulmányi versenyekre, különböző iskolai rendezvényekre

7.  A hallókészülékek viselésének, állapotának figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti konzultálás az iskola audiológusával

8.  Kapcsolattartás az Eger városi Logopédiai Intézettel

9.  Együttműködés a szülőkkel (fogadóórák, szülői értekezletek) az adott osztályokban magyart tanító kollégákkal, az ott tanítókkal, az osztályfőnökökkel és a gyermekfelügyelőkkel

 

 

A tervezett megbeszélések témái

 

-  A 2016-2017-es tanév munkatervének, és az elvégzendő év eleji felméréseknek a megbeszélése

-  Az iskolai audiológus tájékoztatója (beszélgetés a felmerült kérdések alapján)

-  Az OKOSKOCKA használatának tapasztalatai. A foglalkozásokba jól beépíthető, fejlesztő feladatok és az útmutatókban ajánlottól eltérő gyakorlások megbeszélése.

-  Ötletek, tapasztalatok cseréje folyamatosan – továbbképzésen részt vett tagok tájékoztatója, az újabb, jól használható segédanyagok megismerése (IKT eszközök)

-  Az év végi felmérések tervezése, elvégzett munkánk értékelése, az év végi beszámoló előkészítése

 

 

 

Eger, 2016. szeptember 5.

 

 

 

 

Szirkó Piroska

munkaközösség vezető

 

 

 

 


 

A szülői szervezet véleménye az intézmény 2016/17-es munkatervéről

 

 

Az intézmény munkatervét megismertem, elfogadom. Kiegészítést nem kívánok tenni.

 

 

Eger, 2016.szeptember 7. 

 

  Zupkóné Kiszelik Szilvia

  szülői szervezet

 

 


 

 

A diákönkormányzat véleménye az intézmény 2016/17-es munkatervéről

 

Az intézmény munkatervét megismertem, elfogadom. Kiegészítést nem kívánok tenni.

 

 

Eger, 2016.szeptember 7. 

 

 

Dézsma Györgyné   Vetor Ádám

DÖK-öt segítő tanár  diák képviselő

 

 

 


 

 

Az intézményi tanács véleménye az intézmény 2016/17-es munkatervéről

 

 

Az intézmény munkatervét megismertem, elfogadom. Kiegészítést nem kívánok tenni.

 

 

Eger, 2016.szeptember 7. 

 

 

Bedécsné Tóth Katalin  Zupkóné Kiszelik Szilvai   Szombati Anita  Kovács-Cs. Tamás

int. tan. elnöke    szülői képviselő  szülői képviselő   önk. delegált

 

 

 


 

 

Nyilatkozat

 

 

Intézményünkben iskolaszék nem működik.

 

 

 

Eger, 2016. szeptember 7.   Muraközy Andrea

  intézményvezető

 

 
<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális 'MUNKATERVEK'  című téma valamennyi cikke
Közgyűlés :  A 2016/2017. tanév munkatervének fenntartói véleményezése ...
Tantestület :  3. melléklet: Szakköri órarend ...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend ...
Tantestület :  3. melléklet: Iskolai órarend ...
Tantestület :  2. melléklet: Tantárgyfelosztás ...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás ...
Tantestület :  Munkaterv a 2016/2017-es tanévre ... Ezt olvasom!

 
    


Generálás ideje: 0.07 mp 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV
 STATISZTIKA

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:  

WEBKAMERA: EGER, DOBÓ TÉR

...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, külön fülben megnyíló oldalon számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.A látszat néha csal.

Rubik Amőba Szókereső Állatos
szókereső


Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára

HAT-14-01-0623 :
Nagy királyaink, költőink, történelmi személyiségeink nyomában

TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára
 1. A pályázat bemutatása
 2. Nyitó rendezvény
 3. Programok
 Utazótanári családi nap
 Őszi családi nap
 Partnerintézmények...
 Logopédiai szakmai nap
 Regionális szakmai nap
 Tájékoztató bölcsőde...
 Mentálhigiéné
 Szakmai nap védőnőknek
 Tájékoztató családgo...
 Tavaszi szakmai nap
 Szakmai délelőtt gye...
 Érzékenyítő program...
 Eszközbemutató
 Iskolai családi nap
 Ismeretátadás
 4. Képzések
 Az együttnevelés elm...
 Tehetséggondozás elm...
 Horizontális tanulás
 Kompetenciafejlesztés...
 Utazótanári továbbké...
 Horizontális tanulás-...
 Tehetséggondozás-Eg...
 Differenciálás a gyak...
 Tehetséggondozás 2.
 Családközpontú korai...
 Együtt működünk!
 Méhzümmögés és dühr...
 5. Új eszközeink
 6. Eszközkölcsönző
 7. Szakmai dokumentumok
 8. Nyilvánosság
 9. Környezeti fenntarth...
 10.Zárórendezvény


ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára

 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2016)


Statisztika
Te vagy itt a(z)
1684720
látogató!
Ma  281,
ebben a hónapban
7302 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 22 vendég olvas minket.

TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu

Kapcsolat

Webmester